Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

22.03.2024

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Collegium Humanum w Katowicach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jedyny kierunek, który przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I– III szkoły podstawowej. Oznacza to, że studia pozwalają poznać wszystkie aspekty, elementy i specyfikę tej pracy, a także zdobyć solidny fundament, w postaci wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w HUMANUM KATOWICE
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Katowicach umożliwia pozyskanie obszernej wiedzy pedagogicznej. Ponadto oferta dydaktyczna posiada dwa rodzaje nauczania, w tym proponujący indywidualną organizację studiów dla osób posiadających już dyplom licencjata lub magistra. Niezależnie od wyboru studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmują dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, druga natomiast to zestaw zajęć warsztatowych i praktycznych, które kładą nacisk na sposoby poznawania z dziećmi środowiska społeczno- przyrodniczego oraz na nauczanie przedmiotów artystyczno- sprawnościowych.

W toku kształcenia studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaznajamiają się między innymi z: klasycznymi i współczesnymi teoriami rozwoju człowieka, specyfiką środowisk wychowawczych, strukturą i funkcjami systemu oświaty, alternatywnymi formami edukacji. Ponadto poznają normy i procedury stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, jak również zasady projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna główne przedmioty:

 • wprowadzenie do pedagogiki,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • podstawy edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I- III,
 • podstawy edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach I- III,
 • teoretyczne podstawy kształcenia,
 • teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki specjalnej,
 • metodyka pracy z grupą w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I- III

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zdobywają obszerną wiedzę, złożoną z wielu zagadnień, ale oprócz tego rozwijają jasno określone umiejętności. Przede wszystkim chodzi o umiejętności w zakresie: analizowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb oraz możliwości i uzdolnień dzieci lub uczniów, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia, animowania zespołowych działań edukacyjnych, jak również udzielania pierwszej pomocy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem, który stawia na zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, a także kompetencji społecznych. Absolwenci wyróżniają się szeroką wiedzą i sprawnie poruszają się po zagadnieniach między innymi: psychologii twórczości, animacji środowiska wychowawczego, aktywności muzyczno- ruchowej dziecka, organizacji procesu adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole, metod badań pedagogicznych. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, instytucjach naukowych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z tych kierunków studiów, o których można powiedzieć, że przekazują wiedzę konkretną i przygotowują do wykonywania jasno określonych zadań zawodowych. Jest to także kierunek niezwykle popularny, a zatem bez trudu można odnaleźć go w licznych ofertach dydaktycznych. Ale na którą z nich się zdecydować? Planując studia w Katowicach warto zapoznać się z tym, co proponuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Collegium Humanum w Katowicach opinie? Sandra, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„To, co przekonało mnie do podjęcia studiów w Collegium Humanum to bardzo bogaty program nauczania, złożony z wielu modułów. Studia są praktyczne, a przez to perspektywiczne. Polecam każdemu, kto zastanawia się nad pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Humanum:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii wychowania i myśli pedagogicznej,
 • podstaw edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I- III,
 • podstaw edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I- III,
 • psychologicznych podstaw rozwoju i wychowania,
 • konstruowania programów edukacyjnych,
 • metod badań pedagogicznych,
 • podstaw edukacji językowej w przedszkolu i klasach I- III,
 • pedagogiki porównawczej,
 • trudności adaptacyjnych dziecka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • instytucjach naukowych,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)

Komentarze (0)