Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchamia studia MBA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchamia studia MBA

Studia Poznań - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia Poznań - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchamia studia podyplomowe Master of Business Administration

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), czyli Menedżer Administracji Biznesowej.

Menedżer Administracji Biznesowej to nowy kierunek studiów podyplomowych dostępny w ofercie dydaktycznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Kierunek studiów podyplomowych skierowany jest do osób, które pragną przygotować się do prowadzenia działań biznesowych na najwyższym szczeblu.

 

Czym są studia MBA?

MBA, czyli Master of Business Administration, to tytuł, jaki otrzymuje się po ukończeniu studiów podyplomowych, przeznaczonych dla osób planujących zajmować kierownicze stanowiska, czy zarządzać średnimi bądź dużymi firmami. To także wymóg, uprawniający do zasiadania w radzie nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa, o czym mówi specjalna ustawa z 2016 roku, o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Dla kogo studia MBA?

Podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, jak również do osób zajmujących kierownicze stanowiska i planujących podnieść swoje kwalifikacje. Studia te przygotowują nie tylko do wykonywania obowiązków menedżerskich, lecz również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Menedżer Administracji Biznesowej

Menedżer Administracji Biznesowej to kierunek prowadzony w trybie niestacjonarnym (online), zakładający dwa semestry nauki. W ich trakcie słuchacze zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: ekonomia menedżerska, zarządzanie projektami, zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne, czy marketing społeczny. Ponadto, zapoznają się z najnowszymi trendami, koncepcjami i modelami funkcjonującymi w przestrzeni biznesowej, a wszystko to pod okiem doświadczonych praktyków biznesu.

Więcej szczegółów na temat studiów MBA w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na stronie internetowej uczelni:

https://www.wsb.net.pl/

 

Komentarze (0)