Studia humanistyczne Wrocław

Studia humanistyczne Wrocław

Studia humanistyczne Wrocław

Największy wybór studiów

humanistycznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia humanistyczne Wrocław | woj. dolnośląskie

Fascynują Cię nauki humanistyczne? Czujesz w sobie ducha myśliciela, próbującego scalić całą wiedzę o świecie, matematyce, bycie i niebycie? Może właśnie nadchodzi czas podjęcia decyzji o studiach humanistycznych? Nie wierzcie głosom, twierdzącym, że humaniści są w życiu nieprzydatni i niczego nie potrafią. To wierutne kłamstwa, bowiem to dzięki humanistom życie ludzi ma sens. Może nie powstają dzięki nim technologie i super nowoczesne smartfony, ale na pewno budzi się dzięki nim chęć rozwoju, pokonywania granic, nadawania sensu technice i wynalazkom. To humaniści w dużej mierze nadają kierunek rozwoju światu - dzięki tworzonym ideologiom, teoriom, obserwacjom przejawów kultury i ich analizach. Humaniści przewidują i przede wszystkim starają się rozumieć - co z czego wynika, dlaczego, po co i jak do tego doszło, że lubimy żyć w świecie cyberprzestrzeni?

Studia humanistyczne uczą logicznego myślenia - logika jest podstawowym przedmiotem każdego kierunku humanistycznego. Dzięki studiom humanistycznym posiądziecie szeroką wiedzę o życiu ludzi, wytworach kultury, przejawach aktywności i przyczynach bierności. Zagłębicie się w tajniki sztuki, muzyki, historii, jak i polityki. Celem prowadzonych we Wrocławiu studiów humanistycznych jest jednak nie “wykucie na pamięć” dat, nazwisk, tytułów, a przekazanie Wam sposobów poszukiwania wiedzy, umiejętności zadawania pytań, które konstruktywnie prowadzą do odpowiedzi. Otwartość, samoświadomość i kompetencje do wykorzystania wiedzy - to podstawowe wyznaczniki prowadzonych tutaj studiów. Humanista to człowiek o szerokich horyzontach. Potrafiący sprawnie analizować sytuacje - dzięki zdobytej wiedzy i przygotowaniu do życia z ludźmi. Jeśli wiesz, jak takie umiejętności można wykorzystać w praktyce, to czeka Cię świetlana przyszłość zawodowa. Jeśli nie, to znak, że jeszcze będziesz musiał popracować zanim nazwiesz siebie humanistą.

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia humanistyczne we Wrocławiu

Jeśli decyzja o podjęciu studiów humanistycznych zapadła - czas się przygotować do rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski. Oczywiście w ramach zaplanowanej rekrutacji odbywa się, znany Wam już za pewne, konkurs świadectw. Na studia dostają się osoby, które najlepiej zdały maturę z określonych przez regulamin studiów przedmiotów szkolnych. Warto sprawdzić, jakie wymogi stawia przed Wami określona dziedzina, by jak najlepiej przygotować się do rekrutacji. Głównie zainteresowaniem cieszą się przedmioty takie jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy i geografia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach humanistycznych

Czy humaniści mają szanse znaleźć dobrą pracę, która nie dość, że będzie spełniała ich potrzeby finansowe to jeszcze da im szansę rozwoju? W powszechnej, krzywdzącej opinii, uważa się, że absolwenci studiów humanistycznych świetnie sprawdzają się w pracy w kinie na stanowisku bileter. Nic bardziej mylnego! Humaniści to dyplomaci, stratedzy, animatorzy działań kulturalnych, wydawcy książek różnego rodzaju (w tym także książek technicznych!), edytorzy, projektanci zachowań społecznych. Pracę po studiach humanistycznych możecie zdobyć w różnego rodzaju instytucjach państwowych i samorządowych, ośrodkach i domach kultury, teatrach, operach, filharmoniach.

Możecie wejść w świat marketingu i kreować reklamy, jak i świat biznesu - stanowiąc głos doradczy w kwestiach społecznych i artystycznych. Możecie również specjalizować się w badaniach marketingowych, biznesowych - będziecie w pełni przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych. Spora część absolwentów studiów humanistycznych znajduje zatrudnienie w polityce - nie tylko kulturalnej i w zakresie oświaty, ale także polityce zagranicznej, dyplomacji. Osobiście znam wiele osób po studiach european culture, pracujących w Brukseli w instytutach UE. Jeśli podczas studiów zafascynowała Cię konkretna dziedzina wiedzy, nie walcz z tym, oddaj się pasji i badaj daną kwestię, aż nie rozwiążesz związanych z nią zagadek i nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Absolwenci studiów humanistycznych to badacze, teoretycy, naukowcy. Dzięki otwartości granic i współpracy z międzynarodowymi placówkami naukowymi, macie spore szanse na światową karierę naukową z zakresu humanistyki. Warto więc pozostać na uczelni i szukać możliwości prowadzenia projektów naukowych, które popchną całą wiedzę do przodu! Działajcie w zgodzie z samym sobą, bądźcie czujni i mądrzy, a na pewno Wasza humanistyczna droga zaskoczy niejednego niedowiarka w moc słów, myśli i teorii!

STUDIA HUMANISTYCZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU - PODYPLOMOWE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Głównym ośrodkiem kształcącym przyszłych humanistów, mędrców świata, jest oczywiście Uniwersytet Wrocławski - z Wydziałem Filologicznym i Wydziałem Nauk Społecznych na czele.

 • antropologia literatury, teatru i filmu - studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne
 • cultural communication - studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • european culture - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia w języku angielskim
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • interdyscyplinarne studia europejskie - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • komunikacja wizerunkowa, spec. communication management - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia w języku angielskim
 • komunikacja wizerunkowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • militarioznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • muzykologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • nauki o kulturze - studia doktoranckie!
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Filologiczny UWR >     Wydział Nauk Społecznych UWR >

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)