Weterynaria najpopularniejszych kierunkiem rekrutacji 2023/2024 na UP w Lublinie

Weterynaria najpopularniejszych kierunkiem rekrutacji 2023/2024 na UP w Lublinie

Studia Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

17.08.2023

Weterynaria najpopularniejszych kierunkiem rekrutacji 2023/2024 na UP w Lublinie

Pierwszy etap rekrutacji podstawowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zakończył się 11 lipca 2023 r. Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia została ogłoszona 13 lipca 2023 r. Bezkonkurencyjnym kierunkiem pierwszej tury tegorocznej rekrutacji na UPL była niewątpliwie weterynaria, na którą aplikowało prawie 11,3 tys. kandydatów. 
 

Wyniki dotychczasowej rekrutacji 

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 56 kierunków studiów I i II stopnia, takich jak np.: biokosmetyka, gospodarka przestrzenna, czy zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednolitych magisterskich: weterynaria. Przyszli studenci mogli zdecydować się na realizację programu studiów w formie stacjonarnej - 56 kierunków bądź niestacjonarnej - 31 kierunków. W podstawowej turze rekrutacji na UPL udział wzięło 6220 kandydatów. 
Maturzyści najliczniej aplikowali na weterynarię, gdzie łączna ilość zgłoszeń wyniosła 1294. Wśród wysoce obleganych kierunków znalazły się także: behawiorystyka zwierząt, dietetyka oraz analityka weterynaryjna. Największa konkurencja panowała na weterynarii, tam o jedno miejsce walczyło 9 kandydatów. Duża rywalizacja odgrywała się również podczas rekrutacji na analitykę weterynaryjną, gdzie na jedno miejsce spłynęło 8 zgłoszeń. W gronie najpopularniejszych kierunków pod względem liczby osób na jedno miejsce są m.in.: architektura krajobrazu oraz behawiorystyka zwierząt. 
 
Najpopularniejsze kierunki studiów pod względem liczby osób na 1 miejsce w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:
  • Weterynaria: 9 kandydatów
  • Analityka weterynaryjna: 8 kandydatów
  • Architektura krajobrazu: 4 kandydatów
  • Hipologia i jeździectwo: 3,9 kandydatów
  • Behawiorystyka zwierząt: 3,8 kandydatów
  • Geodezja i kartografia: 3,5 kandydatów
  • Biotechnologia: 3,5 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według liczby  kandydatów na jedno miejsce
 

Nabór uzupełniający

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił rekrutację dodatkową na rok akademicki 2023/2024. Kandydaci mogą już dokonywać rekrutacji na te kierunki, na których limit miejsc nie został wyczerpany. Absolwenci szkół średnich mogą aplikować m.in. na wydziały: Nauk o Żywności i Biotechnologii, Agrobioinżynierii, czy Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. 
Natomiast studenci, którzy ukończyli już pierwszy stopień studiów i pragnęliby kontynuować swoją edukację na studiach magisterskich, mogą rejestrować się np. na: dietetykę, biologię i turystykę i rekreację. W ofercie naboru dodatkowego UPL znalazły się zarówno kierunku realizowane w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarne. Rejestracja na drugą turę rekrutacji 2023/2024 zakończy się 18 września 2023 r.

Komentarze (0)