Kierunek Lekarski UZ

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski to 73 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim to umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania procesu diagnostyczno- leczniczego.

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim nie dzielą się na specjalności, a na długiej liście przedmiotów widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia, biologia molekularna, parazytologia, etyka lekarska, chemia medyczna, mikrobiologia, humanizacja medycyny, genetyka kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, medycyna nuklearna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego mogą wykorzystać w szpitalach, przychodniach, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jednostkach naukowych.  

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Zosia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, aby zostać lekarzem; zapewne jeszcze w szkole podstawowej. Dlaczego wybrałam sobie taki zawód? Bo jest szlachetny. Pomagać ludziom to przecież cudowna sprawa. Tego uczę się tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji i orzecznictwa,
  • postępowania w stanach nagłych
  • zarządzania placówkami służby zdrowia,
  • przeprowadzania wywiadu lekarskiego,
  • planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdzie zatrudnienie:

  • w szpitalach,
  • w przychodniach,
  • w stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
  • w instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim są: biologia, język obcy i matematyka. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ 

Komentarze (0)