Budownictwo studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Katowice i woj. śląskie - Politechnika Śląska w Gliwicach

06.03.2022

Budownictwo studia na Politechnice Śląskiej – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo w Katowicach to kierunek studiów, który przygotowuje studentów do pracy m.in. w nadzorze budowlanym. Absolwenci posiadają rozległą wiedzę nie tylko z budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa, ale także z wybranej specjalności.  

Studia na kierunku budownictwo w PŚ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów technicznych na kierunku Budownictwo w Katowicach studenci mają szansę do zdobycia rozległej wiedzy z zakresu budowy, fizyki, materiałów budowlanych, a także projektowania. Studenci zdobywają również umiejętności praktyczne.  

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geotechnika
 • Mechanika budowli
 • Podstawy projektowania konstrukcji
 • Grafika komputerowa
 • System informacji przestrzennej
 • Geometria wykreślna
 • Wycena i kosztorysowanie robót budowlanych
 • Wytrzymałość materiałów
 • Budownictwo ogólne

Studenci kierunku studiów Budownictwo w Katowicach uczą się m.in., jak planować proces budowy, a także jak zarządzać procesem inwestycyjnym i zespołem.  Studenci w trakcie studiów zdobywają takie umiejętności jak np. projektowanie budynków mieszkalnych czy przemysłowych zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Dodatkowo w trakcie studiów zdobywają specjalistyczną wiedzę z wybranej specjalności.   

Studia techniczne pozwalają studentom na dodatkowe zdobycie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego m.in. w czasie praktyk zawodowych.   

Sprawdź także:

Politechnika Śląska kierunki studiów

Katowice kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Budowlano-architektoniczna – absolwenci posiadają rozległą wiedzę z zakresu budownictwa, a także architektury.

Budownictwo drogowe – absolwenci mają szeroką wiedzę z zakresu budownictwa, zwłaszcza z zakresu tworzenia dróg, mostów czy wiaduktów.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku budownictwo kształcą specjalistów z zakresu nadzorowania prac budowlanych. Absolwenci są gotowi do pracy na takich stanowiskach jak np. inżynier budowlany, kierownik budowy, projektant konstrukcji budowlanych czy kierownik robót mostowych.

Absolwenci budownictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak m.in.:

 • biura projektowe
 • firmy budowlane
 • laboratoria przemysłowe
 • biura analiz i badań
 • nadzór budowlany
 • przemysł materiałów budowlanych
 • jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Budownictwo na Politechnice Śląskiej opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska to publiczna szkoła wyższa, która w swojej ofercie ma ponad 60 kierunków studiów, a w ich ramach specjalności, które umożliwiają studentom zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych. Uczelnia kształci studentów na wielu płaszczyznach, jednak szczególny nacisk kładzie na zdobywanie umiejętności praktycznych oraz cennego doświadczenia zawodowego.

Komentarze (0)