Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest uzyskanie umiejętności rozwiązywania problemów współczesnych przedsiębiorstw w aspektach organizacyjnym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym. Istotne jest identyfikowanie i interpretowanie problemów współczesnej gospodarki, zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i światowej. Zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to przygotowanie do kierowania pracami zespołów ludzkich, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka opisowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie operacyjne, rachunkowość finansowa, społeczna odpowiedzialność w biznesie, etykieta..

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Olga, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Będąc w liceum założyłam sobie, że będę miała własną działalność gospodarczą. Pomysł dobry, prawda? Teraz, na studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych uczę się jak go zrealizować. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii,
  • funkcjonowania organizacji oraz ich roli w gospodarce i życiu społecznym,
  • uwarunkowań i mechanizmów konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych,
  • metod doskonalenia organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie :

  • w przedsiębiorstwach,
  • w instytucjach finansowych,
  • w jednostkach administracji gospodarczej,
  • w jednostkach doradczych,
  • w jednostkach projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium do kwalifikacji na studia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM

Komentarze (0)