Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach i Gliwicach

Budownictwo

Odkryj kierunek budownictwo w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Studia na kierunku budownictwo w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz niepublicznej (prywatnych) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŚ i na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3900 zł.

 

Budownictwo w Gliwicach to interdyscyplinarnie tworzony kierunek, który pozwoli Ci nabyć ważne w pracy umiejętności z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej. Nauczysz się projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną oraz planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne.

Absolwenci zawodowo zajmują się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie, jak również proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych. Zatrudniani są w przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, powiązanej z budownictwem i architekturą.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia w Katowicach i woj. śląskim na Politechnice i w szkołach technicznych wiążą się z nauką przedmiotów ścisłych, które są niezbędne, by zrozumieć materiał prezentowany podczas całego toku kształcenia. Z tego powodu najważniejsze przedmioty, które brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji, to matematyka, fizyka, informatyka, chemia, język obcy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

 

Przedmioty te warto zdać na poziomie rozszerzonym, by zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzony kierunek. Z pewnością ważne są także umiejętności manualne. Na kierunku budownictwo bardzo istotne są zajęcia z rysunku technicznego czy grafiki komputerowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO W KATOWICACH I GLIWICACH?

Budownictwo to propozycja kształcenia technicznego, która przygotowuje studentów do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, a także do organizowania produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego.

W zależności od wybranej uczelni na studentów czekają różne możliwości specjalizacyjne. Będziesz mógł/mogła rozwijać się, chociażby w zakresie zarządzania inwestycjami, budownictwa mieszkaniowego, dróg kolejowych, dróg i autostrad. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej. Uczą się projektować obiekty budowlane, a także utrzymywać je i modernizować.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

W trakcie realizowanego kształcenia na kierunku budownictwo studenci poznają najważniejsze pojęcia, prawa i metody, które odnoszą się do wybranych działów matematyki, fizyki i chemii. Są one niezbędne, by zdobyć wiedzę na temat konstrukcji budowlanych, trwałości budowli i technologii materiałów budowlanych.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę odnoszącą się do projektowania architektonicznego, zgłębiają geometrię wykreślną i rysunek techniczny odnoszący się do zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych. Poznają zasady konstruowania, wymiarowania, wzmacniania i naprawy elementów konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetonowych, zespolonych, drewnianych i murowanych. Zgłębiają normy i wytyczne projektowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, a także obiektów infrastruktury transportu drogowego i szynowego. Zapoznają się również z prawem budowlanych oraz zasadami tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w branży budowlanej.

 

Umiejętności

Studenci budownictwa potrafią dokonać klasyfikacji obiektów budowalnych, wykonywać zestawienia obciążeń oraz normowych kombinacji obciążeń, które działają na obiekty budowlane w zgodzie z odpowiednimi sytuacjami obliczeniowymi w stanach granicznych. Uczą się definiować modele obliczeniowe komputerowej analizy konstrukcji, wykonują symulacje różnych wariantów konstrukcyjnych, analizę statyczną i analizę dynamiczną konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

Nauczysz się dokonywać wymiarów elementów konstrukcyjnych oraz projektować proste konstrukcje metalowe, żelbetonowe, zespolone, drewniane i murowane. Będziesz w stanie rozwiązywać zadania z mechaniki, termodynamiki, elektryczności, magnetyzmu, optyki, fizyki kwantowej przy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi matematycznych. Będziesz odczytywał/a rysunki architektoniczne, budowalne i geodezyjne, a także sporządzał/a dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD i BIM.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów budowniczych w kompetentny sposób wypełniają społeczne zobowiązania i zawodowe obowiązki. Potrafią działać na rzecz środowiska społecznego i myślą przedsiębiorczo. Zdają sobie sprawę, że wykształcenie w zakresie budownictwa wymaga nieustannego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji. Przestrzegają zasad etyki i dbają o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników, a także klientów.

Będziesz potrafił/a dokonać krytycznej oceny zdobytej wiedzy i umiejętnie wykorzystasz ją w trakcie rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych. Studenci rozwijają umiejętności językowe oraz zdolność do formułowania fachowych opinii na temat procesów technicznych i technologicznych, które są realizowane w budownictwie.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć kierunku budownictwo uzależniona jest od uczelni, na której tego typu kształcenie jest realizowane. Studenci mają okazję zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności, które są niezwykle istotne podczas budowania kariery inżynierskiej w zakresie budownictwa. Poznasz różnego rodzaju materiały, a także technologie, które są wykorzystywane w budownictwie. Będziesz miał/a okazję weryfikować wytrzymałość materiałów budowlanych, korzystać z instrumentów pomiarowych, poznasz zasady konstruowania rysunku technicznego, a także prawne wymogi projektowania dróg, mostów, budynków.

