Pedagogika studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

03.03.2022

Pedagogika studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – rekrutacja 2022/2023

Studenci kierunku pedagogika w trakcie zajęć analizują związki występujące między kulturą a społeczeństwem, a także diagnozują sferę społeczno-kulturalną. Absolwenci tego kierunku potrafią diagnozować problemy podopiecznych, a także konstruować programy działań np. profilaktycznych czy kompensacyjnych.

Pedagodzy mogą szukać zatrudnienia np. w środowisku kulturalnym, wychowawczym, edukacyjnym lub resocjalizacyjnym.

Studia na kierunku pedagogika w KAAFM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku pedagogika poznają m.in.: terminologię stosowaną w pedagogice; metody wychowywania i kształcenia dzieci, młodzieży lub osób dorosłych; sposoby komunikowania interpersonalnego i społecznego; diagnostykę i techniki poznawania środowiska wychowawczego. Absolwenci tych studiów potrafią np.: analizować, interpretować i prognozować sytuacje podopiecznych czy planować i organizować pracę indywidualną lub zespołową.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Emisja głosu
 • Projektowanie kariery zawodowej
 • Socjologia wychowania
 • Pedagogika społeczna
   

Sprawdź także:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii – Absolwent jest przygotowany m.in. do: pracy resocjalizacyjnej; stosowania technik coachingu w resocjalizacji; wspierania osób poszkodowanych; dokonywania mediacji w resocjalizacji.

Pedagogika pracy i edukacja dorosłych w nowoczesnym biznesie – Absolwent jest przygotowany m.in. do: podejmowania decyzji zarządczych; aktywizowania pracowników; analizowania zachowań; kreowania marki.
 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki mogą m.in.: projektować i realizować działania edukacyjne, dydaktyczne i wychowawcze; prowadzić treningi komunikacji interpersonalnej; kreowania działań społecznych w biznesie; podejmowania działań resocjalizacyjnych.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice)
 • instytucje i stowarzyszenia kulturalne
 • organizacje społeczne i samorządowe
 • instytucje i placówki kulturalno-oświatowe
 • lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • centra rozwoju kadr
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia pedagogiczne powinni rozumieć podstawy nauk społecznych i humanistycznych. Przyszli studenci pedagogiki powinni złożyć wymagane dokumenty oraz spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to uczelnia oferująca studentom zintegrowany model kierunkowy, w którym znaleźć można nauki czerpiące wiedzę z różnorodnych dziedzin m.in.: społecznych, humanistycznych, technologicznych czy ścisłych. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru niemal 30 kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych w tej szkole wyższej.

Komentarze (0)