Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 

Ogłoszenie wyników

lipiec 2023

Składanie dokumentów

lipiec 2023

Ogłoszenie wyników - dla kandydatów z listy rezerwowej

lipiec 2023

Składanie dokumentów - dla kandydatów z listy rezerwowej

lipiec 2023

Opłata za eletroniczną legitymację studencką

sierpień 2023
Rozpatrywanie odwołań wrzesień 2023
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, których wynik maturalny na drodze odwołania został podwyższony wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na podstawie egzaminu wstępnego

czerwiec 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji  lipiec 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

Elektroniczna rejestracja na podstawie średniej ocen

maj 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji  maj 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na studiuj.uek.krakow.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

 • Studia I stopnia i jednolite znajdziesz tutaj
 • Studia II stopnia znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunki) i drugiego (44 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UEK mogą aplikować na 50 kierunków studiów stacjonarnych oraz 40 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Analityka gospodarcza - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Applied informatics - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Audyt finansowy - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Bankowość i zarządzanie ryzykiem - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Doradztwo podatkowe - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Economic diplomacy and statecraft - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Ekonomia - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Esg in finance - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • European banking and insurance in digital environment - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Europeistyka - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Financial accounting accredited by acca - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Financial analytics - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Finanse i rachunkowość - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Global business services - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Global finance and accounting - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Global human resource management - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Gospodarka i administracja publiczna - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Gospodarka przestrzenna - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Informatyka stosowana - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Innowacje w biznesie - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Innowacyjność produktu - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • International business - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • International financial management - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • International logistics - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • International studies - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Inżynieria jakości produktu - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Logistyka - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Logistyka międzynarodowa - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Marketing i komunikacja rynkowa - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Modern business management - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Nauki społeczne stosowane - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Prawo - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Rachunkowość i controlling - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Rynki finansowe - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Strategie rozwoju biznesu - Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie
 • Studia miejskie - Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie
 • Transport i spedycja - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Zarządzanie - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Zarządzanie międzynarodowe - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Zarządzanie projektami - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

dowiedz się więcej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jest zaliczany do najpopularniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, kandydaci mogli wybierać w ponad 30 kierunkach studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, prawo czy rachunkowość i controlling.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Na studia stacjonarne I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rok akademicki 2022/2023 aplikowało 7226 kandydatów. 

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Kierunki, które cieszą się największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: marketing i komunikacja rynkowa (6,4), informatyka stosowana (5), doradztwo inwestycyjno-gospodarcze (4,3), logistyka międzynarodowa (4), prawo (4).

Natomiast najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów to: ekonomia (889), finanse i rachunkowość (882), zarządzanie (856), prawo (814), marketing i komunikacja rynkowa (806), rachunkowość i controlling (596).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 • ekonomia: 889 kandydatów 
 • finanse i rachunkowość: 882 kandydatów
 • zarządzanie: 856 kandydatów
 • prawo: 814 kandydatów
 • marketing i komunikacja rynkowa: 806 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 596 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który jest zaliczany do najpopularniejszych uczelni ekonomicznych w kraju, kandydaci mogli wybierać w ponad 30 kierunkach studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, prawo czy rachunkowość i controlling.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia stacjonarne I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na rok akademicki 2021/2022 wpłynęło 10675 zgłoszeń oraz aplikowało 6117 kandydatów. Na studia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przyjął 2213 osoby.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie obejmowała ponad 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne aplikowało 6117 kandydatów, natomiast limit przyjęć wynosił 2406 miejsc, na co złożyły się 2213 miejsca na studia stacjonarne, a także 193 miejsca dla cudzoziemców.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Kierunki, które cieszą się największą popularnością na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: marketing i komunikacja rynkowa (12,8), finanse i rachunkowość (8,1), zarządzanie (6,6), administracja (6,4), rachunkowość i controlling (5,5), ekonomia (5,3) oraz prawo (5).

Natomiast najpopularniejsze kierunki według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów to: finanse i rachunkowość (1216), ekonomia (1114), zarządzanie (793), prawo (676), rachunkowość i controlling (658) oraz marketing i komunikacja rynkowa (639).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:
 • finanse i rachunkowość: 1216 kandydatów
 • ekonomia: 1114 kandydatów 
 • zarządzanie: 793 kandydatów
 • prawo: 676 kandydatów
 • rachunkowość i controlling: 658 kandydatów
 • marketing i komunikacja rynkowa: 639 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi 1925 roku. Kształcąc obecnie 15 tysięcy studentów oraz prowadząc liczne badania naukowe uczelnia należy do grona największych ośrodków naukowo- badawczych o profilu ekonomicznym w kraju.

Atutem uczelni jest możliwość uzyskiwania różnych certyfikatów i uprawnień zawodowych. Zainteresowani mogą bowiem podjąć studia MBA- Master of Business Administration oraz MPA- Master of Public Administration.

O wysokiej jakości kształcenia świadczą nie tylko wysokie miejsca w rankingach uczelni ekonomicznych w Polsce, lecz również grono znamienitych absolwentów, a także rosnąca liczba kandydatów zapisujących się na studia.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student mogący pochwalić się znajomością języka obcego może ubiegać się o wyjazd na semestr lub rok studiów w uczelni zagranicznej, a tych do wyboru jest ponad dwieście. Wyjazdy odbywają się w ramach różnych programów, takich jak Erasmus+, CEEPUS, Double Diploma, sieci ENBS, programu STEP oraz w zakresie bilateralnych umów międzyuczelnianych.

Uniwersytet Ekonomiczny, jak sama nazwa wskazuje, jest uczelnią o profilu ekonomicznym. Jednak w ofercie edukacyjnej widnieją również kierunki niezwiązane bezpośrednio ze światem ekonomii. Oznacza to, że w uczelni swoje miejsce odnajdą zarówno osoby zainteresowane takimi dziedzinami jak Audyt finansowy, czy Bankowość i zarządzanie ryzykiem, jak również ci chcący studiować Turystykę i rekreację, Prawo, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 09.07.2023 od 01.06.2023 do 03.09.2023
Studia II stopnia od 01.05.2023 do 30.06.2023 od 01.06.2023 do 17.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 09.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.05.2023 do 30.06.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 03.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 17.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono 50

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka gospodarcza
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Applied informatics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Audyt finansowy
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bankowość i zarządzanie ryzykiem
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Doradztwo podatkowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Economic diplomacy and statecraft
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Esg in finance
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

European banking and insurance in digital environment
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Financial accounting accredited by acca
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Financial analytics
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global business services
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global finance and accounting
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Global human resource management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka i administracja publiczna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacje w biznesie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International business
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International financial management
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International logistics
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

International studies
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria jakości produktu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka międzynarodowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern business management
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki społeczne stosowane
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość i controlling
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynki finansowe
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Strategie rozwoju biznesu
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia miejskie
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UE w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i spedycja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie projektami
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UE w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)