Nowy kierunek studiów Politechniki Gdańskiej - Technologie Przemysłu 5.0

Nowy kierunek studiów Politechniki Gdańskiej - Technologie Przemysłu 5.0

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Politechnika Gdańska

12.04.2024

Nowy kierunek studiów Politechniki Gdańskiej - Technologie Przemysłu 5.0

Do oferty edukacyjnej Politechniki Gdańskiej dołącza nowy kierunek studiów - Technologie Przemysłu 5.0. Program kształcenia przewiduje 500 godzin zajęć projektowych i ponad 1500 godzin zajęć praktycznych! Nowy, międzywydziałowy i interdyscyplinarny kierunek będzie realizowany w ramach studiów pierwszego stopnia.
Technologie Przemysłu 5.0 to kierunek, który będzie współprowadzony przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Studenci tego kierunku zdobędą specjalistyczną wiedzę dotyczącą dotyczącej optymalizacji działań i interakcji z maszynami, a także nauczą się projektować i nadzorować fizyczne i wirtualne sfery sterowania procesami technologicznymi.


Specjalizacje

Warto zaznaczyć, że studia na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 będą skupiać się na metodzie projektowej (project-based learning). Politechnika Gdańska dla tego kierunku przewidziała ponad 500 godzin zajęć projektowych i łącznie ponad 1500 godzin zajęć praktycznych.


Studenci Technologii Przemysłu 5.0 po trzech semestrach studiów staną przed wyborem specjalizacji spośród: Inżynieria Internetu rzeczy (IoT) oraz Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych.

  • Inżynieria Internetu rzeczy (IoT) – realizowana przez WETI, nakierowana na kształcenie specjalistów projektowania systemów IoT, wyposażających urządzenia w inteligentne sensory, opracowujących systemy gromadzące, przesyłające i analizujące dane.
  • Inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – realizowana na WFTIMS, skupiająca się na przemysłowym obszarze Internetu Rzeczy, kładąca nacisk na projektowanie dedykowanych rozwiązań pomiarowych, automatyzacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.
     


Przyszłościowy kierunek

Absolwenci studiów na kierunku Technologie Przemysłu 5.0 ukończą studia wyposażeni w umiejętności inżynierskie, analityczne i programistyczne, które umożliwią skuteczną integrację technologii informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i pomiarowych.
Zatrudnienie znajdą m.in. w przedsiębiorstwach badawczych i przemysłowych, w szczególności typu high-tech. Będą zajmować stanowiska wymagające rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich i projektowania zintegrowanych systemów pomiarowo-sterujących, opartych na interaktywnych rozwiązaniach cyfrowych.


Inżynier Technologii Przemysłu 5.0 będzie miał szansę na zdobycie następujących certyfikatów: Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz programowania w języku LabVIEW. Posiadanie takiej certyfikacji podniesie kwalifikacje zawodowe absolwenta oraz wzmocni jego konkurencyjność na wymagającym rynku pracy.

Komentarze (0)