Zarządzanie - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Zarządzanie studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Zarządzanie w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 36 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Łodzi rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Zarządzanie Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, ekonomią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz finansami. Program studiów obejmuje m.in. finanse przedsiębiorstw, podstawy zarządzania i badania marketingowe. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, kierownika działu, urzędnika czy marketingowca.

 

Uczelnie

W Łodzi zarządzenie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ), Politechnice Łódzkiej (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ), Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (UMED), Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (AMUZ) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSzkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Uczelni ASBiRO, Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi, Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ŁodziWyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Dwie łódzkie uczelnie publiczne przygotowały 105 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku zarządzanie. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie +

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Tomaszowie Mazowieckim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe - studia online

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Politologia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online
Pokaż więcej
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Pokaż więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Muzyka w mediach i produkcja muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku muzyka w mediach i produkcja muzyki

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Ekonomia +

Wydział Ekonomii w Kaliszu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Matematyka stosowana stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku matematyka stosowana

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Zarządzanie w Łodzi? Jeśli chcemy dostać się na studia, to musimy wziąć udział w konkursie świadectw. A jakie przedmioty są brane pod uwagę? Język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, biologia, chemia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Dlaczego wymagania na Zarządzanie wydają się tak zróżnicowane? Gdyż w programie nauczania nie brakuje różnorodnych zagadnień i dziedzin, wśród których wymienić można: podstawy działalności biznesowej, podstawy zarządzania, systemy informatyczne zarządzania, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, relacje organizacyjne, społeczne aspekty zarządzania.

 

Zarządzanie Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język obcy nowożytny oraz geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Zarządzanie Politechnika Łódzka - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek zarządzanie na Politechnice Łódzkiej uwzględniane są dwa przedmioty obowiązkowe, które stanowią matematyka oraz język obcy, a także maksymalnie dwa przedmioty dodatkowe, do których należą fizyka, chemia, geografia lub informatyka. Kandydaci mogą również wykazać się zdobytym wcześniej dyplomem zawodowym. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na zarządzanie w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Łodzi

Zarządzanie studiować można stacjonarnie lub niestacjonarnie w dwóch uczelniach publicznych w Łodzi: na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej.

Ponadto zarządzanie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub online oferują także następujące łódzkie uczelnie prywatne:

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkole Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelni ASBiRO
 • Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi
 • Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi, 
 • Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi 
 • Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi 

Zarządzanie jako specjalność na innym kierunku znaleźć można w ofercie kilku szkół wyższych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (finanse i rachunkowość)
 • Politechnika Łódzka (matematyka stosowana)
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (muzyka w mediach i produkcja muzyki)
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (bezpieczeństwo narodowe)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zdrowie publiczne)
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi (bezpieczeństwo wewnętrzne)

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Łodzi

Bezpłatne studia na kierunku zarządzanie można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych w Łodzi: na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej.

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarną naukę na zarządzaniu w Łodzi oferuje kilka szkół wyższych:

 • Uniwersytet Łódzkiej
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito

Dowiedz się więcej zarządzanie w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Łodzi

Studia niestacjonarne na zarządzaniu są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Łodzi. Cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wynosi od 4000 zł do 5160 zł. ceny - zarządzanie Łódź > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Łodzi nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku zarządzanie. Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatną naukę na tym kierunku, mogą zdecydować się na studia stacjonarne oferowane przez jedną z uczelni publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Student tego kierunku będzie miał zaawansowaną wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, na rynku krajowym i międzynarodowym, a co za tym idzie – znajomość potencjału rynków oraz specyfikację międzykulturowego i międzynarodowego zarządzania. Dowie się, czym są podmioty gospodarcze, jakie występują między nimi zależności i polityka.

W kontekście wiedzy o człowieku – zaznajomi się z podstawowymi pojęciami z zakresu socjologii i nauki o człowieku, a także jego relacji w organizacjach i ogólnie pojętej gospodarce. Studia te, wykształcą potencjalnych menedżerów, dając podstawy szczegółowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 36 tys. kandydatów (o 7260 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych zarządzanie znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Łódzkim (ponad 600 zgłoszeń - 11 osób na miejsce). 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku zarządzanie jest tak skonstruowany, by absolwent Wyższej Szkoły opuszczając jej mury był w pełni wyposażone w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w swoim zawodzie. Przedmioty, z którymi student się zapozna, mają na celu objaśnienie wielu zagadnień z zakresu zarządzania, socjologii czy psychologii, czyli dziedzin wiedzy niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź pomocy przedsiębiorstwom.

Absolwent po takich studiach będzie wiedział, jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, kiedy zastosować niezbędne środki zapobiegawcze lub jak prowadzić niezbędną dokumentację firmową. Studia te także nauczą przyszłego absolwenta, w jaki sposób budować relacje międzyludzkie, na poziomie szef-podwładny, menadżer– menedżer oraz kierownik– kontrahent.

