Praca socjalna

Praca socjalna

22.03.2024

Praca socjalna – Collegium Humanum w Katowicach

Praca socjalna, według obowiązującej definicji, to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nietrudno odgadnąć, iż nie jest to zajęcie łatwe i niewymagające nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale również konkretnych cech osobowości. A jak wyglądają przygotowania do realizowania tej działalności? Należy zacząć od studiów, które wybudują mocny fundament. Tym fundamentem jest wiedza, dotycząca między innymi sytuacji i zjawisk powodujących stan zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia.

Studia na kierunku praca socjalna w HUMANUM KATOWICE
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, a w szczególności zagadnień reprezentujących takie dyscypliny jak: socjologia, pedagogika, psychologia czy nauki o zdrowiu. Ponadto duży nacisk położony jest na rozwijanie praktycznych umiejętności, a także cennych kompetencji społecznych, bez których trudno wyobrazić sobie działalność pracownika socjalnego. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: psychologicznymi koncepcjami człowieka, psychologią faz życia, zagadnieniami prawa socjalnego, instytucjami i organizacjami pomocy społecznej, modelami pomocy społecznej, normami i regułami życia społecznego. Oprócz tego poruszają się po zagadnieniach: socjoterapii, psychopatologii, praw i wolności człowieka oraz zarządzania publicznego.

 

Program studiów i przedmioty

Praca socjalna główne przedmioty:

 • współczesne problemy społeczne,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • diagnostyka potrzeb społecznych,
 • pomoc społeczna i jej programy,
 • ekonomika i finanse publiczne,
 • antropologia kulturowa,
 • metodologia badań społecznych,
 • metody pracy socjalnej

Warto zauważyć, że studia w Collegium Humanum oferują bogaty zestaw przedmiotów kształcenia specjalnościowego. Przedmioty te należą do konkretnych bloków, wśród których wymienić można między innymi: Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej, Asystenta rodziny czy Zarządzanie usługami zdrowotnymi i socjalnymi. Dzięki proponowanym blokom studenci mogą poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości z zakresu: zapobiegania zjawiskom społeczno- patologicznym, pracy socjalnej z seniorami, zarządzania w usługach socjalnych czy wsparcia społecznego i środowiskowego.

 

Nabywane umiejętności

Studia w zakresie pracy socjalnej dostarczają bardzo szerokiej wiedzy, ale osoby wybierające ten kierunek rozwijają także jasno określone umiejętności. Uczą się jak interpretować zjawiska społeczne, posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi pracy socjalnej, rozpoznawać, analizować i oceniać zjawiska wskazujące na potrzebę uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, stosować procedury i zasady ustalania prawa do świadczeń społecznych, opracowywać strategie działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Pracy socjalnej w Collegium Humanum wyróżniają się konkretną wiedzą, niezbędnymi kompetencjami społecznymi oraz jasno określonymi umiejętnościami. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: gerontologii społecznej, polityki rodzinnej, klinicznej pracy socjalnej, przestępczości i niedostosowania społecznego. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: ośrodkach pomocy rodzinie, ośrodkach wsparcia osób niepełnosprawnych, ośrodkach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, urzędach pracy, klubach seniora.

 

Opinie

Praca socjalna to kierunek niezwykle istotny, jednak nie jest oferowany przez wszystkie rodzime uczelnie. Kandydaci muszą zatem dokładnie przeszukać oferty dydaktyczne, aby znaleźć tę najlepiej pasującą do ich potrzeb i zainteresowań. Planując studia w Katowicach warto zapoznać się z tym, co oferuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Collegium Humanum w Katowicach opinie? Wiktoria, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studia w Collegium Humanum mają wymiar praktyczny i kładą nacisk nie tylko na zdobywanie wiedzy i umiejętności, ale również rozwijanie kompetencji społecznych, które są niezwykle ważne, zwłaszcza w pracy socjalnej. Poza tym, program studiów jest bardzo bogaty, dzięki czemu można zdobyć wykształcenie wszechstronne, czyli takie, które można wykorzystać na różne sposoby.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną w Collegium Humanum w Katowicach:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii faz życia,
 • gerontologii społecznej,
 • promocji i profilaktyki zdrowia,
 • prawa socjalnego,
 • metod terapii grupowej i socjoterapii,
 • przestępczości i niedostosowania społecznego,
 • mediacji i negocjacji,
 • systemów wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • wsparcia społecznego i środowiskowego,
 • prawa rodzinnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Collegium Humanum w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach wsparcia osób niepełnosprawnych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • urzędach pracy,
 • klubach seniora.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)

Komentarze (0)