Zdobędziesz kompetencje z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji.

 

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geotechnika
 • mechanika budowli
 • podstawy projektowania konstrukcji
 • grafika komputerowa (autocad)
 • system informacji przestrzennej, gis
 • technologia i organizacja budowy
 • wycena i kosztorysowanie robót budowlanych
 • kierowanie procesem inwestycyjnym
 • renowacja budynków infrastruktury poprzemysłowej
 • prowadzenie działalności budowlanej

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek budownictwo przeznaczony jest dla osób, które czują powołanie do tworzenia. Kandydaci muszą mieć ścisły, otwarty na nowinki techniczne umysł. Ważne są także predyspozycje do projektowania.

Przyszli studenci niezależnie od tego, który poziom kształcenia zamierzają realizować, muszą mieć ukształtowaną osobowość twórczą. Kandydaci na studia magisterskie powinni posiadać tytuł inżyniera i mieć wiedzę i umiejętności w zakresie budownictwa lub nauk pokrewnych. Studia w Katowicach i Gliwicach przeznaczone są dla osób, które interesują się problematyką budownictwa, chcą organizować i zarządzać przedsiębiorstwem budowlanym, a także projektowaniem obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych.

 

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Studia na kierunku budownictwo w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia inżynierskie w Katowicach na kierunku budownictwo można realizować na pierwszym, drugim, a nawet trzecim stopniu. Stopień pierwszy kończy się dyplomem inżyniera i trwa cztery lata. Stopień drugi zapewnia tytuł magistra. Stopień trzeci natomiast to studia doktoranckie dla osób, które pragną rozwijać swoją karierę naukową.

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak budownictwo podzielono na etapy, by ułatwić przyszłym studentom dostęp do niezbędnej wiedzy i umiejętności, które wpłyną na mocną pozycję na rynku pracy. Na pierwszym stopniu przyszli absolwenci poznają poszczególne rodzaje materiałów ze szczegółami odnoszącymi się do ich wytrzymałości i sposobów wykorzystania. Zapoznają się także z technologiami wykorzystywanymi w budownictwie, nieustannie obcując przy tym z matematyką i fizyką.

Stopień drugi ma uzupełnić wiedzę teoretyczno-praktyczną, ale przede wszystkim wykształcić osobowość twórczą i zawodową, jeszcze doskonalej precyzując specjalności przyszłego absolwenta.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK BUDOWNICTWO W KATOWICACH I GLIWICACH?

Proces rekrutacji

Osoby, które myślą o studiowaniu budownictwa, muszą najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Kandydaci bardzo często muszą wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia i wykonywania zawodu w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO W KATOWICACH I GLIWICACH?

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci kierunku budownictwo mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zawodowo mogą zajmować się analizą i projektowaniem konstrukcji obiektów inżynierskich, a także prowadzą prace przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Absolwenci zajmują się również projektowaniem i wykonawstwem liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, projektowaniem budowalno-architektonicznym, wykonywaniem miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej. Prowadzą procesy budowlane i realizują systemy technologiczne, zarządzają budownictwem i proekologicznie rozwiązują zagadnienia budowlane.

Absolwenci są przygotowani do wykonywania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Projektują obiekty i elementy budowlane, kierują zespołem i firmą budowlaną.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura projektowe
 • firmy budowlane
 • laboratoria przemysłowe
 • biura analiz i badań
 • nadzór budowlany
 • przemysł materiałów budowlanych
 • jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą

 

Miejsce zatrudnienia oraz obejmowane stanowisko zależy od stopnia uzyskanego przez absolwenta budownictwa, a także kursów uzupełniających i kompetencji uzyskanych w trakcie ukończonych specjalizacji. 

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Budownictwo:

 • Inżynier budowlany
 • Projektant konstrukcji budowlanych
 • Kierownik budowy
 • Kierownik projektu
 • Kierownik robót mostowych
 • Kierownik robót drogowych

 

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Katowicach i Gliwicach?

Budownictwo to jeden z najbardziej elitarnych kierunków, który zapewnia stabilne zatrudnienie. Nie wystarczy mieć jedynie doskonałych umiejętności technicznych i ścisłego umysłu. Ważne są również zdolności twórcze i predyspozycje projektowe.

Mateusz, student pierwszego roku studiów magisterskich, mówi rzeczowo:

Nastawiłem się na karierę. Świadomie zdecydowałem o tym, że chcę projektować i nadzorować budowanie świata. Jest ciężko, ale na sukces trzeba pracować. Teraz doskonalę umiejętności i uzupełniam wiedzę ze studiów inżynierskich. Polecam!

Kierunki architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)