Kierunek lekarski - Zielona Góra

Kierunek lekarski - Zielona Góra

Kierunek lekarski studia Zielona Góra| woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Leonardo da Vinci powiedział: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje”. Harmonia w postępowaniach medycznych, które służą ratowaniu życia i zdrowia, jest niezwykle ważna, ponieważ w zawodzie lekarza należy kierować się przede wszystkim rozsądkiem i wiedzą, którą musisz przyswoić w bardzo dobrym stopniu.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Zielonej Górze na kierunku lekarskim muszą wykazywać się odpornością na stres i szybką reakcją w sytuacjach nawet ekstremalnych. Muszą być przygotowani na nieustanne dokształcanie się, a także szybko i poprawnie przyswajać wiedzę zwłaszcza z zakresu nauk biologicznych i chemicznych. Kierunek lekarski w Zielonej Górze to duże wyzwanie naukowe i zawodowe. Jeśli jesteś gotów poświęcać się w życiu na rzecz ludzi chorych i ich rodzin, tego typu studia mogą być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Kierunek lekarski w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie i wiele godzin praktyki zawodowej. Warto dodać, że kierunek lekarski od wielu lat uchodzi za niezwykle prestiżowy i cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia medyczne.

Program kształcenia obfituje w przedmioty związane z biologią i chemią, przede wszystkim z funkcjonowaniem organizmu człowieka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: anatomia, histologia z cytofizjologią, pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne, seksuologia, choroby zakaźne i pasożytnicze, ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu, medycyna sądowa z elementami prawa i wiele innych.

Praca po studiach

Kierunek lekarski w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom tytuł zawodowego lekarza. Gruntowna wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna umożliwia abiturientom podjęcie samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Studenci przygotowują się do tego, jak prawidłowo przeprowadzać wywiad lekarski, badania fizykalne czy planować cały proces diagnostyczno-leczniczy. Potrafią szybko i skutecznie reagować w stanach nagłych.

Abiturienci są zatrudniani w różnorodnych placówkach, gdzie świadczą takie usługi jak podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo szpitalne. Pracują także w jednostkach naukowych oraz w instytucjach ochrony zdrowia. Studenci wybierają również konkretne specjalności, które pozwalają im realizować się w najbardziej interesujących dla nich dziedzinach.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze w zakresie studiów medycznych są jednymi z najbardziej prestiżowych i odpowiedzialnych dziedzin nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, ale każdego roku na kierunek lekarski stara się dostać bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, a przedmioty najbardziej wymagane w procesie rekrutacji najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo powinieneś zdawać biologię, ale warto wziąć pod uwagę także chemię, matematykę czy fizykę i astronomię. Przedmioty wymagane w rekrutacji są niezbędne do podjęcia nauki na studiach medycznych w Zielonej Górze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Tak renomowany kierunek, jakim jest kierunek lekarski w Zielonej Górze, możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Nawet jeśli zdecydujesz się na studia zaoczne, musisz liczyć się z dużą ilością zajęć i praktyki zawodowej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nawet na uczelniach publicznych studia te są płatne. Studia dzienne są idealne dla osób, które chcą oddać się systematycznej nauce i regularnym spotkaniom na wykładach, zajęciach czy laboratoriach.

Program kształcenia opiera się na naukach z zakresu biologii i chemii. Bardzo ważne są przedmioty odnoszące się do funkcjonowania organizmu człowieka, takie jak anatomia, fizjologia czy genetyka. W siatce zajęć znajdziesz także między innymi:

  • farmakologię z toksykologią,
  • propedeutykę chorób wewnętrznych,
  • choroby wewnętrzne – gastroenterologia,
  • ortopedię i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu,
  • medycynę sądową z elementami prawa,
  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – orzecznictwo lekarskie
  • i wiele innych.

Każdy etap kształcenia kończy się praktyką wakacyjną w różnym zakresie, na przykład opieki nad chorym, chorób wewnętrznych czy lecznictwa otwartego. Po ukończeniu ogólnoakademickiego profilu kierunkowego studenci mogą kształcić się w zakresie wybranych specjalności takich jak na przykład ginekologia, chirurgia czy pediatria. Gruntowne wykształcenie ogólne i praktyki zawodowe pomogą im stwierdzić, w czym czują się najlepiej.

