Architektura

Architektura

Architektura

04.02.2022

Architektura – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2022

Studia na kierunku architektura na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura w ZUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • mechanika budowli
 • matematyka
 • fizyka budowli
 • ustawodawstwo architektoniczno- budowlane
 • ochrona i konserwacja zabytków

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura i Urbanistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy twórczej w zakresie projektowania i realizacji budynków, rozwinięcie szeregu umiejętności, wśród których można wyróżnić: kształtowanie środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami oraz tworzenie projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne.

Na liście przedmiotów realizowanych znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, mechanika budowli, matematyka, fizyka budowli, ustawodawstwo architektoniczno- budowlane, ochrona i konserwacja zabytków, ergonomia.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent może wykorzystać w biurach projektowych, organach jednostek państwowych i samorządowych, placówkach naukowo- badawczych, pracowniach konserwacji zabytków.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Ewelina, studentka Architektury i Urbanistyki mówi:

„Studia architektoniczne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym to świetna opcja dla tych, którzy mają wiele zainteresowań i chcieliby rozwijać różne umiejętności. „

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Szczecin

Architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
 • opracowywania koncepcji projektu,
 • rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej,
 • przepisów techniczno-budowlanych,
 • planowania przestrzennego,
 • wyceny projektów,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowniach konserwacji zabytków.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest Sprawdzian umiejętności plastycznych oraz wynik z egzaminu maturalnego z: matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów. W przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, brana będzie pod uwagę średnia ocen ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)