Ruszył drugi nabór na studia 2023/2024 na UP w Lublinie!

Ruszył drugi nabór na studia 2023/2024 na UP w Lublinie!

Studia Lublin - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

25.08.2023

Ruszył drugi nabór na studia 2023/2024 na UP w Lublinie!

Pierwsza tura rekrutacji na UP w Lublinie stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie zakończyła się 11 lipca 2023 r. Najbardziej popularnymi kierunkami dotychczasowej rekrutacji okazały się: weterynaria, analityka weterynaryjna oraz architektura krajobrazu. Dodatkowy nabór na studia wystartował 1 sierpnia 2023 r. Kandydaci będą mieli czas do 18 września 2023 r. na dokonanie elektronicznej rekrutacji. 
 

Dodatkowy nabór na studia 

W pierwszej turze rekrutacji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie udział wzięło 11,3 tysięcy osób. Kandydaci mieli do wyboru 56 kierunków studiów: 47 kierunków pierwszego stopnia, 32 kierunki drugiego stopnia oraz jeden kierunek studiów jednolitych magisterskich — weterynarię. Absolwenci szkół średnich najchętniej wybierali weterynarię, gdzie na jedno miejsce aplikowało 9 osób, analitykę weterynaryjną - 8 zgłoszeń na jedno miejsce oraz architekturę krajobrazu, na której o jedno miejsce rywalizowało 4 kandydatów. 
Jednakże nie wszystkie limity miejsc na poszczególnych kierunkach zostały wyczerpane. Obecnie trwa rekrutacja dodatkowa na studia pierwszego i drugiego stopnia. Elektroniczna rejestracja potrwa do 18 września 2023 r. Absolwenci szkół średnich mogą dokonywać wyboru spośród 35 kierunków studiów, natomiast licencjaci mogą kontynuować naukę na 10 kierunkach drugiego stopnia. 
 

Harmonogram drugiej tury rekrutacji 2023/2024 na UP w Lublinie

Dodatkowy nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczął się 1 sierpnia 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. dla wszystkich kierunków z wyjątkiem weterynarii w trybie niestacjonarnym. W tym terminie kandydaci będą zobowiązani do dokonania elektronicznej rejestracji na platformie IRK oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 
Kandydaci na kierunek weterynaria w trybie niestacjonarnym poznali wyniki rekrutacji już 18 sierpnia 2023 r. W dniach 21, 22, 23 sierpnia 2023 r. w godzinach 8:00-16:00 osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia muszą złożyć komplet wymaganych dokumentów w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 
W przypadku pozostałych kierunków ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne nastąpi 19 września 2023 r. Następnie kandydaci będą zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w dniach: 20, 21, 22 września 2023 r. w godzinach od 8:00 do 16:00. 30 września 2023 r. zakończy się rekrutacja i wszystkie sprawy związane z przyjmowaniem na studia. 
 

Pełna lista kierunków z otwartą rekrutacją

Studia pierwszego stopnia:
 • Agrobiznes (studia stacjonarne)
 • Analityka weterynaryjna (studia stacjonarne)
 • Architektura krajobrazu (studia stacjonarne)
 • Behawiorystyka zwierząt (studia niestacjonarne)
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności (studia stacjonarne)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (studia stacjonarne)
 • Bioinformatyka w biogospodarce (studia stacjonarne)
 • Bioinżynieria (studia stacjonarne)
 • Biokosmetologia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Biologia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Biotechnologia (studia stacjonarne)
 • Dietetyka (studia niestacjonarne)
 • Ekoenergetyka (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Ekonomia (studia stacjonarne)
 • Gastronomia i sztuka kulinarna ( studia stacjonarne)
 • Geodezja i kartografia (studia niestacjonarne)
 • Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Informatyka przemysłowa (studia stacjonarne)
 • Inżynieria ekologiczna (studia stacjonarne)
 • Inżynieria środowiskowa (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Leśnictwo (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Ochrona środowiska (studia stacjonarne niestacjonarne)
 • Ogrodnictwo (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Rolnictwo (studia stacjonarne niestacjonarne)
 • Survival i animacja przyrodnicza (studia stacjonarne)
 • Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne (studia stacjonarne)
 • Technika rolnicza i agrotronika (studia stacjonarne)
 • Technologia żywności i żywienia człowieka (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Transport i logistyka (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 • Zielarstwo i fitoprodukty (studia stacjonarne)
 • Zootechnika  (studia stacjonarne oraz niestacjonarne)
 
Studia drugiego stopnia:
 • Agroleśnictwo (studia niestacjonarne)
 • Analityka weterynaryjna (studia stacjonarne)
 • Biologia (spec. biologia sądowa) (studia stacjonarne)
 • Dietetyka (studia stacjonarne)
 • Gospodarka przestrzenna (studia niestacjonarne)
 • Rolnictwo (studia niestacjonarne)
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (studia niestacjonarne)
 • Transport i logistyka (studia niestacjonarne)
 • Turystyka i rekreacja (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie w biobiznesie (studia stacjonarne)

Komentarze (0)