Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

08.09.2023

Matura poprawkowa z języka angielskiego 2023

21 sierpnia 2023 r. rozpoczęły się matury poprawkowe. W poniedziałek absolwenci szkół średnich podeszli do egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego oraz języka polskiego. Natomiast 22 sierpnia 2023 r. odbył się poprawkowy egzamin pisemny z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Do matury przystąpili absolwenci, którzy pisali egzamin w "starej" formule 2015 oraz "nowej" formule 2023. 
 

Egzamin poprawkowy

Matura w terminie podstawowym odbyła się w maju, zdający poznali swoje wyniki w lipcu. Niektórzy musieli zmierzyć się z trudnym werdyktem: egzamin zdany na mniej niż 30%. To właśnie ci absolwenci szkół średnich podeszli do sierpniowej poprawki. Absolwent szkoły średniej pragnący przystąpić do matury poprawkowej, mógł uzyskać negatywny wynik z tylko i wyłącznie jednego egzaminu podstawowego. Wynik poniżej 30% z dwóch lub więcej egzaminów dyskwalifikował go i zmuszał do ponownego podejścia do egzaminu w przyszłym roku. Jak podała Centralna Komisja Edukacyjna, chęć przystąpienia do matury poprawkowej zadeklarowało ponad 31 tysięcy abiturientów. Finalnie do sierpniowej matury podeszło 28 604 osób. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 8 września 2023 roku. 
 

Matura poprawkowa z języka angielskiego 

Matura poprawkowa z języka angielskiego w części pisemnej rozpoczęła się we wtorek 22 sierpnia 20232 r. o godzinie 9:00. Zdający zasiedli do arkuszy w formule 2015 oraz 2023, zarówno w starej formule, jak i w nowej na rozwiązanie zadań mieli 120 minut. W formule 2015 absolwenci szkół średnich mieli do rozwiązania 10 zadań, a maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 50. Natomiast w formule 2015 abiturienci musieli zmierzyć się z 12 zadaniami, za ich poprawne rozwiązanie mogli uzyskać 60 punktów. W obydwóch przypadkach w arkuszu znalazła się część słuchowa, część pracy z tekstem oraz część otwartej wypowiedzi pisemnej.
W arkuszu znalazły się pytania typu: dopasuj nagłówki do tekstu, samodzielne uzupełnianie luk, uzupełnianie luk według podanych odpowiedzi oraz wybieranie poprawnego tłumaczenia wyrażenia. Polecenie w części otwartej wypowiedzi pisemnej było jednakowe dla formuły 2015 i 2023. Zdający musieli napisać e-maila do kolegi z Anglii, w którym powinni zawrzeć:
  • powód, dla którego zdecydował się na podróż kamperem po Polsce ze swoim bratem,
  • opis swoich przygotowań do podróży,
  • relację niespodziewanego spotkania w podróży
  • zachętę do przyszłorocznej podróży.

Wypowiedź pisemna abiturientów powinna mieścić się w limicie 80-130 wyrazów. Wypowiedź pisemna zdającego była oceniana pod względem pełnego przekazania informacji zawartych w poleceniu, spójności i logiki wypowiedzi, zakresu środków językowych i poprawnosi ich użycia.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia