Zarządzanie

Zarządzanie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunki studiów

Zarządzanie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • zachowania organizacyjne
 • technologie informacyjne w zarządzaniu
 • etykieta w biznesie
 • podstawy zarządzania produkcją
 • psychologia społeczna

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych. Zarządzanie na KUL to także znajomość zarządzania finansowego z zastosowaniem informatyki, zarządzania rynkiem kapitałowym, funduszami UE oraz gospodarowania zasobami ludzkimi.

Studia na kierunku Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się szerokim programem, a na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: logika, zachowania organizacyjne, technologie informacyjne w zarządzaniu, etykieta w biznesie, podstawy zarządzania produkcją, psychologia społeczna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Zarządzania na KUL mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Oliwia,  studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia znana ze swojego podejścia do nauki, które bazuje na rozwijaniu umiejętności praktycznych. Właśnie dlatego zdecydowałam się przeprowadzić do Lublina z Rzeszowa i rozpocząć studia na tej uczelni. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kluczowych pojęć i mechanizmów ekonomicznych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomii,
 • funkcjonowania organizacji oraz ich roli w gospodarce i życiu społecznym,
 • uwarunkowań i mechanizmów konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych,
 • metod doskonalenia organizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach finansowych,
 • jednostkach administracji gospodarczej,
 • jednostkach doradczych,
 • jednostkach projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Lublinie

KUL kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych KUL

Komentarze (0)