Studia humanistyczne Wrocław

Studia humanistyczne Wrocław

Studia humanistyczne Wrocław

Największy wybór studiów

humanistycznych we Wrocławiu

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.09.2023

Studia humanistyczne Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia humanistyczne we Wrocławiu możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia humanistyczne Wrocław
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia humanistyczne w mieście Wrocławiu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia humanistyczne we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia humanistyczne w mieście Wrocławiu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Antropologia literatury, teatru i filmu stacjonarne II stopnia
Bezpieczeństwo narodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Filozofia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Human resources i coaching stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Interdyscyplinarne studia europejskie stacjonarne II stopnia
Komunikacja wizerunkowa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo stacjonarne I stopnia
Ochrona dóbr kultury stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Politologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu są studia humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Kierunki humanistyczne:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Kierunki humanistyczne:

HUMAN RESOURCES I COACHING

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki humanistyczne w mieście Wrocławiu

SORTOWANIE:

Studia humanistyczne w mieście Wrocławiu - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne we Wrocławiu

Jeśli decyzja o podjęciu studiów humanistycznych zapadła - czas się przygotować do rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski. Oczywiście w ramach zaplanowanej rekrutacji odbywa się, znany Wam już za pewne, konkurs świadectw.

Na studia dostają się osoby, które najlepiej zdały maturę z określonych przez regulamin studiów przedmiotów szkolnych. Warto sprawdzić, jakie wymogi stawia przed Wami określona dziedzina, by jak najlepiej przygotować się do rekrutacji. Głównie zainteresowaniem cieszą się przedmioty takie jak: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy i geografia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia humanistyczne niestacjonarne we Wrocławiu

Wiedząc, jak szeroką przestrzenią kształcenia są studia humanistyczne możemy odnieść wrażenie, że humanistyczne studia niestacjonarne we Wrocławiu są okrojone, a ich oferta nie należy do największych. Oczywiście, nie oznacza to, że wśród dostępnych kierunków nie uda się znaleźć interesującej dyscypliny. One są, lecz porównując ze studiami stacjonarnymi jest ich znacznie mniej.

Wydawać by się mogło, że studia humanistyczne w wydaniu niestacjonarnym dominują w uczelniach publicznych, tymczasem we Wrocławiu dyscypliny z tego zakresu rozkładają się na wszystkie szkoły wyższe. Czy warto podjąć studia humanistyczne w trybie niestacjonarnym? Oczywiście, że tak. I za taką decyzją stoi wiele argumentów.

Wszyscy zapewne wiedzą, że to co odróżnia studia stacjonarne od niestacjonarnych to częstotliwość zajęć. Studenci stacjonarni uczęszczają na uczelnię od poniedziałku do piątku, a studenci niestacjonarni w weekendy. Dzięki temu, ci drudzy bez przeszkód mogą podjąć jakąś pracę, która pomoże w utrzymaniu, bądź opłaceniu nauki, a także mają czas na realizacje innych, niekoniecznie edukacyjnych pomysłów. Kształcenie niestacjonarne rozwija pewne umiejętności, niezwykle cenne na współczesnym rynku.

Studenci uczą się samodzielności, zarządzania czasem, organizacji pracy, wyszukiwania i selekcji informacji. Ktoś mógłby powiedzieć, że studia humanistyczne to ogrom materiału do opanowania i niemal karkołomnym zajęciem jest zdobycie szerokiej wiedzy w ramach niestacjonarnej nauki. Oczywiście, nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale absolutnie jest możliwe do zrealizowania. Wszystko zależy od naszego zaangażowania.

czytaj dalej studia humanistyczne niestacjonarne (zaoczne) we Wrocławiu

Popularne kierunki niestacjonarne w mieście Wrocławiu polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia humanistyczne we Wrocławiu?

