Rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

uek rekrutacja

Rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Jeśli na liście postanowień noworocznych jest zdobycie wysokiej jakości wykształcenia, to warto zwrócić uwagę na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Już w drugiej połowie stycznia rozpoczyna się internetowa rekrutacja na studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2020/2021.

Rekrutacja dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach. Są to: Logistyka, Gospodarka przestrzenna, Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji. Jakie wykształcenie można zdobyć?

 

Logistyka

W ramach tego kierunku studenci pozyskują wiedzę dotyczącą między innymi zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, jak również organizacji, projektowania, koordynacji oraz bezpośredniego nadzoru funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

 

Gospodarka przestrzenna

Kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia związane z architekturą, urbanistyką, ekonomią, geodezją i kartografią, projektowaniem inżynierskim, czy zarządzaniem.

 

Towaroznawstwo

Studenci zdobędą wiedzę między innymi w zakresie wpływu w procesie pozyskiwania surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym- na jakość towarów i usług, oraz skutecznego zarządzania procesem kształtowania jakości.

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kkierunek ten to połączenie takich dyscyplin jak: zarządzanie, ekonomia, nauki techniczne, dzięki czemu pozyskać można szeroką wiedzę, na czele z wiedzą dotyczącą przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w formie stacjonarnej rozpoczyna się 18 stycznia i potrwa do 22 stycznia. Natomiast rekrutacja na studia drugiego stopnia w wymiarze niestacjonarnym rozpocznie się 8 lutego, a zakończy 28 lutego.

 

Więcej szczegółów odnaleźć można na stronie: https://studiuj.uek.krakow.pl/rekrutacja-od-a-do-z/

 

 

Komentarze (0)