Global Business Services. Kierunek przyszłości na UEK

Global Business Services. Kierunek przyszłości na UEK

Studia Kraków - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studia Kraków - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Global Business Services. Kierunek przyszłości na UEK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uruchamia studia licencjackie Global Business Services,kierunku prowadzonym przez przedstawicieli nauki i międzynarodowego środowiska biznesu dla przyszłych liderów rynku.

Global Business Services to realna odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku, który potrzebuje specjalistów wyróżniających się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również określonymi kompetencjami. Jest to pierwszy w Polsce kierunek realizowany we współpracy z największymi firmami sektora usług dla biznesu, który powstał po to, aby kształcić pracowników jutra, czyli gotowych do pracy na różnych stanowiskach w międzynarodowym środowisku.

 

Program studiów i przedmioty

Co wyróżnia Global Business Services? Największym atutem kierunku, a także czynnikiem stanowiącym o jego unikatowości jest program kształcenia, opracowany we współpracy z międzynarodowymi korporacjami, kładący nacisk na łączenie teorii z praktyką i charakteryzujący się interdyscyplinarnością. Treści kształcenia, opracowane przy zaangażowaniu partnerów mają być nie tylko atrakcyjne, ale przede wszystkim dostosowane do potrzeb, wymagań i wyzwań, przed którymi staną absolwenci.

Co zatem znajduje się w programie nauczania? Przedmioty w nim zawarte podzielone są na grupy. Odnaleźć w nich można zagadnienia związane z naukami społecznymi, naukami humanistycznymi, ekonomią, zarządzaniem, czy geografią społeczno- ekonomiczną. Dodatkowo, już od pierwszego semestru studenci otrzymują możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, wśród których znajdują się między innymi: IT w biznesie, finanse międzynarodowe, biznes w UE, globalne inwestycje, data science, czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kolejnym elementem programu są zajęcia dodatkowe, na które składają się między innymi projekty badawcze, praktyki realizowane w firmach partnerskich, czy seminaria, w trakcie których studenci przygotowują prace dyplomowe na tematy dotyczące funkcjonowania firm partnerskich i ich otoczenia. Zajęcia prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim, aby przybliżać angielską terminologię z wybranego tematu.

Na tym jednak nie koniec. Studenci Global Business Services otrzymują trzy ścieżki dydaktyczne do wyboru. Są to: Zarządzanie projektem międzynarodowym (International project management), Analityka biznesowa (Business intelligence), Zarządzanie marką (Brand management). Dzięki nim zgłębiają zagadnienia związane między innymi z kształtowaniem marki w środowisku międzynarodowym, technologią inteligentnej analizy danych, czy realizacją projektów w międzynarodowym otoczeniu, jak również rozwijają kompetencje miękkie, takie jak: zarządzanie zmianą, współpraca w grupie, efektywna komunikacja w międzynarodowym środowisku.

 

Praca po studiach

Global Business Services to inaczej usługi dla biznesu. Mogą to być usługi: informatyczne, logistyczne, finansowe, czy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Według danych, w 2020 roku, w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce zatrudnionych było 338 tysięcy osób, z czego 276 tysięcy w centrach zagranicznych i 62 tysiące w centrach polskich. W 2021 roku liczba ta wzrośnie. Korzyści, jakie płyną z zatrudnienia w sektorze GBS to między innymi możliwość rozpoczęcia pracy bez wcześniejszego doświadczenia w rozpoznawalnych globalnych firmach, praca w dynamicznym środowisku międzynarodowym w formule projektowej, szansa na rozwijanie talentu zgodnie z zainteresowaniami biznesowymi.

Absolwenci studiów na kierunku GBS będą mogli pracować między innymi w międzynarodowych korporacjach sektora usług dla biznesu, firmach branż współpracujących z tym sektorem, czy też w administracji współpracującej.

 

GBS w pytaniach i odpowiedziach

W poniedziałek, 31 maja, o godzinie 10:00, na portalu społecznościowym Facebook odbędzie się spotkanie online z przedstawicielami pracowników uczelni i biznesu, którzy wspólnie stworzyli kierunek Global Business Services. Każdy zainteresowany będzie mógł zapytać o szczegóły związane z treścią programu, trybem nauczania, czy warunkami rekrutacji.

Więcej szczegółów na stronie internetowej https://gbs.uek.krakow.pl/

 

Komentarze (0)