Fascynują Cię nauki humanistyczne? Czujesz w sobie ducha myśliciela, próbującego scalić całą wiedzę o świecie, matematyce, bycie i niebycie? Może właśnie nadchodzi czas podjęcia decyzji o studiach humanistycznych? Nie wierzcie głosom, twierdzącym, że humaniści są w życiu nieprzydatni i niczego nie potrafią. To wierutne kłamstwa, bowiem to dzięki humanistom życie ludzi ma sens. Może nie powstają dzięki nim technologie i super nowoczesne smartfony, ale na pewno budzi się dzięki nim chęć rozwoju, pokonywania granic, nadawania sensu technice i wynalazkom.

To humaniści w dużej mierze nadają kierunek rozwoju światu - dzięki tworzonym ideologiom, teoriom, obserwacjom przejawów kultury i ich analizach. Humaniści przewidują i przede wszystkim starają się rozumieć - co z czego wynika, dlaczego, po co i jak do tego doszło, że lubimy żyć w świecie cyberprzestrzeni?

Studia humanistyczne uczą logicznego myślenia - logika jest podstawowym przedmiotem każdego kierunku humanistycznego. Dzięki studiom humanistycznym posiądziecie szeroką wiedzę o życiu ludzi, wytworach kultury, przejawach aktywności i przyczynach bierności. Zagłębicie się w tajniki sztuki, muzyki, historii, jak i polityki.

Celem prowadzonych we Wrocławiu studiów humanistycznych jest jednak nie “wykucie na pamięć” dat, nazwisk, tytułów, a przekazanie Wam sposobów poszukiwania wiedzy, umiejętności zadawania pytań, które konstruktywnie prowadzą do odpowiedzi. Otwartość, samoświadomość i kompetencje do wykorzystania wiedzy - to podstawowe wyznaczniki prowadzonych tutaj studiów.

Humanista to człowiek o szerokich horyzontach. Potrafiący sprawnie analizować sytuacje - dzięki zdobytej wiedzy i przygotowaniu do życia z ludźmi. Jeśli wiesz, jak takie umiejętności można wykorzystać w praktyce, to czeka Cię świetlana przyszłość zawodowa. Jeśli nie, to znak, że jeszcze będziesz musiał popracować zanim nazwiesz siebie humanistą.

 

Studia humanistyczne we Wrocławiu możemy podzielić na:

 

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zanim rozpoczniesz swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym na jednym z kierunków humanistycznych we Wrocławiu, wybierzesz interesujące cię studia pierwszego stopnia. Na ich ukończenie będziesz musiał poświęcić trzy lata, które zaprocentują uzyskaniem dyplomu z tytułem licencjata oraz odpowiednich uprawnień zawodowych. Następnie możesz kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia, trwających dwa lata.

Zarówno osoby z tytułem licencjata, jak i te, które ukończyły studia magisterskie, mogą pomyśleć o edukacji na wybranym kierunku podyplomowym. Świeżo upieczeni maturzyści najczęściej decydują się na kształcenie w trybie dziennym, ponieważ zależy im na regularnym pogłębianiu kompetencji w ramach codziennych wykładów. Opcja ta ma dodatkową zaletę – najczęściej nie generuje dodatkowych kosztów.

Dużą popularnością cieszą się również studia niestacjonarne, których charakter pozwala na wywiązywanie się z innych obowiązków życiowych. Studenci zaoczni uczęszczają w weekendowych zjazdach, odbywających się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie oraz zobowiązują się do uiszczania regularnych opłat za czesne.

czytaj dalej studia we Wrocławiu

 

Kierunki studiów humanistycznych we Wrocławiu

Oferta wrocławskich uczelni wyższych, jeśli chodzi o rozmaite kierunki humanistyczne, jest niezwykle bogata. Oznacza to, że nawet najbardziej wybredni aplikanci, którzy chcieliby na przykład podjąć naukę interdyscyplinarną, a co za tym idzie, adekwatną do potrzeb dzisiejszego rynku pracy, bez problemu znajdą coś odpowiedniego dla siebie.

