Zarządzanie studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Zarządzanie studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

02.02.2024

Zarządzanie studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Kierunek zarządzanie skierowany jest do osób chcących nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: sposobów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami nastawionymi na zysk; prowadzenia działalności gospodarczej zarówno na polskim, jak i międzynarodowym runku gospodarczym; pełnienia funkcji menadżerskich i specjalistycznych w organizacjach.

Studia na kierunku zarządzanie w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku zarządzanie w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku zarządzanie przewidywane są przedmioty w szczególności o charakterze ekonomicznym. Studenci poznają podstawowe zagadnienia z zakresu np.: gospodarki, finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa, prawa, administracji czy informatyki gospodarstwa.

Absolwenci zarządzania uczą się m.in.: technik negocjacyjnych, zarządzania projektami i procesami, analizy rynków kapitałowych czy przeprowadzania operacji giełdowych.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • cele i funkcjonowanie Unii Europejskiej,
 • etyka w zarządzaniu,
 • finanse,
 • zarządzanie projektami,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • rachunkowość finansowa,
 • prawo gospodarcze,
 • analiza rynku,
 • nauka o organizacji,
 • statystyka opisowa,
 • mikroekonomia,
 • techniki zarządzania.

 

Sprawdź także:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Absolwent przygotowany jest m.in. do: nadzorowania spraw pracowniczych; konstruowania efektywnych systemów personalnych; diagnozowania problemów kadrowych organizacji; prowadzenia działań personalnych organizacji.

Informatyczne wspomaganie zarządzania – Absolwent przygotowany jest m.in. do: wykorzystywania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania zarządzania w organizacjach; posługiwania się pakietami oprogramowania; wykorzystywania systemów baz danych w zarządzaniu organizacją.
 

Praca po studiach

Absolwenci zarządzania przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także zarządzania m.in. zasobami ludzkimi, informacyjnymi, technologicznymi czy materialnymi. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowiskach menadżerskich, specjalistycznych, doradczych czy analitycznych.

Absolwenci zarządzania mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • firmy konsultingowe
 • agencje marketingowe
 • struktury bezpieczeństwa państwa
 • serwisy informatyczne
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia z zarządzania muszą pamiętać o tym, że rekrutacja na ten kierunek w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbywaj się na podstawie konkursu świadectw. Przyszli studenci powinni wykazać się podstawową wiedzą z zakresu m.in.: matematyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego czy języka polskiego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ma za zadanie wyszkolenie pokolenia specjalistów i inżynierów, którzy pełnić będą odpowiedzialne funkcje cywilne i wojskowe. Absolwenci tej uczelni działają na rzecz rozwoju przemysłu, biznesu i nauki w Państwie Polskim, a także aktywnie promują wartości patriotyczne w społeczeństwie. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru aż 35 kierunków znajdujących się w ofercie tej szkoły wyższej.

Komentarze (0)