Budownictwo Politechnika Białostocka

Budownictwo – Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno- wschodniej Polsce, oferująca szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Budownictwo na Politechnice Białostockiej realizowany jest na Wydziale Budownictwo i Inżynierii Środowiska. Celem kształcenia jest nabycie wszechstronnej wiedzy z obszaru realizowania obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz technologii i organizacji budownictwa, czy też kierowania zespołami. Budownictwo na Politechnice Białostockiej to przygotowanie do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych.

Studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Białostockiej, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo komunikacyjne, Realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych. Każda realizowana specjalność zakłada rozwijanie konkretnych umiejętności oraz ukierunkowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie zakłada przekazanie dogłębnej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa konstrukcji metalowych, żelbetowych i sprężonych, drewnianych i będących ustrojami nośnymi budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, czy infrastruktury komunalnej.

Specjalność Budownictwo komunikacyjne to nauka nowoczesnego projektowania dróg, ulic i skrzyżowań oraz obiektów mostowych, ich eksploatacji i utrzymania. Studenci przygotowują się do nadzorowania robót budowlanych, kierowania nimi, a także do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych.

Specjalność Realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych polega na uzyskaniu kompetencji z zakresu projektowania złożonych konstrukcji betonowych i metalowych oraz zaawansowanych procesów technologicznych. Studenci uczą się nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Budownictwo nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia budowlana, geodezja inżynierska, rysunek techniczny i grafika inżynierska, fizyka budowli, technologia betonu, prawo budowlane, mechanika gruntów, organizacja robót budowlanych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa na PB mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych, przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego, firmach produkujących materiały budowlane, biurach projektowych, zarządach dróg i ulic.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Białostocka opinie? Bartosz, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Budownictwo to bardzo ciekawy kierunek. Przede wszystkim dlatego, że wciąż się rozwija; zmieniają się technologie, zmieniają się materiały, zmieniają się trendy. Dzięki temu praca w tej branży nie może być nudna. Właśnie dlatego studiuję Budownictwo. A dlaczego studiuję na Politechnice Białostockiej? Aby posiadać dyplom ukończenia ważnej uczelni. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Politechnice Białostockiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i geodezyjnych,
 • mechaniki ogólnej, wytrzymałości materiałów i zasad ogólnego kształtowania konstrukcji budowlanych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej,
 • rozpoznawania i klasyfikowania obiektów budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo na Politechnice Białostockiej:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Białostockiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach robót drogowych i mostowych,
 • w przedsiębiorstwach budownictwa ogólnego,
 • w zakładach produkujących materiały budowlane,
 • w biurach projektowych,
 • w przedsiębiorstwach remontowych,
 • w instytucjach administrujących obiekty budowlane,
 • w zarządach dróg i ulic,
 • w jednostkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dołączyć do procesu rekrutacji na studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Białostockiej należy dobrze radzić sobie z takimi przedmiotami jak: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia. Warto do tego zestawu dodać jeszcze język obcy nowożytny.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Białymstoku

Politechnika Białostocka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)