Osoby zainteresowane procesami myślowymi człowieka i interpretacją otaczającego świata w kategoriach humanistycznych mogą aplikować na wrocławską filozofię. Jeżeli wyrażasz żywe zainteresowanie światem polityki, rozważysz podjęcie politologii. Interdyscyplinarne studia europejskie to innowacyjna propozycja, dzięki której zdobędziesz kompetencje cenione na arenie międzynarodowej.

Stosunki międzynarodowe to kierunek popularny, ale i gwarantujący uzyskanie wszechstronnych kwalifikacji. Chcąc natomiast kształcić posiadane zdolności pisarskie, możesz zastanowić się nad wyborem kultury i praktyki tekstu: twórczego pisania i edytorstwa. To tylko niektóre z wielu propozycji kształcenia, adresowanych do osób chcących studiować we Wrocławiu.

 

Popularne kierunki studiów humanistycznych

 • Antropologia literatury, teatru i filmu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Filozofia
 • Interdyscyplinarne studia europejskie
 • Komunikacja wizerunkowa
 • Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Human resources i coaching
 • Stosunki międzynarodowe

kierunki studiów we Wrocławiu

 

Gdzie studiować kierunki humanistyczne we Wrocławiu?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, nauk o sztuce czy archeologiiAbsolwenci studiów humanistycznych odnajdują się w pracy w mediach, marketingu, branży reklamowej i PR-owej, biurach tłumaczeń, instytucjach kultury, ośrodkach badania opinii publicznej.

Jeśli masz w planach rozpoczęcie edukacji na jednym z kierunków humanistycznych we Wrocławiu, najprawdopodobniej wkrótce staniesz przed wyborem najodpowiedniejszej dla ciebie szkoły wyższej. Wybór może okazać się niełatwy, bowiem aż cztery różne ośrodki umożliwiają podjęcie różnych, atrakcyjnych propozycji.

Każda z uczelni ma swój własny unikalny charakter, jednak niezależnie od ostatecznie dokonanego wyboru, będziesz mógł liczyć na wysoką jakość kształcenia. Jako przyszły kandydat możesz zdecydować, czy wolisz uczyć się w placówkach prywatnych, czy też publicznych. Uniwersytet Wrocławski to jedna z najpopularniejszych szkół wyższych we Wrocławiu.

Na uwagę zasługują również pozostałe, mniejsze placówki prywatne, jak Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, w której zgłębisz tajniki bezpieczeństwa narodowego, Dolnośląska Szkoła Wyższa oraz Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, której program adresowany jest głównie do osób ceniących przede wszystkim kształcenie umiejętności praktycznych.

 

Gdzie studiować kierunki humanistyczne we Wrocławiu:

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW
 • Uniwersytet Wrocławski
czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu


Kierunki humanistyczne - uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski

czytaj dalej uczelnie publiczne we Wrocławiu

 

 

Kierunki humanistyczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu

 • Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW

czytaj dalej uczelnie prywatne we Wrocławiu

 

 

Jakie kierunki humanistyczne we Wrocławiu wybrać, aby mieć dobrą pracę?

Kto z nas choć raz nie marzył o posiadaniu pracy, która każdego dnia jest źródłem ogromnej satysfakcji, spełnienia, a dodatkowo ponadprzeciętnie wysokich dochodów? Pytanie to z pewnością ma charakter retoryczny, co potwierdza się w wątpliwościach przyszłych kandydatów na studia, zadających sobie pytanie jakie kierunki humanistyczne warto wybrać, aby mieć jak największe szanse na dobrą pracę. Niestety, odpowiedź nigdy nie jest jednoznaczna, bowiem wpływ na pozycję zawodową człowieka może mieć bardzo wiele różnych czynników.

Zanim aplikujesz na wybrany kierunek, przeanalizuj dokładnie wiarygodne źródła informujące o aktualnym zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy. Zwykle pracodawcy doceniają wszechstronne kompetencje pracowników, a ich dodatkowym atutem jest posiadanie unikalnych umiejętności. Dlatego warto zadbać o swój rozwój intelektualny możliwie wcześnie. Uczelnie we Wrocławiu stwarzają wiele okazji do uczestniczenia w atrakcyjnych stażach, kursach i praktykach.