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci zarządzania przygotowują się do prowadzenia zespołów, a także całych firm. Absolwenci zarządzania skutecznie rozwiązują problemy gospodarcze i finansowe, wykorzystując poznane w trakcie studiów techniki stosowane rzez profesjonalnych przedsiębiorców. Ponadto w trakcie nauki studenci tego kierunku rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, prezentacyjne i językowe. Dzięki temu przyszli specjaliści odnajdą się zarówno na polskim rynku gospodarczym, jak i zagranicznym.

Studenci poznają najważniejsze zagadnienia prawne, administracyjne i ekonomiczne, które pozwolą im sprawnie zarządzać działalnością gospodarczą. Absolwenci zarządzania rozpoznają, diagnozują i rozwiązują różnorodne problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Ponadto studenci zarządzania zapoznają się z mechanizmami oraz technikami służącymi kreowaniu marki produktu i przedsiębiorstwa. Uczestnicy zajęć uczą się pracy zespołowej oraz sposobów skutecznej autoprezentacji.

Absolwenci zarządzania mogą wykorzystać zdobyte w trakcie studiów umiejętności oraz wiedzę w różnorodnych dziedzinach. Studenci tego kierunku mogą w przyszłości odnaleźć się na stanowiskach kierowniczych i doradczych. Specjaliści w dziedzinie zarządzania poszukiwani są w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Ponadto studenci zarządzania zdobywają kompetencje umożliwiające im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, odnaleźć się mogą w zawodzie np. dyrektora, kierownika działu, prezesa, menedżera, doradcy finansowego, urzędnika, marketingowca, specjalisty ds. PR.


Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 60 miejsc, a Politechnika Łódzka 45 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ, PŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów uwzględnia postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Na jej podstawie na studia przyjmowani są kandydaci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki.

 

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka – 45
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) – 60
 • Uniwersytet Łódzki (Filia w Tomaszowie Mazowieckim) – 70

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie w Łodzi

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Niestety studenci studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych przeważnie nie mają możliwości podjęcia bezpłatnej nauki.

 

Zarządzanie studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ): 4600 zł
 • Uniwersytet Łódzki (Filia w Tomaszowie Mazowieckim): 4000 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5040 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4120 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 4950 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunku kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: 17.07.2023
 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można dostarczać osobiście do siedziby uczelni w wybranym terminie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej – należy jednak pamiętać o tym, że preferowana forma doręczenia kompletnego zestawu dokumentów może być inna w każdej szkole wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: od 18.07.2022 do 20.07.2023
 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Zarządzanie to kierunek, który dostarcza złożonej wiedzy oraz licznych umiejętności, które razem stanowią podstawę wielu ciekawych i coraz popularniejszych zawodów. Studenci Zarządzania realizują programy, w których spotykają się rozmaite zagadnienia, od ekonomii po reklamę, a zatem stając się absolwentami mogą wybrać drogę, którą docelowo pragną podążać. Absolwentów zarządzania można spotkać między innymi w: różnego rodzaju przedsiębiorstwach, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach marketingowych, agencjach public relations. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista ds. marketingu – 5000 złotych
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi – 6300 złotych
 • specjalista ds. zarządzania jakością – 5200 złotych
 • kierownik do spraw personalnych – 8500 złotych
 • product manager – 8600 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Zarządzanie to kierunek, na którym odnajdą się osoby o różnych zainteresowaniach i planach na zawodową przyszłość. Podstawowy program oferuje pozyskanie wszechstronnej wiedzy, a poza tym bardzo często w ramach kierunku występują liczne specjalności, które można dopasować do edukacyjnych priorytetów i pomysłów na to, co pragnie robić się po ukończeniu kształcenia.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Łodzi mogą liczyć na wiele ofert kształcenia. Zarządzanie to kierunek niezwykle popularny, a jego popularność przekłada się na rosnącą liczbę propozycji edukacyjnych. Osoby zainteresowane nauką mogą wybierać nie tylko spośród programów i specjalności, ale również uczelni.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka

Z racji dużego zainteresowania kierunkiem, dostępny jest on także w uczelniach niepublicznych. One również oferują ciekawe programy i interesujące specjalności, dzięki którym można pozyskać praktyczną wiedzę.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Społeczna Akademia Nauk
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie to kierunek, w którym spotykają się różne zagadnienia. Studenci zaznajamiają się między innymi z: technikami zarządzania projektami, problemami zarządzania zasobami ludzkimi, współczesnymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi, czy zasadami rachunkowości finansowej. W programach nauczania można odnaleźć między innymi takie przedmioty jak:

 • zachowania organizacyjne
 • badania marketingowe
 • finanse przedsiębiorstwa
 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie jakością

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie w Łodzi?

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Zarządzanie w Łodzi opinie?

 

Agata, studentka Zarządzania mówi:

„Muszę przyznać, że przed rozpoczęciem studiów nie wiedziałam, że Zarządzanie to tak szeroka dziedzina. Studia w Łodzi otworzyły mi oczy na skalę zagadnienia, ilość dróg, którymi mogę podążać, sfery, w których mogę realizować się zawodowo."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Łódź studia i stopnia

Zarządzanie Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Łódź studia stacjonarne

Zarządzanie Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

management
marketing
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Łodzi

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia