Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie bogatej wiedzy na temat funkcjonowania organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach i relacjach z otoczeniem. Istotne jest zrozumienie procedur i praktyk efektywnego zarządzania organizacjami oraz nauczenie się przeprowadzania złożonych analiz wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.

Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: diagnostyka organizacji, biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej, władza i polityka w organizacji, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość budżetowa, polityka finansowa, ekonomia sektora publicznego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na UW mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, firmach usługowych, administracji państwowej, instytucjach samorządowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Darek, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Żeby studiować Zarządzanie trzeba być pewnym swoich możliwości. Żeby studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim trzeba ja udowadniać. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • praktyk efektywnego zarządzania organizacjami,
 • zachowań ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym,
 • analiz ilościowych i procedur statystycznych,
 • technik pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu,
 • interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
 • firmach usługowych,
 • administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, bądź języki: szwedzki, portugalski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, słowacki, rosyjski. 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Rekrutacja na studia to dla niektórych nerwowy okres, w którym pojawia się wiele pytań. Co trzeba zrobić? W jakim terminie? Jakich spraw należy szczególnie dopilnować? Na szczęście, chcąc studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim trzeba wykonać tylko kilka ruchów, które są naprawdę proste. Po pierwsze zarejestrować się w specjalnym systemie internetowym skierowanym do kandydatów. Rejestracja rozpoczyna się zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca i trwa równy miesiąc. Po drugie należy wnieść obowiązkową opłatę rekrutacyjną, a po trzecie wprowadzić do założonego profilu wyniki egzaminów dojrzałości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Dokumenty rekrutacyjne to zbiór dokumentów, które musi skompletować każdy, kto chce zostać pełnoprawnym studentem. Co ważne, wszystkie należy złożyć w dziekanacie w formie papierowej. O jakie dokumenty dokładnie chodzi? W naszym zestawie powinny się znaleźć między innymi:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne.

Dokumenty powinniśmy złożyć osobiście, ale jeśli z jakiś względów nie mamy takiej możliwości, to osoba składająca dokumenty w naszym imieniu powinna przedstawić stosowne oświadczenie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne to opłaty, które musi uiścić każdy – nawet w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne, prowadzone bezpłatnie. Pierwszą opłatą jest ta związana z przystąpieniem do postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu tego procesu pozostanie nam jeszcze zapłacić za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Każdy kandydat na studia musi pochwalić się wynikami z przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego. W gronie przedmiotów dodatkowych na kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się między innymi: informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka i astronomia, jak również szereg języków obcych.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Kandydaci na kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim mogą przy pomocy specjalnego wzoru obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy tylko podać odpowiednie dane. Sposób obliczania wyniku końcowego wygląda następująco:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;

P – wynik z języka polskiego;

M – wynik z matematyki;

J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;

a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach ma wiele zalet. Po pierwsze, przygotowania do nich pogłębiają i poszerzają nasze wiadomości, a po drugie – będąc laureatem, bądź finalistą – stanowią ulgę w procesie rekrutacyjnym na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Zarządzanie? Oto ich lista:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Informatyczna.

Konkursy stanowią ulgi w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UW

Komentarze (0)