Warto uświadomić sobie, że ogromne szanse na odniesienie zawodowego sukcesu mają przede wszystkim te osoby, które wybrały kierunek o specyfice zgodnej ze swoimi zainteresowaniami. Zatem na spokojnie przeanalizuj wszystkie swoje mocne i słabe strony, zastanów się, w jakich dziedzinach czujesz się najlepiej i które z nich mogą przynieść ci najwięcej radości. Każdy zawód wykonywany z prawdziwą pasją może zagwarantować ci dostatnie życie.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • Politolog
 • Coach
 • Copywriter
 • Edytor tekstów
 • Specjalista ds. HR
 • Filozof
 • Antropolog
 • Pracownik instytucji kulturalnych
 • Specjalista ds. wizerunku

 

Absolwenci kierunków humanistycznych we Wrocławiu podejmują pracę w roli nauczycieli, wykładowców akademickich, zajmują się pracą dla różnych instytucji związanych z kulturą, podejmują pracę naukową, a nawet rozpoczynają karierę polityczną lub powiązaną z mediami.

Wnikliwie zapoznaj się z ofertą kształcenia, prezentowaną przez uczelnie we Wrocławiu, bo jak sam widzisz, zakres możliwości jest niezwykle szeroki. Pamiętaj, aby nie kierować się gwałtownymi emocjami, ponieważ zwykle nie są one dobrym doradcą podczas podejmowania tak istotnych decyzji życiowych.

czytaj dalej jakie studia wybrać
 

Jak wybrać uczelnię wyższą we Wrocławiu?

Kwestia wyboru idealnej uczelni wyższej może okazać się problematyczna dla wielu przyszłych kandydatów na studia. Jeżeli rozważasz kształcenie na kierunkach humanistycznych, będziesz miał do wyboru cztery różne placówki. W jaki sposób podjąć tę najlepszą decyzję? Zadbaj o dopilnowanie kilku istotnych kwestii, a zwiększysz swoje szanse na odniesienie sukcesu.

Po pierwsze, zapoznaj się z programem danego kierunku. Odwiedzając stronę internetową uczelni z łatwością znajdziesz przedmioty wchodzące w siatkę studiów. Nie zapomnij również o śledzeniu bieżących informacji na temat zdalnej komunikacji ze studentami. Odwiedzaj zaufane źródła w celu pozyskiwania informacji na temat opinii studentów i absolwentów wrocławskich uczelni.

Doskonałym sposobem na zebranie interesujących informacji o wykładowcach jeszcze przed rozpoczęciem kształcenia jest udział w dniach otwartych organizowanych corocznie. Pamiętaj, aby w procesie decyzyjnym zachować zdrowy rozsądek. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych rozczarowań.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia humanistyczne we Wrocławiu?

Obecnie coraz więcej pracodawców wymaga, aby potencjalni pracownicy posiadali wyższe wykształcenie kierunkowe, adekwatne do charakteru przyszłych obowiązków zawodowych. Niejednokrotnie posiadanie wiedzy wyniesionej ze studiów przydaje się podczas codziennego życia, ułatwiając prozaiczne funkcjonowanie. Mimo wielu niezaprzeczalnych zalet płynących z kształcenia na uczelniach wyższych, wiele osób wciąż zastanawia się, czy warto rozpocząć edukację we Wrocławiu. Wśród nich znajdują się również miłośnicy dziedzin humanistycznych.

Nie jest tajemnicą, że studia humanistyczne mogą otwierać wiele ścieżek rozwoju zawodowego oraz intelektualnego. Szerokie spektrum poruszanych na studiach zagadnień powoduje, że jedynym czynnikiem ograniczającym swobodne poruszanie się absolwentów po arenie pracy są ich zainteresowania, aspiracje oraz predyspozycje intelektualne. Absolwenci kierunków humanistycznych zostają nauczycielami, wykładowcami akademickimi, podejmują zatrudnienie w różnych instytucjach związanych z kulturą, zajmują się karierą naukową lub działają w przestrzeni medialnej.

