Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

03.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w UWM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to uwrażliwienia na drugiego człowieka.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia, jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, metodyka pracy w przedszkolu, wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia, socjologia, psychologia społeczna, teoretyczne podstawy wychowania, sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, placówkach kulturalnych, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach penitencjarnych, ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kuratorskich zespołach służby sądowej.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Monika, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to niełatwy kierunek. Wymaga wiedzy i charakteru. Jedno bez drugiego praktycznie nie daje żadnych efektów. Studiuję na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim bo to uczelnia z tradycjami. Poza tym, mieści w moim ulubionym mieście, z którego już nigdy nie chcę wyjeżdżać. „

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Olsztyn

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • rodzajów więzi społecznych,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • funkcjonowania instytucji opiekuńczo- wychowawczych,
 • dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • diagnozowania, projektowania i ewaluowania działań edukacyjnych,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie :

 • w placówkach przedszkolnych,
 • w szkołach podstawowych,
 • w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w agencjach zatrudnienia,
 • w biurach karier,
 • w działach kadr,
 • w instytucjach kształcenia ustawicznego,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)