Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Społecznej Akademii Nauk to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Socjologia
 • Psychologia
 • Podstawy Zarządzania
 • Podstawy Ekonomii
 • Nowoczesne koncepcje marketingu
 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
 • Zrównoważony rozwój organizacji
 • Badania marketingowe

 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to 20 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie w SAN w Łodzi jest zrozumienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji w otaczającym je świecie społeczno-gospodarczym. Istotne jest nabycie specjalistycznych kwalifikacji i poznanie reguł wpływających na podejmowanie kluczowych i strategicznych decyzji biznesowych, społecznych i administracyjnych w każdym sektorze aktywności. Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to droga do bycia menedżerem, o kreatywnym i analitycznym umyśle.

Na liście przedmiotów do opanowania znajdują się: prawo finansowe podmiotów publicznych, elektroniczne formuły działania administracji, problematyka marketingu terytorialnego, zarządzanie w administracji publicznej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania w SAN w Łodzi mogą wykorzystać w  każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej, w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach branży logistycznej, organizacjach non-profit, instytucjach kultury i rekreacji.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Łodzi opinie? Ewelina,  studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studiowanie Zarządzania dostarcza szerokiej wiedzy i dużej palety umiejętności, które można wykorzystać w wielu różnych branżach i przedsiębiorstwach. Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dają mi pewność, że to, czego się uczę jest potrzebne na rynku pracy i uzyskaną wiedzę wykorzystam na swoim stanowisku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania,
 • zarządzania wartościami klienta,
 • rachunkowości finansowej,
 • analizy finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej,
 • departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
 • działach zarządzania zasobami ludzkimi,
 • instytucjach, zajmujących się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej,
 • przedsiębiorstwach branży logistycznej,
 • instytucjach kultury i rekreacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)