Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2024– język obcy

Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2024– język obcy

Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2024– język obcy

16.05.2024

Ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów 2024 – język obcy

O godzinie 9:00 rozpoczął się ostatni egzamin ósmoklasisty 2024. Większość uczniów zasiadła do arkusza z języka angielskiego, pozostali wybrali język niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Egzamin potrwa 90 minut. Zdający poznają wyniki już w 3 lipca 2024 roku. Arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

 

Jak wygląda egzamin z języka obcego?

Trzeci i ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty poświęcony jest językom obcym. Zdecydowana większość uczniów zdecydowała się podejść do egzaminu z języka angielskiego – 97,7%, na drugim miejscu znalazł się język niemiecki – 1,9%, ostatnie 0,4% stanowią język: francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Egzaminy rozpoczęły się o godzinie 9:00, zakończą się natomiast o 10:30.

Każdy uczeń powinien spełniać następujące wymagania ogólne: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, oraz przetwarzanie wypowiedzi w wybranym języku obcym. Ponadto, powinien posługiwać się zasobem środków językowych z zakresu m.in.: żywienie, świat przyrody, człowiek, nauka i technika, kultura czy podróżowanie i turystyka.

 

Struktura egzaminu

Na egzaminie uczeń może uzyskać maksymalnie 55 punków. W arkuszu znajdą się zarówno zadania zamknięte np. prawda-fałsz, zadania na dobieranie, jak i otwarte. Egzamin składa się z części testowej oraz pisemnej. Arkusz zawierać będzie około 14 zadań. W otwartej wypowiedzi uczniowie muszą napisać tekst zawierający od 50 do 120 wyrazów. Zazwyczaj jest to e-mail lub wpis na blogu.

W zeszłym roku w arkuszu z języka angielskiego znalazł się e-mail do koleżanki z Anglii, zdający musieli wcielić się w rolę osoby, która niedawno wróciła do Polski po kilku latach za granicą. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku wyniósł 66%. Ich opinie odnośnie poziomu trudności egzaminu były zgodne. „Jest duża szansa na 100% z tego angielskiego” - pisali na dawnym Twitterze - „ten egzamin był tak łatwy”. Jak będzie w tym roku? Dowiemy się już za kilka godzin.

Sprawdź

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia