Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

01.04.2024

Zdrowie publiczne – Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie to długa lista rozmaitych propozycji kształcenia. Na tej liście figuruje wiele kierunków reprezentujących obszar studiów medycznych. Jednym z nich jest coraz popularniejsze Zdrowie publiczne. Zdrowie publiczne to stosunkowo młoda dyscyplina, której definicja została opracowana niewiele ponad sto lat temu. Jest to nauka oraz zbiór różnorodnych działań w zakresie zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia czy też organizacji służb medycznych, które mają zapewnić warunki pozwalające na utrzymanie zdrowia. Oznacza to, że osoby wybierające ten kierunek studiów poruszają się po licznych zagadnieniach, nie tylko z przestrzeni medycznej.

Studia na kierunku zdrowie publiczne w WSIIZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu. Studenci zaznajamiają się między innymi z: funkcjonowaniem organizmu, epidemiologią i zasadami prewencji chorób zakaźnych oraz niezakaźnych i cywilizacyjnych, diagnostyką i metodami leczenia wybranych jednostek chorobowych, promocją zdrowia i edukacją zdrowotną, zasadami tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego oraz polityki zdrowotnej i społecznej, jak również zasadami zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego. Ponadto poruszają się po zagadnieniach: zdobywania i przetwarzania danych w zakresie zdrowia publicznego, relacji pomiędzy zdrowiem i czynnikami środowiskowymi, uwarunkowań organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Zdrowia publicznego zdobywają obszerną wiedzę, złożoną z licznych zagadnień. Jest to możliwe dzięki bogatemu programowani, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego,
 • anatomia człowieka,
 • fizjologia człowieka,
 • podstawy nadzoru sanitarno- epidemiologicznego,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie,
 • toksykologia,
 • odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia,
 • analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych

Warto zwrócić uwagę na to, że studenci otrzymują szeroki wachlarz przedmiotów do wyboru, dzięki którym mogą poszerzać wiedzę o wybrane zagadnienia, dostosowane do zainteresowań. Wśród nich wymienić można między innymi: fizjologię żywienia człowieka, kontraktowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych, podstawy gospodarki lekami i produktami leczniczymi czy diagnostykę laboratoryjną.

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że osoby studiujące Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywają szeroką wiedzę, złożoną z wielu treści i zagadnień, ale równie istotnym czynnikiem kształcenia jest opanowanie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktycznym działaniu. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie: rozpoznawania i interpretowania złożonych uwarunkowań zdrowia i choroby człowieka oraz ich wzajemnych powiązań, planowania i inicjowania działań w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia, analizowania i monitorowania realizacji działań i programów społecznych, zarządzania świadczeniami zdrowotnymi, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji medycznych, interpretowania danych epidemiologicznych czy też analizowani kosztów związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jakie perspektywy zawodowe rozpościerają się przed osobami kończącymi naukę? Absolwenci Zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz cennymi kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach: promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zasad kształtowania kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w systemie zarządzania instytucjami ochrony zdrowia, lokalnej oraz krajowej i międzynarodowej polityki zdrowotnej i społecznej czy też systemów zapewniania jakości stosowanych w placówkach opieki zdrowotnej. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: Narodowym Funduszu Zdrowia, prywatnych i państwowych podmiotach leczniczych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych, samorządowych departamentach zdrowia, instytutach badawczo- naukowych.

 

Opinie

Studia w Warszawie to olbrzymi i zróżnicowany obszar wyższego kształcenia. Ze względu na dziedziny i tematykę możemy podzielić go na liczne elementy. Tym samym otrzymujemy studia medyczne w Warszawie, czyli przestrzeń w której znajduje się omawiany przez nas kierunek. Którą uczelnię wybrać na studia? Czy warto postawić na WSIiZ? Jakie ma Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie opinie? Martyna, studentka Zdrowia publicznego mówi:

„Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia to uczelnia dla osób, które mają plan na siebie i swoją przyszłość, a studia i zdobyte wykształcenie mają ten plan pomóc zrealizować.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstaw funkcjonowania organizmu,
 • epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych oraz niezakaźnych i cywilizacyjnych,
 • etiopatogenezy, diagnostyki i metod leczenia wybranych jednostek chorobowych,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • zasad tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego oraz polityki zdrowotnej i społecznej,
 • zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego,
 • systemów informacyjnych i informatycznych niezbędnych do zdobywania i przetwarzania danych w zakresie zdrowia publicznego,
 • funkcjonowania systemu i jednostek ochrony zdrowia,
 • oceny potrzeb zdrowotnych jednostek i całych grup społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zdrowie publiczne:

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • prywatnych i państwowych podmiotach leczniczych,
 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • prywatnych towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • samorządowych departamentach zdrowia,
 • instytutach badawczo- naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Komentarze (0)