Absolwenci zdobywają niezbędną wiedzę, użyteczną w szczególności w zakresie prowadzonej profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności komunikacyjne i empatyczne, które przysłużą się w prowadzeniu wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowaniu procesu diagnostyczno-leczniczego. Kierunek lekarski w Zielonej Górze zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie, niezwykle przydatne w pracy zawodowej.

 

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku lekarskim realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł zawodowy lekarza. W ciągu dwunastu semestrów realizowane są zajęcia o profilu ogólnoakademickim. Następnie absolwenci mogą podjąć się realizowania specjalności najbardziej ich interesujących i postawić na dodatkowe kształcenie w zakresie profilu kierunkowego, na przykład w dziedzinie pediatrii czy chirurgii.

Studia medyczne obfitują także w praktykę medyczną po ukończeniu każdego roku kształcenia. Praktyki zawodowe pozwalają rozwinąć zdobytą wiedzę teoretyczną i uszczegółowić ją w umiejętności praktyczne. Jeśli jesteś gotowa/y na wieloletnią naukę i nieustanne dokształcanie się, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku lekarskim cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy rozważają studia medyczne. Nim zdecydujesz o aplikowaniu na tego typu kierunek, zastanów się:

  • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z zakresu biologii i chemii nie sprawia Ci trudności?
  • Czy jesteś gotowy oddać się nauce i nieustannie pogłębiać wiedzę w zakresie nauk medycznych?
  • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym ludziom i ratowanie życia i zdrowia?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a progi punktowe bardzo wysokie. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Obowiązkowo powinieneś zdawać rozszerzoną biologię. Wśród dodatkowych przedmiotów rozszerzonych rozważyć możesz zwłaszcza chemię, matematykę oraz fizykę i astronomię. Wysokie wyniki możesz osiągnąć poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i gwarantują sobie najwyższe pozycje na listach zakwalifikowanych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej czy w Olimpiadzie Matematycznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych w Zielonej Górze bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach osiągniętych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Zweryfikuj informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego. Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

Jaka praca po kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Absolwenci studiów medycznych w zakresie kierunku lekarskiego w Zielonej Górze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która wpływa na ich samodzielność podczas pełnienia obowiązków lekarza zwłaszcza w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Potrafią szybko reagować w sytuacjach nagłych i kryzysowych, a także zaplanować cały proces diagnostyczno-leczniczy. Abiturienci świadczą usługi takie jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pracują w instytucjach naukowo-badawczych czy w instytucjach ochrony zdrowia.

Studenci są przygotowywani do pracy w szpitalach, przychodniach, laboratoriach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Eksperci medyczni pracują zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego abiturienci mogą kontynuować naukę na wybranej specjalizacji, dzięki czemu stają się ekspertami w dziedzinie między innymi chirurgii, ginekologii, pediatrii, a nawet psychiatrii, dzięki czemu znajdują zatrudnienie w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych lub zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze

Lekarz od wielu lat uważany jest za jeden z najbardziej elitarnych zawodów w kraju i za granicą. Uczelnie w Zielonej Górze pragną wykształcić najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy z oddaniem i pasją będą pełnili swoje obowiązki i dbali o zdrowie i życie przyszłych pacjentów, a także służyli pomocą ich rodzinom. Absolwenci mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki, ale uzależnione jest to od miejsca zatrudnienia. Warto prześledzić możliwe ścieżki kariery nim zdecydujesz się na studia na kierunku lekarskim.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Studia medyczne na kierunku lekarskim w Zielonej Górze cieszą się renomą i uważane są za niezwykle prestiżowe.

Kamila, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Momentami jest bardzo ciężko, ale to, czy się nie poddasz, definiuje stopień Twojego poświęcenia nie tylko dla nauki, ale przyszłych pacjentów. Jeśli jesteś gotowy na zgłębianie wiedzy medycznej i ratowanie życia i zdrowia w każdej sytuacji, ten kierunek jest idealny. Polecam.

KIERUNKI MEDYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)