Architektura ZUT

Architektura – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura i Urbanistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Architektura i Urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym realizowany jest na Wydziale Budownictwa i Architektury. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy twórczej w zakresie projektowania i realizacji budynków, rozwinięcie szeregu umiejętności, wśród których można wyróżnić: kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami oraz tworzenie projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne.

Studia na kierunku Architektura i Urbanistka na ZUT w Szczecinie nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów realizowanych znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, mechanika budowli, matematyka, fizyka budowli, ustawodawstwo architektoniczno- budowlane, ochrona i konserwacja zabytków, ergonomia.

Wydział Budownictwa i Architektury oferuje kandydatom także inny kierunek studiów – Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia. Celem kształcenia jest przygotowanie do działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz, terenów wokół budynków i zieleni, a także samodzielnego projektowania i nadzorowania projektów wykonawczych.

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa proponuje kierunek Architektura krajobrazu.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent może wykorzystać w biurach projektowych, organach jednostek państwowych i samorządowych, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach konserwacji zabytków.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Ewelina, studentka Architektury i Urbanistyki mówi:

„Studia architektoniczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to świetna opcja dla tych, którzy mają wiele zainteresowań i chcieliby rozwijać różne umiejętności. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
  • opracowywania koncepcji projektu,
  • rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej,
  • przepisów techniczno-budowlanych,
  • planowania przestrzennego,
  • wyceny projektów,
  • rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

  • biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • pracowniach konserwacji zabytków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem na świadectwie w perspektywie studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest matematyka. Ponadto, kandydatów na studia czeka jeszcze egzamin praktyczny z rysunku.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Szczecine

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT

Studia na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT 

 

Komentarze (0)