Informatyka

Informatyka

Informatyka

02.06.2022

Informatyka – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku informatyka na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarccnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 40
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 60

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 4800 zł

studia niestacjonarne: od 4440 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka opracowany jest w taki sposób, aby jak najlepiej zapoznać się z warsztatem informatyka i programisty. Najważniejszym założeniem realizowanych zajęć jest nabycie umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi, czy tworzenia zaawansowanych aplikacji sieciowych. Harmonogram zajęć jest bardzo bogaty i nietrudno odnaleźć w nim takie zagadnienia jak sieci komputerowe, inżynieria oprogramowania, czy bazy danych. Dużą uwagę poświęca się również przedmiotom zawierającym elementy elektroniki, metod numerycznych, czy statystyki.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach tworzenia programów komputerowych w językach programowania niskiego i wysokiego poziomu, budowy systemów otwartych, budowy interfejsów graficznych i multimedialnych użytkownika, wizualizacji danych, czy programowania z wykorzystaniem stylu obiektowego i funkcyjnego.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy programowania
 • Wstęp do informatyki
 • Algorytmy i złożoność
 • Architektura systemów komputerowych
 • Wybrane środowiska programowania
 • Sieci komputerowe
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Technologie internetowe
 • Problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • Komputerowe wspomaganie nauczania
 • Bazy danych

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia na kierunku Informatyka jest praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi programowych i sprzętowych. Informatyka w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to także rozwinięcie umiejętności, które ułatwiają zrozumienie działania współczesnych systemów informatycznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: oprogramowanie użytkowe, inżynieria dokumentów elektronicznych, projektowanie graficzne, wykorzystanie wzorców w technologiach internetowych, algorytmy i złożoność, systemy rozproszone.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Informatyka w SAN w Łodzi mogą wykorzystać jako administratorzy sieci i systemów, projektanci sieci kablowych i bezprzewodowych, specjaliści do spraw zabezpieczeń sieciowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Kuba,  student II- stopnia Informatyki mówi:

„Wybrałem studia informatyczne w Społecznej Akademii Nauk przez wiele specjalności, które daje uczelnia. Jeśli chcesz zostać webmasterem, designerem czy dbać o bezpieczeństwo baz danych – to tutaj wszystkiego cię nauczą. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Łódź

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • inżynierii dokumentów elektronicznych,
 • metod implementacji systemów informatycznych,
 • podstaw sztucznej inteligencji,
 • analizy ruchu sieciowego,
 • programowania i konfiguracji serwerów aplikacyjnych,
 • tworzenia programów komputerowych w językach programowania niskiego i wysokiego poziomu,
 • budowania aplikacji wspierających działanie przedsiębiorstw,
 • sposobów licencjonowania systemów operacyjnych,
 • tworzenia infrastruktury systemu informatycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Społecznej Akademii Nauk może znaleźć zatrudnienie jako:

 • administrator sieci i systemów,
 • projektant sieci kablowych i bezprzewodowych,
 • specjalista do spraw zabezpieczeń sieciowych,
 • webmaster,
 • grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub prasowych, drukarniach, mediach,
 • projektant systemów internetowych i prezentacji multimedialnych,
 • designer.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)