Zarządzanie UW

Zarządzanie - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest zdobycie bogatej wiedzy na temat funkcjonowania organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach i relacjach z otoczeniem. Istotne jest zrozumienie procedur i praktyk efektywnego zarządzania organizacjami oraz nauczenie się przeprowadzania złożonych analiz wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie organizacją, Marketing, Zarządzanie międzynarodowe, Rozwój potencjału społecznego, Zarządzania publiczne, Bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy, E- biznes, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie zmianami i technologią, Przedsiębiorczość, Doradztwo organizacyjne. Każda realizowana specjalność ma za zadanie przekazać wiedzę z konkretnego obszaru tematycznego, a co za tym idzie nakierować na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność Zarządzanie w turystyce zakłada zdobycie wiedzy z obszaru zarządzania organizacjami turystycznymi. Studenci poznają, między innymi, zasady formułowania strategii i planów rozwojowych przedsiębiorstw turystycznych, czy też formy działań marketingowych przedsiębiorstw i formy zarządzania sprzedażą poszczególnych produktów turystycznych.

Lista przedmiotów nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: diagnostyka organizacji, biznesplan i uruchamianie działalności gospodarczej, władza i polityka w organizacji, zarządzanie międzynarodowe, rachunkowość budżetowa, polityka finansowa, ekonomia sektora publicznego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na UW mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, firmach usługowych, administracji państwowej, instytucjach samorządowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Darek, studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Żeby studiować Zarządzanie trzeba być pewnym swoich możliwości. Żeby studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim trzeba ja udowadniać. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • praktyk efektywnego zarządzania organizacjami,
  • zachowań ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym,
  • analiz ilościowych i procedur statystycznych,
  • technik pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
  • tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu,
  • interpretacji zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych,
  • firmach usługowych,
  • administracji państwowej,
  • instytucjach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, bądź języki: szwedzki, portugalski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, słowacki, rosyjski. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania UW

Komentarze (0)