Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na matematyce - pewniaki

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na matematyce - pewniaki

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na matematyce - pewniaki

15.05.2024

Egzamin ósmoklasisty 2024. Co będzie na matematyce - pewniaki

W środę, 15 maja, odbędzie się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Jakich zadań i tematów należy się spodziewać? Co na pewno znajdzie się w arkuszu egzaminacyjnym? Co trzeba umieć, aby poradzić sobie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Matematyka należy do przedmiotów sprawiających największe trudności i egzaminu z jej zakresu obawiają się nie tylko maturzyści. Już za chwilę z „królową nauk” mierzyć się będą ósmoklasiści. Jakie zagadnienia pojawią się na egzaminie? Czy jest się czego bać?  Arkusze egzaminu ósmoklasisty z matematyki opublikujemy po godzinie 14:00.

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki rozpocznie się o godzinie 9:00 i trwać będzie 100 minut. Arkusz egzaminacyjny będzie podzielony na część zadań zamkniętych i część zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich będzie można uzyskać 25 punktów – 15 za zadania zamknięte oraz 10 za zadania otwarte.

Co można zabrać ze sobą na egzamin ósmoklasisty z matematyki? Uczniowie mogą wziąć ze sobą długopisy lub pióra z czarnym wkładem bądź atramentem oraz linijkę. Podczas egzaminu nie wolno korzystać z kalkulatorów i telefonów komórkowych.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. To będzie na egzaminie!

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z matematyki zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że egzamin z matematyki obejmować będzie:

 • sprawność rachunkową,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentację

Szczegółowy zestaw wymagań egzaminacyjnych tworzą następujące zagadnienia:

 • liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym,
 • działania na liczbach naturalnych,
 • liczby całkowite,
 • ułamki zwykłe i dziesiętne,
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 • obliczenia praktyczne,
 • potęgi o podstawach wymiernych,
 • pierwiastki,
 • tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi,
 • przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich,
 • obliczenia procentowe,
 • równania z jedną niewiadomą,
 • proporcjonalność prosta,
 • proste i odcinki,
 • kąty,
 • własności figur geometrycznych na płaszczyźnie,
 • wielokąty,
 • oś liczbowa, układ współrzędnych na płaszczyźnie,
 • geometria przestrzenna,
 • wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa,
 • odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej,
 • zadania tekstowe.

Ile trzeba zdobyć punktów, aby zdać egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty różni się od matury między innymi tym, że nie minimalnego progu zaliczającego. Oznacza to, że egzamin ósmoklasisty z matematyki zdaje każdy uczeń, który do niego przystąpił. Warto jednak postarać się o jak najlepszy wynik, ponieważ ma on znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Sprawdź ile punktów uzyskasz i czy się dostaniesz do wybranej szkoły kalkulator ósmoklasisty.

Na co zwrócić uwagę podczas egzaminu? Należy uważnie czytać zawarte w arkuszu polecenia. Zdarza się, że zdający niedokładnie zaznajamiają się z treścią zadań albo nie zauważają dodatkowych zapisów, przez co nie rozwiązują zadań do końca i tracą cenne punkty.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2024 poznamy 3 lipca. Sprawdź wyniki egzamin ósmoklasisty 2024

Dodatkowy termin

Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do zdawania egzaminu, zaplanowano termin dodatkowy. Będzie to poniedziałek – 10 czerwca.

Sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia