Prawo w biznesie - studia online

Prawo w biznesie - studia online

Prawo w biznesie - studia online

10.10.2023

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Prawo w biznesie to propozycja kształcenia, stanowiąca odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku na specjalistów posiadających jasno określoną wiedzę. Wiedza ta dotyczy przede wszystkim regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Prawo w biznesie jest specjalnością oferowaną w ramach kierunku Administracja, co pozwala szerzej spojrzeć na aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, daje szansę zapoznania się ze wszystkimi elementami biznesowej układanki, takimi jak: negocjacje, zawieranie umów, minimalizowanie ryzyka, zasady podejmowania decyzji, prowadzenie działań marketingowych czy dostosowywanie strategii do zmieniającego się otoczenia. O czym jeszcze warto wspomnieć? O tym, że aktualną wiedzę na temat prowadzenia biznesu można zdobywać w wygodnej formie kształcenia e- learningowego.

Studia na kierunku prawo w biznesie - studia online w WSKZ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie w ramach specjalności Prawo w biznesie, należącej do kierunku Administracja, umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawnych aspektów budowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z racji tego, że specjalność prowadzona jest w obszarze Administracji pozwala zagłębić się w liczne zagadnienia reprezentujące w szczególności obszar nauki o prawie i administracji. Studenci zaznajamiają się między innymi z: zasadami organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa, zasadami zarządzania firmą bądź działem przedsiębiorstwa, strategiami negocjacyjnymi, zasadami finansowania podmiotów gospodarczych, regulacjami międzynarodowymi, jak również etycznymi aspektami podejmowania decyzji biznesowych.

 

Program studiów i przedmioty

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Prawo w biznesie to element większej całości, łączący dogłębną wiedzę prawniczą z wiedzą o funkcjonowaniu administracji oraz wiedzą o prowadzeniu biznesu w nowoczesnym wydaniu. Na tej podstawie plan zajęć złożony jest między innymi z takich przedmiotów jak:

 • prawo administracyjne,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • umowy w obrocie gospodarczym,
 • publiczne prawo konkurencji,
 • negocjacje i mediacje w biznesie,
 • międzynarodowe prawo handlowe,
 • instytucje otoczenia biznesu

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jaką drogę zawodową można obrać po ukończeniu nauki? Absolwenci specjalności Prawo w biznesie wyróżniają się szczegółową wiedzą na temat prowadzenia działalności gospodarczej i skutecznego zarządzania firmą. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: sporządzania umów dotyczących obrotu gospodarczego, pozyskiwania inwestorów, prowadzenia mediacji z kontrahentami, podejmowania decyzji biznesowych, jak również dostosowywania strategii biznesowych do zmieniającego się otoczenia prawnego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: firmach konsultingowych i doradczych, kancelariach prawniczych, działach prawnych i finansowych, organach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Prawo w biznesie to stosunkowo młoda propozycja wyższego kształcenia. Co istotne, jest propozycją bardzo wyraźnie zakrojoną i skonkretyzowaną, dzięki czemu nie wymaga podejmowania nauki w systemie jednolitych studiów magisterskich. Prawo w biznesie coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych, jednak zazwyczaj umożliwia naukę w stacjonarnej formule. Osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy z tego obszaru, które chciałyby realizować kształcenie w trybie online powinny zaznajomić się z ofertą omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego opinie? Paweł, student Prawa w biznesie mówi:

„WSKZ oferuje studia online, czyli w formie dopasowanej do współczesności. Nauka przez Internet jest wygodna, a przede wszystkim bardzo wydajna, efektywna.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego:

Absolwent specjalności Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polskiego i europejskiego prawa gospodarczego,
 • sporządzania umów dotyczących obrotu gospodarczego,
 • identyfikowania i minimalizowania ryzyka prawnego,
 • skutecznego rozwiązywania konfliktów w kontekście działalności gospodarczej,
 • dostosowywania strategii biznesowych do zmieniającego się otoczenia prawnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Prawo w biznesie:

Absolwent specjalności Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • kancelariach prawniczych,
 • działach prawnych i finansowych,
 • organach administracji państwowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu

Komentarze (0)