Informatyka - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Informatyka studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Informatyka w Łodzi to 3-letnie, 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 31 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na informatyce w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4840 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku informatyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Informatyka Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Informatyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie wiedzy z wielu dziedzin branży IT. W programie nauczania na studentów czekają zajęcia z programowania, zarządzania bazami danych, a także technologii internetowych. Rozbudowany charakter studiów daje przyszłym absolwentom wybór dostosowanej do niego ścieżki zawodowej kariery.

Dynamiczny rozwój branży IT sprawia, że na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z dziedzin informatyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako programiści, inżynierowie systemowi, czy administratorzy baz danych. Poza firmami zajmującymi się m.in. wytwarzaniem oprogramowania, czy gier komputerowych informatycy poszukiwani są także w firmach spoza sektora IT.

 

Uczelnie
W Łodzi informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UMED), Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ), Politechnice Łódzkiej (Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁoraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi, Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w ŁodziWyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku informatyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4840 zł do 8946 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Informatyka - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek INFORMATYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatyka +

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Informatyka +

Filia w Świdnicy stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logistyka w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka w biznesie

Jakie wymagania na kierunek Informatyka w Łodzi?

Na studia informatyczne w Łodzi obowiązują stałe zasady rekrutacji, czyli konkurs świadectw maturalnych. Brane są tu pod uwagę przedmioty ścisłe oraz z języka obcego.

Szczególną uwagą powinniście objąć matematykę, fizykę oraz język obcy. Dla kandydatów na studia II stopnia podstawą kwalifikacji jest dyplom ukończenia studiów conajmniej pierwszego stopnia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka, język obcy, chemia, fizyka i astronomia, informatyka.

 

Informatyka Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą informatyka albo matematyka oraz informatyka albo matematyka, albo fizyka, albo fizyka z astronomią, albo język obcy nowożytny. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny lub chemia. dowiedz się więcej

Informatyka Politechnika Łódzka - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek informatyka na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są dwa przedmioty obowiązkowe, które stanowią matematyka oraz język obcy, a także maksymalnie dwa przedmioty dodatkowe, do których należą fizyka lub informatyka. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na informatykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Łodzi

Studia na kierunku informatyka można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych w Łodzi: Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej.

Ponadto informatykę w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym znaleźć można w ofercie czterech uczelni prywatnych w Łodzi:

 • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi
 • Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi.

Informatykę jako specjalność na innym kierunku można studiować na dwóch uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (logistyka w biznesie)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zdrowie publiczne)

 

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatne studia na kierunku informatyka znajdują się w ofercie dwóch uczelni publicznych w Łodzi – są to: Uniwersytet Łódzki oraz Politechnika Łódzka. Bezpłatne studia można podjąć tylko w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarne studia na kierunku informatyka znaleźć można w kilku łódzkich uczelniach:

 • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • Politechnice Łódzkiej
 • Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Uniwersytecie Łódzkim

Dowiedz się więcej informatyka w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na fizjoterapii w Łodzi

Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Łodzi są płatne, a cena za jeden rok akademicki na studiach na kierunku informatyka wynosi od 4840 zł do 8946 zł. ceny - informatyka Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z łódzkich uczelni wyższych nie oferuje kandydatom możliwości rozpoczęcia bezpłatnej nauki na studiach niestacjonarnych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku informatyka studenci nauczą się programowania w wybranych językach. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób tworzyć bazy danych, projektować strony internetowe czy administrować systemami informatycznymi. Co więcej, opanują techniki przetwarzania informacji. Oprócz umiejętności praktycznych rozwiną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, matematycznych i technicznych.
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 4616 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych psychologia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Łódzkiej (ponad 1 tys. zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów informatycznych będą przygotowani do podjęcia pracy w branży IT. Przede wszystkim sprawdzą się w zawodzie programisty, analityka systemów komputerowych, grafika czy administratora systemów informatycznych.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci informatyki w trakcie nauki zdobywają szereg umiejętności, które pozwalają im rozpocząć pracę w środowisku komputerowym i cyfrowym. Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować prace badawcze, a także tworzyć nowoczesne aplikacje internetowe i mobilne czy wydajne systemy rozproszone. Kompetencje informatyków cenione są przez pracodawców na całym świecie, a postępujący rozwój technologiczny otwiera przed informatycznymi ekspertami nowe ścieżki kariery.

Informatyka składa się w dużej mierze z przedmiotów o charakterze matematycznym i technicznym. Studenci tego kierunku muszą być przygotowani na ciężką pracę związaną z prowadzeniem analiz matematycznych czy badaniem specyfiki środowiska cyfrowego. Przyszli specjaliści rozwijają w trakcie studiów swoje zdolności obliczeniowe, a także zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji współczesnych systemów komputerowych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in. specyfikę i zastosowanie poszczególnych języków programowania oraz podstawy bezpieczeństwa sieci komputerowych.

