Kierunek stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Kierunek stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

01.02.2024

Kierunek stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, który oferuje studentom zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do komunikowania się i prowadzenia negocjacji w środowisku międzynarodowym.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe to doskonała okazja do poznania i zrozumienia mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Dodatkowo w trakcie kształcenia studenci nauczą się analizowania problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • makroekonomia,
 • nauka o państwie,
 • historia polskiej polityki zagranicznej,
 • geografia polityczna i ekonomiczna,
 • podstawy prawa,
 • demografia i problemy ludnościowe,
 • historia doktryn politycznych i prawnych,
 • współczesne systemy polityczne,
 • komunikacja społeczna,
 • polityka międzynarodowa po 1945 roku.

 

Studia ekonomiczne na kierunku stosunki międzynarodowe oferują poszerzenie kompetencji językowych oraz międzykulturowych, co znacząco otwiera perspektywy pracy w środowisku międzynarodowym i ułatwia zrozumienie lokalnego aspektu procesów międzynarodowych.

W trakcie kształcenia studenci zdobędą wiedzę m.in. w zakresie współczesnych systemów politycznych oraz zasad pozyskiwania funduszy europejskich.

Program studiów zakłada także poznanie roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw.

Sprawdź także:

Uniwersytet Wrocławski kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Dyplomacja publiczna i media – studenci nabędą umiejętności analizy procesów komunikowania globalnego, a także rozumienia wymiarów gospodarczego, politycznego, kulturalnego i technologicznego funkcjonowania mediów w skali globalnej.

Gospodarka i biznes międzynarodowy – studenci rozwiną kompetencje społeczne, które umożliwią im efektywną komunikację z otoczeniem zewnętrznym oraz prowadzenie negocjacji w międzynarodowym środowisku.

Studia niemieckie – studenci poszerzą swoją wiedzę w zakresie szeroko pojętego niemcoznawstwa, obejmującego swoim zakresem merytorycznym kraje niemieckiego obszaru kulturowego i językowego.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia na wszelkiego rodzaju stanowiskach analitycznych i doradczych. Co więcej, absolwenci omawianego kierunku studiów mogą starać się także o zatrudnienie w urzędach, ambasadach czy agencjach marketingowych.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • administracja państwowa i samorządowa,
 • media,
 • organizacje i instytucje międzynarodowe lub krajowe współpracujące z zagranicą,
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Wrocławskim stanowi konkurs świadectw. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego kierunku studiów. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane jest miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie studiów licencjackich lub magisterskich.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski to jedna z największych polskich uczelni. W swojej bogatej ofercie kształcenia posiada także kierunek stosunki międzynarodowe, prowadzony zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Komentarze (0)