Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Białostocka

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w północno- wschodniej Polsce, oferująca szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej realizowany jest na Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest przekazanie dogłębnej wiedzy z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Studenci poznają zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem współczesnych systemów komputerowych. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania z użyciem systemów CAM i obrabiarek sterowanych numerycznie.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej dzielą się na następujące specjalności: Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania,  Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów, Technologia maszyn, Mechanika i informatyka stosowana, Pojazdy samochodowe, Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę zawodową.

Specjalność Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania zakłada rozwinięcie umiejętności w zakresie wykonywania dokumentacji technicznej, przygotowania technologicznego produktu oraz jego wytwarzania na obrabiarkach sterowanych numerycznie.

Specjalność Konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów to gruntowna wiedza z obszaru konstrukcji oraz eksploatacji maszyn i pojazdów. Studenci uczą się opracowywania dokumentacji technicznej, programowania i użytkowania systemów i programów komputerowych.

Specjalność Technologia maszyn zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu różnorodnych technologii stosowanych we współczesnym przemyśle maszynowym.

Specjalność Mechanika i informatyka stosowana łączy w sobie współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Studenci uzyskują wiedzę z zakresu mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń.

Specjalność Pojazdy samochodowe to wiedza z obszaru budowy i obsługi pojazdów, badań eksperymentalnych oraz diagnostycznych, badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów, dynamiki pojazdów i ich zespołów, czy też zaawansowanego projektowania pojazdów.

Specjalność Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja zakłada rozwinięcie kompetencji z obszaru energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, kriotechniki, energetyki odnawialnej i niekonwencjonalnej.

Lista przedmiotów realizowanych w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: grafika inżynierska, materiały konstrukcyjne, kinematyka i dynamika maszyn, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, eksploatacja maszyn, mechanika płynów, techniki wytwarzania.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Białostocka opinie? Jarek, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Przyjechałem na studia do Białegostoku ze swojego małego, kochanego Augustowa i teraz wiem, że właśnie tutaj będzie moje miejsce na Ziemi. Politechnika Białostocka to świetna uczelnia, a do nauki tutaj podchodzi się z pasją. Właśnie dlatego ją wybrałem. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Białostockiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy i obsługi pojazdów,
 • wykonywania dokumentacji technicznej,
 • eksploatacji urządzeń,
 • badań symulacyjnych w dziedzinie inżynierii ruchu pojazdów,
 • systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych,
 • zastosowania techniki komputerowej w konstrukcji i eksploatacji pojazdów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach produkcji pojazdów i maszyn roboczych,
 • w biurach badawczych i projektowych,
 • w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych,
 • w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych,
 • w zakładach produkcji i obsługi maszyn,
 • w zakładach przemysłowych obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • w przedsiębiorstwach transportowych
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Białostockiej jest matematyka, fizyka oraz informatyka. Do tych przedmiotów, należy jeszcze dołożyć dowolny język obcy nowożytny.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Białymstoku

Politechnika Białostocka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym PB

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)