Branża IT to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin zawodowych we współczesnym świecie. Absolwenci informatyki mogą podjąć pracę w różnorodnych firmach wytwarzających oprogramowania komputerowe – mogą w ten sposób aplikować na stanowisko dewelopera, projektanta czy analityka. Kompetencje wyszkolonych informatyków cenione są także w dziedzinach zawodowych związanych z administracją systemów i sieci komputerowych, zapewnianiem bezpieczeństwa informacji oraz analizą i przetwarzaniem danych. Absolwenci informatyki mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studia informatyczne mają wyjątkowo rozbudowane programy kształcenia. Muszą znaleźć się w nich bowiem treści charakterystyczne dla podstawowych nauk ścisłych, jak i kierunkowe. Każdy student musi liczyć się zatem z tym, że jego pierwsze semestry kształcenia poświęcone będą dogłębnemu poznaniu matematyki. Jej doskonałe opanowanie pozwoli na zrozumienie bardziej szczegółowych kwestii.

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gdzie studiować na kierunku Informatyka w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łódzkiej, jako specjalność na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 250 miejsc, a Politechnika Łódzka 195 w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ, PŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4840 zł do 8946 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek informatyka - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Rekrutacja na studia przeprowadzana jest w ramach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci na poszczególne kierunki mogą aplikować na ograniczoną liczbę miejsc, dlatego o ich przyjęciu decyduje lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku informatyka w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ) – 250
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ) – 250
 • Politechnika Łódzka – 195

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku informatyka w Łodzi

Studenci studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Opłaty za studia dotyczą głównie studiów w prywatnych szkołach wyższych lub niestacjonarnych studiów w uczelniach publicznych.

 

Informatyka studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ): 5000 zł
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ) – 8000 zł
 • Politechnika Łódzka: 8946 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5880 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4840 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia o wynikach rekrutacji dowiadują się w indywidualnym dla każdej uczelni terminie. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata pojawić się powinna w jego prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023
 • Politechnika Łódzka: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Składany przez kandydatów zestaw dokumentów musi być kompletny i dostarczony w określonym przez szkołę wyższą terminie. Kandydaci zazwyczaj mogą złożyć dokumenty osobiście w siedzibie uczelni, jednak wiele szkół wyższych umożliwia także dostarczenie kompletu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci na studia zazwyczaj dostarczają dokumenty tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie przyjmują kompletne zestawy dokumentów w indywidualnym dla siebie terminie – kandydaci nie mogą spóźnić się z dopełnieniem tych formalności, w przypadku niespełniania wymogów rekrutacyjnych mogą oni zostać skreśleni z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023
 • Politechnika Łódzka: od 18.07.2023 do 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Informatyce?

Informatyka jest jednym z najbardziej chodliwych kierunków kształcenia. Duża popularność wynika nie tylko z faktu, iż jest on niezwykle interesujący oraz praktyczny w swoim wymiarze, ale przede wszystkim z faktu, że niemal wszystko opiera się na owocach tej dyscypliny. Co to oznacza? Oznacza to, że absolwenci studiów informatycznych nieustannie poszukiwani są na rynku zatrudnienia i trudno założyć, że taki trend prędko osłabnie. A ile zarabiają informatycy?

Średnie zarobki absolwentów Informatyki w 2023 roku:

 • inżynier oprogramowania – 7500 złotych
 • programista – 8000 złotych
 • dyplomowany nauczyciel informatyki – 4000 złotych
 • grafik komputerowy – 4500 złotych

 

Czy warto iść na Informatykę?

Mogłoby się wydawać, że kandydatów na studia informatyczne jest tak wielu, że uczelnie nie są w stanie ich pomieścić, jak również mogłoby się wydawać, że rynek wypełniony jest po brzegi absolwentami tego kierunku i na nowych specjalistów nie ma już miejsca. Nic bardziej mylnego. Informatyka to kierunek perspektywiczny, zarówno z powodu wymagań i potrzeb współczesnego świata, ale również z faktu, iż programy nauczania dostosowywane są do tych potrzeb. Oznacza to, że studenci mogą mieć pewność, że będą zdobywali wiedzę praktyczną. Praktyczną, czyli taką, która faktycznie znajdzie zastosowanie.

 

Gdzie warto studiować Informatykę?

Kandydaci na studia w Łodzi mają dość duży wybór, ponieważ Informatyka oferowana jest zarówno przez uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Informatyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki

Informatyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Informatyki zdobywają złożoną wiedzę, dotyczącą między innymi: działania współczesnych systemów komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, czy sieci komputerowych. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka dyskretna
 • algorytmy i struktury danych
 • systemy operacyjne
 • programowanie obiektowe
 • technologie programowania

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Łodzi?

Wybór przyszłych studiów niejednokrotnie wiąże się z koniecznością wstępnego zaplanowania swojej przyszłości. Przy wyborze warto częściowo zasugerować się opiniami innych studentów.

Adam, student 3 roku informatyki mówi: "przez długi czas nie mogłem się zdecydować, co tak naprawdę chciałbym robić w życiu. Od zawsze lubiłem pracę przy komputerze i dlatego postawiłem na informatykę. Moim zdaniem studia informatyczne w Łodzi były doskonałym wyborem".

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Łódź studia i stopnia

Informatyka Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Łódź studia stacjonarne

Informatyka Łódź studia niestacjonarne

Kierunki informatyczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK INFORMATYKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia