Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2021

Studia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia emerytalna
 • ekonomia rozwoju
 • polityka gospodarcza
 • modelowanie wieloagentowe
 • statystyka społeczna
 • modele równowagi ogólnej

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to 14 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności przydatnych do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, czy dużych przedsiębiorstwach. Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej to zaawansowana wiedza dotycząca głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i nauk pokrewnych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: ekonomia emerytalna, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza, modelowanie wieloagentowe, statystyka społeczna, modele równowagi ogólnej. Prowadzone przedmioty uczą zrozumienia mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych, uczą interpretować dane ekonomiczne, postrzegać problemy ekonomiczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno- gospodarczych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii w SGH mogą wykorzystać jako menedżerowie firm, jako przedsiębiorcy, w firmach konsultingowych, w sektorze bankowym, w instytucjach wspierania przedsiębiorczości, agencjach rządowych i samorządowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opinie? Marcelina, studentka  II-stopnia Ekonomii mówi:

„Szkoła Główna Handlowa przyciągnęła mnie swoim prestiżem oraz faktem, że dyplom jej ukończenia może otworzyć mi wiele drzwi w karierze zawodowej. Na studia przyjechałam z Przemyśla, zatem naprawdę bardzo mocno mi na nich zależało. Nie żałuję. Nie mogłam podjąć lepszej decyzji. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię Szkole Głównej Handlowej w Warszawie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów społecznych odnoszących się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych,
 • narzędzi służących do wybranych typów badań ekonomicznych,
 • budowania modeli mikro-i makroekonomicznych, modeli ekonometrycznych i modeli statystycznych,
 • analizowania, oceniania i interpretowania zjawisk gospodarczych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach konsultingowych,
 • w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, przemysłowych,
 • w bankach,
 • w firmach doradztwo inwestycyjnego,
 • w organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: -przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) -przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) -pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Ekonomia to jeden ze sztandarowych kierunków kształcenia Szkoły Głównej Handlowej. Oznacza to, że każdego roku o indeks uczelni ubiega się bardzo liczne grono kandydatów. Przed przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego warto zdać sobie z tego sprawę i dokładnie, krok po kroku wypełniać rekrutacyjne zadania. Od czego należy zacząć?

Kandydaci na studia zobligowani są do założenia indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. Rejestracja wymaga wprowadzenia podstawowych danych osobowych, wyników ze świadectwa dojrzałości, wyników z olimpiad i konkursów, jak również załączenia zdjęcia, które później zostanie wykorzystane do wyrobienia legitymacji. Cały proces rozpoczyna się w ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które składają osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. Za wymagane dokumenty uznaje się ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat zobligowany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, ponieważ stanowi ona bilet wstępu do postępowania kwalifikacyjnego. O numerze konta i terminie dokonania wpłaty kandydaci dowiadują się z indywidualnego konta systemu rekrutacyjnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).

O czym należy pamiętać? Każdy kandydat na studia ekonomiczne musi przejść obowiązkowy test kwalifikacyjny z wiedzy o przedsiębiorczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia w Kolegium Ekonomiczno- Społecznym SGH

Komentarze (0)