Zarządzanie - Olsztyn

Zarządzanie - Olsztyn

Zarządzanie studia Olsztyn | woj. warmińsko-mazurskie

Dla kogo ten kierunek?

Wśród jednych z najnowocześniejszych kierunków studiów znajduje się zarządzanie, które odnosi się do podejmowania wszelkich decyzji, ustalania działań związanych z tym, co dzieje się z zasobami i kapitałami przeznaczonymi dla państwa i spółek prywatnych. Studia zarządzanie kreują specjalistów, którzy mają dryg władzy i w przyszłości chcą zajmować się kierowaniem, menedżerowaniem, a także nadzorowaniem pracy innych ludzi.

Idealni kandydaci na studia w tym zakresie nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Muszą odznaczać się silnym charakterem, zorganizowaniem, ale także kreatywnym umysłem i otwartością na nowości technologiczne. Zdolności przywódcze i wysoka komunikatywność to pierwsze kroki do sukcesu w zakresie zarządzania.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek zarządzanie w Olsztynie możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić najwyższą jakość kształcenia w różnych dziedzinach nauki.

Program kształcenia skupia się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy zarządzania, mikroekonomia, matematyka, marketing, rachunkowość finansowa, zarządzanie operacyjne, informatyka w zarządzaniu, analiza ekonomiczna, podstawy wyceny, transport i spedycja, podstawy ubezpieczeń, społeczna odpowiedzialność biznesu, prawo, finanse przedsiębiorstwa, ergonomia, ochrona własności intelektualnej i wiele innych.

Praca po studiach

Studia zarządzanie w Olsztynie przygotowują studentów do podejmowania decyzji gospodarczych w zakresie organizacji, finansów i inwestycji, marketingu. Abiturienci prowadzą własną działalność gospodarczą, świadczą usługi doradcze i konsultingowe, zajmują stanowiska analityczne, kierownicze, operacyjne w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach, jednostkach administracji gospodarczej.

Absolwenci pracują w agencjach marketingowych i reklamowych, w przedsiębiorstwach, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, w działach logistyki, działach jakości, działach public relations. Zajmują się marketingiem, mediacją i negocjacjami, a umiejętności te korzystnie wypływają na sylwetkę absolwenta.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Olsztynie?

     Kierunki studiów w Olsztynie takie jak zarządzanie wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia. Mimo że chętnych jest wielu, liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografię, matematykę. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     POPULARNE KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W OLSZTYNIE

     Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Olsztynie?

     Uczelnie w Olsztynie dążą do zapewnienia komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci regularny tryb studiowania i systematyczne spotkania, warto rozważyć studia dzienne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto wybrać spotkania weekendowe i studia zaoczne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

     Program kształcenia skupia się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz na przykład takie przedmioty jak:

     • rachunkowość finansowa,
     • informatyka w zarządzaniu,
     • finanse przedsiębiorstwa,
     • zarządzanie operacyjne,
     • transport i spedycja,
     • podstawy ubezpieczeń,
     • analiza ekonomiczna,
     • podstawy wycen,
     • zarządzanie projektami,
     • podstawy ubezpieczeń,
     • społeczna odpowiedzialność biznesu,
     • ergonomia,
     • ochrona własności intelektualnej,
     • mikroekonomia,
     • prawo
     • i wiele innych.

     Studenci mają okazję rozwijać swoje zainteresowania w ramach konkretnych specjalności, takich jak: logistyka, rachunkowość i zarządzanie finansami, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, marketing i nowe media, kadry i płace i wiele innych. Oferty specjalnościowe warto zweryfikować na stronach uczelni w Olsztynie, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

     Studenci zgłębiają wiedzę odnoszącą się do teorii zarządzania i rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w zakresie organizacyjnym, prawnym, finansowym, społecznym i psychologicznym. Rozwijają umiejętności kierownicze, interpretacyjne i językowe. Absolwenci szczycą się zdolnością przeprowadzania negocjacji, rozwiązywania konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny kierunek studiów zapewnia rozwój kariery na arenie międzynarodowej dzięki nauce języków obcych i teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z zarządzaniem.

      

     Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Olsztynie?

     Kierunki studiów w Olsztynie takie jak zarządzanie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia zarządzanie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie oraz skłania do kontynuowania edukacji w ramach studiów drugiego stopnia.

     Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą rozpocząć absolwenci także pokrewnych kierunków, które tematycznie są związane z zarządzaniem.

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Olsztynie?

     Uczelnie w Olsztynie skupiają na kierunku zarządzanie bardzo wielu studentów, którzy wykazują się predyspozycjami kierowniczymi i marzą o pracy z ludźmi. Studia zarządzanie nie są jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

     • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
     • Czy masz predyspozycje kierownicze, ale potrafisz także pracować w grupie?
     • Czy jesteś osobą dobrze zorganizowaną i masz w zanadrzu wiele pomysłów do zrealizowania?

     Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Zainteresowanych jest jednak bardzo wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, geografię, matematykę. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zajmują najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej lub w Olimpiadzie Geograficznej.

     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

      

     Jaka praca po kierunku zarządzanie w Olsztynie?

     Kierunek zarządzanie w Olsztynie przegotowuje studentów do kierowania pracami zespołów ludzkich, przewidywania przyszłych stanów i procesów, a także symulowania ich wpływu na efekty kierowanego zespołu. Abiturienci prowadzą negocjacje, mediacje, zajmują się rozwiązywaniem konfliktów i współpracy z partnerami przedsiębiorstwa, podejmują decyzje gospodarcze w sferze organizacji, marketingu, finansów i inwestycji, pracują jako kierownicy, analitycy i operatorzy w instytucjach finansowych, jednostkach administracji gospodarczej, przedsiębiorstwach. Świadczą także usługi doradcze i konsultingowe oraz otwierają samodzielną działalność gospodarczą.

     Abiturienci pracują w agencjach pośrednictwa pracy, w instytucjach finansowych, w bankach, w organizacjach pozarządowych, w ośrodkach pomocy społecznej, w firmach szkoleniowych, w agencjach marketingowych i reklamowych, w agencjach konsultingowych, w public relations, w przemyśle, usługach, sprzedaży, doradztwie, w biurach karier, biznesie, Human Resources. Absolwenci stają się ekspertami na rynku inwestycji i nieruchomości, specjalistami w agencjach konsultingowych, menedżerami w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach, pracownikami urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerami i specjalistami w korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach.

     Studenci stają się wykwalifikowanymi pracownikami takich działów jak kadry i płaca, zarządzanie i administracja, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, rachunkowość i zarządzanie finansami, marketing i nowe media. Kierunek zarządzanie w Olsztynie otwiera wiele dróg, dlatego tak często kandydaci na studia decydują się na rekrutację w tej dziedzinie.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Olsztynie?

     Studia zarządzanie w Olsztynie uchodzą za jedne z najmodniejszych wśród propozycji kierunków studiów.

     Katarzyna, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

     Zarządzanie to cenna umiejętność, daje bowiem uniwersalną wiedzę i zdolności, przydatne w wielu dziedzinach. Specjalizuję się w logistyce, ponieważ w swoim zorganizowaniu lubię planować co, kiedy i jak. Studia w Olsztynie dają mi wiele perspektyw i możliwości. Przekonaj się na własnej skórze!

     KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W OLSZTYNIE

     POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)