Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Budownictwo studia Białystok | woj. podlaskie

Dla kogo ten kierunek?

Frank Lloyd Wright stwierdził: „Lepiej użyć gumki na papierze niż młota na placu budowy.” Cenna sentencja skłania do przemyślenia swoich projektów, by w przyszłości powstające budynki nie zakłócały spokoju ich mieszkańców. Budownictwo to niezwykle interesujący kierunek studiów, który kreuje najlepszych ekspertów i artystów, realizujących najbardziej fantastyczne projekty budowlane i architektoniczne naszych czasów.

Studia na kierunku budownictwo w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Białymstoku rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Budownictwo Białystok - terminy rekrutacji >

Idealni kandydaci na studia architektoniczne w Białymstoku nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza matematyką i fizyką. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie odnoszące się do projektowania konstrukcji obiektów i elementów budowlanych. Jeśli jesteś otwarty na nowości technologiczne, a Twój umysł jest zarówno kreatywny, jak i analityczny, kierunek budownictwo w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie.

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).

Wśród białostockich uczelni publicznych budownictwo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Białostockiej (prawie 300 zgłoszeń).
 

Program studiów i gdzie studiować

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa możesz realizować na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Wszystkie uczelnie w Białymstoku pragną zagwarantować najwyższy poziom kształcenia w zakresie różnorodnych profili kształcenia.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, przede wszystkim matematyce, fizyce, informatyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia budowlana, geologia inżynierska i petrografia, projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem modelu BIM, podstawy inżynierii komunikacyjnej, organizacja robót budowlanych, diagnostyka pomiarowa wytężenia konstrukcji budowlanych, wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM, komputerowe wspomaganie realizacji robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM i wiele innych.

Praca po studiach

Studia w Białymstoku na kierunku budownictwo dają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, do nadzorowania  wykonawstwa budowlanego, do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych. Absolwenci podejmują pracę w przemyśle materiałów budowlanych, w jednostkach administracji publicznej, która związana jest z budownictwem, transportem i architekturą.

Abiturienci zatrudniani są chętnie w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w biurach projektowych, w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, w przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, w szkołach i jednostkach naukowo-badawczych lub na uczelniach wyższych, w spółdzielniach mieszkaniowych i instytucjach samorządowych.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Białymstoku?

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak budownictwo uważane są za jedne z najtrudniejszych wśród kierunków inżynierskich. Mimo to kandydatów jest bardzo wielu, a zainteresowanie tego typu studiami wiąże się także z ich prestiżem. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę, informatykę. Pamiętaj o tym, by zweryfikować, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić komfortowe studiowanie, dlatego kierunek budownictwo oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się zwłaszcza na przedmiotach ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem modelu BIM,
 • podstawy projektowania konstrukcji metalowych,
 • analiza statyczna konstrukcji w ujęciu komputerowym – wykorzystanie technologii BIM,
 • trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji z elementami BIM,
 • budownictwo niskoenergetyczne i racjonalizacja użytkowania energii w budynkach,
 • konstrukcje zespolone,
 • trwałość obiektów budowlanych,
 • nawierzchnie drogowe
 • i wiele innych.

Studenci mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach wybranych specjalności, takich jak na przykład: konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo komunikacyjne, realizacja i użytkowanie obiektów budowlanych. Ofertę specjalizacyjną warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Białymstoku, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i umiejętności, które sprowadzają się do realizowania obiektów budownictwa, projektowania, technologii i organizacji budownictwa. Studenci przygotowują się do wykonywania zadań inżynierskich, które wiążą się z tworzeniem obiektów budowlanych, nadzorowaniem i kierowaniem robotami budowlanymi, projektowaniem obiektów budowlanych. Rozwijają predyspozycje manualne, kreślarskie, zdolności analityczne, interpretacyjne i badawcze.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Białymstoku?

Kierunek budownictwo w Białymstoku podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia inżynierskie tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku, czyli siedem semestrów, i kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także kontynuację nauki na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które trwają trzy semestry, czyli półtora roku, i kończą się egzaminem magisterskim.  Zapewniają tytuł magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia mogą podjąć absolwenci także innych pokrewnych kierunków inżynierskich, którzy mają już tytuł inżyniera lub magistra.

Budownictwo w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po kierunku budownictwo w Białymstoku?

Kierunek budownictwo w Białymstoku zapewnia swoim abiturientom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze, do nadzorowania  wykonawstwa budowlanego, do kierowania wykonawstwem obiektów budowlanych. Absolwenci podejmują pracę w przemyśle materiałów budowlanych, w jednostkach administracji publicznej, która związana jest z budownictwem, transportem i architekturą.

Abiturienci zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych zarówno produkcyjnych, jak i wykonawczych, w laboratoriach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej związanych z architekturą i budownictwem, w biurach analiz i badań, w  szkołach, na uczelniach wyższych oraz w jednostkach naukowo-badawczych, w spółdzielniach mieszkaniowych, w instytucjach samorządowych. Absolwenci podejmują pracę w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, w przedsiębiorstwach wykonawczych i remontowych, w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, w jednostkach gospodarczych, w jednostkach administracyjnych, a także w jednostkach edukacyjnych. Zajmują się kierowaniem budową i robotami budowlanymi, nadzorem autorskim, inwestorskim i budowlanym, wytwarzaniem wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, remontami i konserwacją zabytków, dróg i mostów, technologią i organizacją w budownictwie.

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa zapewniają bardzo wiele możliwości pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Absolwenci bardzo chętnie otwierają własne działalności gospodarcze i świadczą usługi projektowe i wykonawcze, zajmując się budownictwem publicznym, komunikacyjnym, przemysłowym, a nawet ekologicznym.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Białostockiej.

 

Budownictwo studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Budownictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku

Budownictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Białostocka (Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku PB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Białymstoku?

Studia w Białymstoku na kierunku budownictwo uchodzą za jedne z najprężniej się rozwijających. Studia w tym zakresie są trudne, ale ich prestiż zachęca wielu kandydatów do podjęcia decyzji o rekrutacji. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą kreatywną, a w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się budownictwo i architektura?
 • Czy potrafisz współpracować w zespole i masz predyspozycje przywódcze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek budownictwo w Białymstoku jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest bardzo wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać wybrane przedmioty dodatkowe: chemię, fizykę, informatykę. Maksymalnej ilości punktów dostarczyć Ci może udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. laureaci i finaliści plasują się na najwyższych pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Informatycznej lub Olimpiadzie Matematycznej.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Białymstoku

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Białymstoku?

Studia architektoniczne w Białymstoku a kierunku budownictwo są jednymi z najtrudniejszych i najbardziej obleganych zarazem.

Szymon, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Budowniczy to zawód ponadczasowy, ponieważ ludzie od zawsze budowali i budować będą. Specjalizuję się w realizacji i użytkowaniu obiektów budowlanych. Kierunek wymaga dużego nakładu pracy, ale warto. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Białystok studia i stopnia

Budownictwo Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Białystok studia stacjonarne

Budownictwo Białystok studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Białymstoku

Popularne kierunki architektura i budownictwo w Białymstoku

Kierunki architektura i budownictwo w Białymstoku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia