Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UEK ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UEK ubiegało się 14319 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Ekonomoczny w Krakowie przygotował prawie 3 tys. miejsc na 37 kierunkach studiów. Najpopularniejsze okazały się międzynarodowe stosunki gospodarcze, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka stosowana (ponad 6 osób na jedno miejsce), logistyka międzynarodowa (ponad 5 osób na miejsce), prawo (ponad 4 osoby na miejsce) oraz finanse i rachunkowość (ponad 4 osoby na miejsce).   

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunki) i drugiego (44 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UEK mogą aplikować na 50 kierunków studiów stacjonarnych oraz 40 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Analityka gospodarcza
 • Applied informatics
 • Audyt finansowy
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem
 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 • Doradztwo podatkowe
 • Economic diplomacy and statecraft
 • Ekonomia
 • Esg in finance
 • European banking and insurance in digital environment
 • Europeistyka
 • Financial accounting accredited by acca
 • Financial analytics
 • Finanse i rachunkowość
 • Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
 • Global business services
 • Global finance and accounting
 • Global human resource management
 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka stosowana
 • Innowacje w biznesie
 • Innowacyjność produktu
 • International business
 • International financial management
 • International logistics
 • International studies
 • Inżynieria jakości produktu
 • Logistyka
 • Logistyka międzynarodowa
 • Marketing i komunikacja rynkowa
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Modern business management
 • Nauki społeczne stosowane
 • Prawo
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
 • Rachunkowość i controlling
 • Rynki finansowe
 • Stosunki międzynarodowe
 • Strategie rozwoju biznesu
 • Studia miejskie
 • Transport i spedycja
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

dowiedz się więcej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników

lipiec 2024

Składanie dokumentów

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - dla kandydatów z listy rezerwowej

lipiec 2024

Składanie dokumentów - dla kandydatów z listy rezerwowej

lipiec 2024

Opłata za eletroniczną legitymację studencką

sierpień 2024
Rozpatrywanie odwołań wrzesień 2024
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, których wynik maturalny na drodze odwołania został podwyższony wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na podstawie egzaminu wstępnego

3 czerwca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji  lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja na podstawie średniej ocen

czerwiec 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji  lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

 • Studia I stopnia i jednolite znajdziesz tutaj
 • Studia II stopnia znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powiększyła się o 18 nowych kierunków studiów.

Na kandydatów czekają: global finance and accounting, international business, nauki społeczne stosowane, strategie rozwoju biznesu, transport i spedycja, inżynieria jakości produktu, doradztwo podatkowe, economic diplomacy and statecraft, esg in finance, european banking and insurance in digital environment, financial accounting accredited by acca, finanse publiczne w gospodarce cyfrowej, global finance and accounting, global human resource management, gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja, international logistics oraz international studies. 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jest zaliczany do najpopularniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, kandydaci mogli wybierać w ponad 30 kierunkach studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, prawo czy rachunkowość i controlling.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Na studia stacjonarne I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rok akademicki 2022/2023 aplikowało 7226 kandydatów. 

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Kierunki, które cieszą się największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: marketing i komunikacja rynkowa (6,4), informatyka stosowana (5), doradztwo inwestycyjno-gospodarcze (4,3), logistyka międzynarodowa (4), prawo (4).

Natomiast najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów to: ekonomia (889), finanse i rachunkowość (882), zarządzanie (856), prawo (814), marketing i komunikacja rynkowa (806), rachunkowość i controlling (596).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 • ekonomia: 889 kandydatów 
 • finanse i rachunkowość: 882 kandydatów
 • zarządzanie: 856 kandydatów
 • prawo: 814 kandydatów
 • marketing i komunikacja rynkowa: 806 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 596 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów oraz prowadząc liczne badania naukowe uczelnia należy do grona największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w kraju.

Atutem uczelni jest możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Zainteresowani mogą bowiem podjąć studia MBA- Master of Business Administration oraz MPA- Master of Public Administration.

O wysokiej jakości kształcenia świadczą nie tylko wysokie miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce, lecz również grono znamienitych absolwentów, a także rosnąca liczba kandydatów zapisujących się na studia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student mogący pochwalić się znajomością języka obcego może ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej, a tych do wyboru jest ponad dwieście. Wyjazdy odbywają się w ramach różnych programów, takich jak Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma, sieci ENBS, programu STEP oraz w zakresie bilateralnych umów międzyuczelnianych.

Uniwersytet Ekonomiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest uczelnią o profilu ekonomicznym. Jednak w ofercie edukacyjnej widnieją również kierunki niezwiązane bezpośrednio ze światem ekonomii. Oznacza to, że w uczelni swoje miejsce odnajdą zarówno osoby zainteresowane takimi dziedzinami jak Audyt finansowy, czy Bankowość i zarządzanie ryzykiem, jak również ci chcący studiować Turystykę i rekreację, Prawo, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 11.07.2024 od 03.06.2024 do 06.09.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 do 14.07.2024 od 03.06.2024 do 15.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 14.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 06.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.06.2024 do 15.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono 53

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Applied informatics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audyt finansowy
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Data science w naukach społecznych
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Economic diplomacy and statecraft
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Esg in finance
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

European banking and insurance in digital environment
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Financial accounting accredited by acca
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Financial analytics
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global business services
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global finance and accounting
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global human resource management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacje w biznesie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International business
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International financial management
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International logistics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

International studies
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria jakości produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka międzynarodowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern business management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki społeczne stosowane
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynki finansowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Strategiczne doradztwo organizacyjne
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Strategie rozwoju biznesu
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia miejskie
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i spedycja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zamówienia publiczne
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)