Wrocław jako jedno z największych ośrodków akademickich w kraju, poza wysoką jakością kształcenia na rozmaitych kierunkach humanistycznych, oferuje możliwość wzięcia udziału w programach stażowych, praktykach zawodowych oraz różnorakich kursach. Na najwybitniejszych studentów czekają atrakcyjne stypendia, które mogą pomóc w rozwoju posiadanych uzdolnień.

Warto pamiętać, że czas kształcenia wyższego we Wrocławiu wiąże się również z kształtowaniem charakteru, rozwijaniem posiadanych zainteresowań, pasji oraz odkrywaniem tych dotychczas niepoznanych. Uczestnicząc w imprezach kulturalnych zwiększysz swoje szanse na poznanie interesujących ludzi, a dzięki obecności wielu placówek nastawionych na świadczenie usług rozrywkowych zrelaksujesz się po wielu godzinach spędzonych na uczelni.

Wrocław każdego roku rozpatruje wnioski aplikacyjne tysięcy kandydatów. Być może warto, abyś i ty znalazł swoje miejsce na liście studentów wybranego kierunku humanistycznego?

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach humanistycznych

Czy humaniści mają szanse znaleźć dobrą pracę, która nie dość, że będzie spełniała ich potrzeby finansowe to jeszcze da im szansę rozwoju? W powszechnej, krzywdzącej opinii, uważa się, że absolwenci studiów humanistycznych świetnie sprawdzają się w pracy w kinie na stanowisku bileter. Nic bardziej mylnego!

Humaniści to dyplomaci, stratedzy, animatorzy działań kulturalnych, wydawcy książek różnego rodzaju (w tym także książek technicznych!), edytorzy, projektanci zachowań społecznych. Pracę po studiach humanistycznych możecie zdobyć w różnego rodzaju instytucjach państwowych i samorządowych, ośrodkach i domach kultury, teatrach, operach, filharmoniach.

Możecie wejść w świat marketingu i kreować reklamy, jak i świat biznesu - stanowiąc głos doradczy w kwestiach społecznych i artystycznych. Możecie również specjalizować się w badaniach marketingowych, biznesowych - będziecie w pełni przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych. Spora część absolwentów studiów humanistycznych znajduje zatrudnienie w polityce - nie tylko kulturalnej i w zakresie oświaty, ale także polityce zagranicznej, dyplomacji.

Osobiście znam wiele osób po studiach european culture, pracujących w Brukseli w instytutach UE. Jeśli podczas studiów zafascynowała Cię konkretna dziedzina wiedzy, nie walcz z tym, oddaj się pasji i badaj daną kwestię, aż nie rozwiążesz związanych z nią zagadek i nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące pytania.

Absolwenci studiów humanistycznych to badacze, teoretycy, naukowcy. Dzięki otwartości granic i współpracy z międzynarodowymi placówkami naukowymi, macie spore szanse na światową karierę naukową z zakresu humanistyki. Warto więc pozostać na uczelni i szukać możliwości prowadzenia projektów naukowych, które popchną całą wiedzę do przodu! Działajcie w zgodzie z samym sobą, bądźcie czujni i mądrzy, a na pewno Wasza humanistyczna droga zaskoczy niejednego niedowiarka w moc słów, myśli i teorii!

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA HUMANISTYCZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Głównym ośrodkiem kształcącym przyszłych humanistów, mędrców świata, jest oczywiście Uniwersytet Wrocławski - z Wydziałem Filologicznym i Wydziałem Nauk Społecznych na czele.

 • antropologia literatury, teatru i filmu - studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne
 • cultural communication - studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • european culture - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia w języku angielskim
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • interdyscyplinarne studia europejskie - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • komunikacja wizerunkowa, spec. communication management - studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, studia w języku angielskim
 • komunikacja wizerunkowa - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • militarioznawstwo - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • muzykologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • nauki o kulturze - studia doktoranckie!
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • filozofia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Filologiczny UWR >     Wydział Nauk Społecznych UWR >

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)