Informatyka studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Informatyka studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

02.02.2024

Informatyka studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Informatyka to kierunek studiów, który kształci w zakresie projektowania sieci komputerowych, baz danych, a także inżynierii oprogramowania. Dodatkowo studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej specjalności.

Studia na kierunku informatyka w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci Informatyki poznają języki programowania, sieci komputerowe także uczą się jak samodzielnie tworzyć różne aplikacje oraz oprogramowania.  

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy programowania,
 • programowanie podstawowe,
 • podstawy baz danych,
 • algorytmy i złożoność,
 • programowanie i struktury danych,
 • technologie sieciowe,
 • podstawy baz danych,
 • wstęp do informatyki,
 • technologie internetowe,
 • architektura systemów komputerowych.

Studenci kierunku informatyka w Łodzi rozwijają się w zakresie różnorodnych technik, które wiążą się z przetwarzaniem informacji. Ważne, aby studenci w trakcie zajęć nauczyli się logicznego i analitycznego myślenia oraz pracy w zespole bowiem jest ona niezwykle ważna, nie tylko w trakcie studiów, ale także i w przyszłym życiu zawodowym.

Studia informatyczne poza wiedzą ogólną zakresu informatyki kładą także nacisk na rozwój kompetencji językowych, które są bardzo ważne w środowisku informatycznym. Dlatego też studenci trakcie studiów uczą się języka obcego na poziomie B2 razem ze słownictwem specjalistycznym.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Grafika komputerowa i projektowanie gier – Absolwenci specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu projektowania a także algorytmów grafiki komputerowej, które wykorzystywane są w grach oraz w symulacjach.

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych - Absolwenci potrafią tworzyć bazy danych oraz programy systemów informatycznych. a także są przygotowani do administracji utrzymywania bezpieczeństwa tych systemów.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi kształcą specjalistów zarządzania tworzenia baz danych programów komputerowych oraz aplikacji. Absolwenci są przygotowani do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci informatyki mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • programiści
 • administratorzy baz danych
 • graficy komputerowi
 • analitycy i inżynierowie systemowi

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów informatyka na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna szkoła wyższa o wieloletniej tradycji, która kształci specjalistów w wielu dziedzinach, a także stawia na swój prężny rozwój. W ofercie uczelni możemy znaleźć ponad 100 kierunków studiów wraz z wieloma specjalnościami. Kadra pedagogiczna, która składa się ze świetnych i doświadczonych wykładowców akademickich, kładzie także szczególny nacisk na rozwijanie kreatywności u studentów oraz ich umiejętności praktycznych. Dodatkowo uczelnia umożliwia studentom rozwijanie się poprzez wiele dostępnych kursów i praktyk m.in. w Biurze Karier UŁ.

Komentarze (0)