Pedagogika - Olsztyn

Pedagogika - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Bogusław Śliwerski stwierdził, że „celem wychowania jest umożliwienie dziecku polubienia i zaakceptowania siebie oraz zdobycia poczucia własnej wartości”. Uwaga niezwykle słuszna, poruszająca kwestię, która wpływa na całe życie człowieka. Pedagogika bowiem to nauka społeczna, która skupia się na rozwoju najmłodszych, dorosłych i starszych ludzi, a tym samym pozwala im prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

Idealni kandydaci na studia pedagogiczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, a w zakresie ich zainteresowań powinny mieścić się kwestie odnoszące się do człowieka i jego psychiki. Kandydaci powinni być odporni na stres i wykazywać się dużą cierpliwością i kreatywnością. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, kierunek pedagogika w Olsztynie jest właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek pedagogika w Olsztynie możesz realizować na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Uczelnie w Olsztynie oferują wiele możliwości rozwoju i pracy w zakresie działalności pedagogicznej.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania i myśli pedagogicznej, komunikacja interpersonalna, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia ogólna, pedeutologia, antropologia kulturowa, współczesne problemy socjologii, sztuka wystąpień publicznych i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Olsztynie na kierunku pedagogika przygotowują studentów do tego, by umiejętnie projektowali działania terapeutyczne i prorozwojowe, by z łatwością prowadzili zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi, które wymagają specyficznych technik edukacyjnych, żeby prowadzili diagnozy pedagogiczne oraz planowali ścieżki indywidualnego rozwoju.

Studia pedagogiczne dają możliwość zatrudnienia w przedszkolach, żłobkach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, w centrach kultury, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach doradczych, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w firmach szkoleniowych, w zakładach karnych, w domach pomocy społecznej, w firmach szkoleniowych, w fundacjach, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach, w administracji oświatowej, w poradniach rodzinnych.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Olsztynie?

Studia pedagogiczne w Olsztynie wzbudzają duże zainteresowanie wśród pasjonatów nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, wiedzę o społeczeństwie, filozofię, geografię, język łaciński i kulturę antyczną, matematykę, język polski, historię, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak pedagogika możesz studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć spotkania weekendowe. Pamiętaj o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych.

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

 

 • współczesne problemy psychologii,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • pedeutologia,
 • technologie informacyjne w pedagogice,
 • antropologia kulturowa,
 • pedagogika ogólna,
 • sztuka wystąpień publicznych,
 • historia wychowania i myśli pedagogicznej,
 • biomedyczne podstawy rozwoju,
 • komunikacja interpersonalna,
 • socjologia,
 • teoretyczne podstawy wychowania
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję dokształcać się w zakresie wybranych specjalności takich jak na przykład: pedagogika opiekuńcza, pedagogika szkolna z animacją kulturalną, doradztwo zawodowe i personalne, edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, pedagogika opiekuńcza z socjoterapią. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Zdobyta wiedza i umiejętności odnoszą się do pracy z dziećmi, młodzieżą i ludźmi dorosłymi. Studenci dowiadują się jak budować pozytywne relacje interpersonalne, w jaki sposób korzystać z nowoczesnych technologii w edukacji, skupiają się na aktywizacji myślenia dzieci i młodzieży. Wykształcone zdolności pozwalają abiturientom prowadzić diagnozę pedagogiczną, projektować działania terapeutyczne i prorozwojowe, prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie studia pedagogiczne oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że kierunek tego typu możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także podjęcie dalszej edukacji na studiach stopnia drugiego.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także wzbogacają sylwetkę absolwenta o dodatkowe specjalności. Studia magisterskie może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub kierunków pokrewnych.

Jaka praca po kierunku pedagogika w Olsztynie?

Kierunek pedagogika w Olsztynie przygotowuje studentów do tego, by budowali pozytywne relacje interpersonalne z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi. Abiturienci prowadzą diagnozy pedagogiczne, projektują działania terapeutyczne i prorozwojowe, prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi, które wymagają specyficznych potrzeb edukacyjnych w procesie edukacyjnym. Identyfikują także różnego rodzaju zdolności dzieci i planują ścieżki indywidualnego rozwoju.

Absolwenci studiów pedagogicznych chętnie są zatrudniani w przedszkolach, w szkołach, w żłobkach, w świetlicach środowiskowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Abiturienci pracują także z ludźmi młodymi w szkołach, centrach kultury, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, lub z ludźmi dorosłymi i starszymi w urzędach pracy, w szkołach dla dorosłych, w ośrodkach doradczych, w zakładach karnych, w ośrodkach resocjalizacyjnych, w działach HR, w firmach szkoleniowych, w poradniach rodzinnych, w fundacjach, w stowarzyszeniach pozarządowych, w administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w klubach seniora, w placówkach opiekuńczych, w hospicjach.

Absolwenci są zatrudniani i zdobywają swoje doświadczenie w systemie pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach oświatowych, w służbie zdrowia, w wymiarze sprawiedliwości, w instytucjach pomocy i profilaktyki społecznej, w poradniach specjalistycznych. Zajmują się edukacją medialną, edukacją elementarną, pracą opiekuńczo-wychowawczą, animacją kultury, resocjalizacją, profilaktyką w zakresie niedostosowania społecznego, logopedią. Pedagogika kształci nauczycieli klas początkowych, doradców, wychowawców w placówkach opiekuńczych, opiekunów w żłobkach i asystentów rodzinnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Olsztynie?

Pedagogika to kierunek dla pasjonatów, którzy pragną zgłębiać tajniki ludzkich umysłów i chcą towarzyszyć człowiekowi na każdym etapie jego egzystencji. Nie jest to więc kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą cierpliwą i odporną na stres?
 • Czy masz twórczy umysł i jesteś osobą komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu chętnych, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe: geografię, wiedzę o społeczeństwie, filozofię, geografię, język łaciński i kulturę antyczną, matematykę, język polski, historię, język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Abiturienci cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Geograficznej lub w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku pedagogika uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków humanistycznych.

Patrycja, studentka pierwszego roku studiów licencjackich, wyznała:

Interesuje mnie zwłaszcza pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. Większość osób pedagogikę kojarzy z dziećmi i ich edukacją. Ale to także edukacja dorosłych. Studia są niezwykle ciekawe i rozwijające. Polecam.

Kierunki pedagogiczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)