Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

31.01.2022

Gospodarka przestrzenna – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komputerowa grafika planowania przestrzennego
 • rysunek techniczny
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • obliczenia statystyczne
 • geodezja i kartografia

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach inżynierskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z obszaru przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, przyrodniczej i technicznej, czyli czynników niezbędnych do prawidłowego kształtowania zurbanizowanej przestrzeni i jej ochrony. Gospodarka przestrzenna w WSPA to także jedyne w Polsce realizowanie na studiach inżynierskich programu studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: komputerowa grafika planowania przestrzennego, rysunek techniczny, przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, obliczenia statystyczne, geodezja i kartografia, urbanistyka współczesna, ochrona własności intelektualnej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej w WSPA mogą wykorzystać w biurach projektowych, pracowniach urbanistycznych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami, czy firmach doradczych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Karol, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Już od dziecka czułem, że gospodarka przestrzenna będzie moim wyborem na całe życie. Interesowało mnie dlaczego budynek stoi w tym miejscu, a nie gdzie indziej, albo czy można byłoby go zastąpić czymś lepszym, a gdy już poniszczeje to jak go odnowić i nadać nowe funkcje… I właśnie z chęci spełnienia dziecięcych marzeń znalazłem się na studiach w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Lublin

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną:

Absolwent Gospodarki przestrzennej w WSPA może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii urbanistyki,
 • projektowania architektonicznego,
 • geografii ekonomicznej,
 • geodezji i kartografii,
 • wyceny nieruchomości,
 • zasad tworzenia programów i prowadzenia konsultacji społecznych,
 • zarządzania kompleksowym procesem rewitalizacji,
 • metod zarządzania miastem i regionem,
 • gospodarki odpadami,
 • negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • pracowniach urbanistycznych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości i agencjach pośredniczących w obrocie nieruchomościami,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)