Dodaj do ulubionych

14.06.2022

Kierunek lekarski studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku kierunek lekarski w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Kierunek lekarski Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze w zakresie studiów medycznych są jednymi z najbardziej prestiżowych i odpowiedzialnych dziedzin nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, ale każdego roku na kierunek lekarski stara się dostać bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, a przedmioty najbardziej wymagane w procesie rekrutacji najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Obowiązkowo powinieneś zdawać biologię, ale warto wziąć pod uwagę także chemię, matematykę czy fizykę i astronomię. Przedmioty wymagane w rekrutacji są niezbędne do podjęcia nauki na studiach medycznych w Zielonej Górze.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Tak renomowany kierunek, jakim jest kierunek lekarski w Zielonej Górze, możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Nawet jeśli zdecydujesz się na studia niestacjonarne, musisz liczyć się z dużą ilością zajęć i praktyki zawodowej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że nawet na uczelniach publicznych studia te są płatne. 

 

 

 

Program kształcenia opiera się na naukach z zakresu biologii i chemii. Bardzo ważne są przedmioty odnoszące się do funkcjonowania organizmu człowieka, takie jak anatomia, fizjologia czy genetyka. W siatce zajęć znajdziesz także między innymi:

 

 • farmakologię z toksykologią,
 • propedeutykę chorób wewnętrznych,
 • choroby wewnętrzne – gastroenterologia,
 • ortopedię i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu,
 • medycynę sądową z elementami prawa,
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – orzecznictwo lekarskie
 • i wiele innych.

Każdy etap kształcenia kończy się praktyką wakacyjną w różnym zakresie, na przykład opieki nad chorym, chorób wewnętrznych czy lecznictwa otwartego. Po ukończeniu ogólnoakademickiego profilu kierunkowego studenci mogą kształcić się w zakresie wybranych specjalności takich jak na przykład ginekologia, chirurgia czy pediatria. Gruntowne wykształcenie ogólne i praktyki zawodowe pomogą im stwierdzić, w czym czują się najlepiej.

Absolwenci zdobywają niezbędną wiedzę, użyteczną w szczególności w zakresie prowadzonej profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Studenci zdobywają niezbędne umiejętności komunikacyjne i empatyczne, które przysłużą się w prowadzeniu wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowaniu procesu diagnostyczno-leczniczego. Kierunek lekarski w Zielonej Górze zapewnia interdyscyplinarne wykształcenie, niezwykle przydatne w pracy zawodowej.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Leonardo da Vinci powiedział: „Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje”. Harmonia w postępowaniach medycznych, które służą ratowaniu życia i zdrowia, jest niezwykle ważna, ponieważ w zawodzie lekarza należy kierować się przede wszystkim rozsądkiem i wiedzą, którą musisz przyswoić w bardzo dobrym stopniu.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Zielonej Górze na kierunku lekarskim muszą wykazywać się odpornością na stres i szybką reakcją w sytuacjach nawet ekstremalnych. Muszą być przygotowani na nieustanne dokształcanie się, a także szybko i poprawnie przyswajać wiedzę zwłaszcza z zakresu nauk biologicznych i chemicznych. Kierunek lekarski w Zielonej Górze to duże wyzwanie naukowe i zawodowe. Jeśli jesteś gotów poświęcać się w życiu na rzecz ludzi chorych i ich rodzin, tego typu studia mogą być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają sześć lat.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunek lekarski w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie i wiele godzin praktyki zawodowej. Warto dodać, że kierunek lekarski od wielu lat uchodzi za niezwykle prestiżowy i cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów na studia medyczne.

 

4. Praca po studiach

Kierunek lekarski w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom tytuł zawodowego lekarza. Gruntowna wiedza zarówno teoretyczna, jak i praktyczna umożliwia absolwentom podjęcie samodzielnej pracy w zakresie diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Studenci przygotowują się do tego, jak prawidłowo przeprowadzać wywiad lekarski, badania fizykalne czy planować cały proces diagnostyczno-leczniczy. Potrafią szybko i skutecznie reagować w stanach nagłych.

Absolwenci są zatrudniani w różnorodnych placówkach, gdzie świadczą takie usługi jak podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, lecznictwo szpitalne. Pracują także w jednostkach naukowych oraz w instytucjach ochrony zdrowia. Studenci wybierają również konkretne specjalności, które pozwalają im realizować się w najbardziej interesujących dla nich dziedzinach.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia obfituje w przedmioty związane z biologią i chemią, przede wszystkim z funkcjonowaniem organizmu człowieka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: anatomia, histologia z cytofizjologią, pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa, higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne, seksuologia, choroby zakaźne i pasożytnicze, ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu, medycyna sądowa z elementami prawa i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • histologia z cytofizjologią
 • pierwsza pomoc medyczna z elementami pielęgniarstwa
 • higiena i epidemiologia
 • zdrowie publiczne

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze trwają 6 lat (studia jednolite).

Studia w Zielonej Górze na kierunku lekarskim realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat i kończą się egzaminem magisterskim, zapewniając tym samym tytuł zawodowy lekarza. W ciągu dwunastu semestrów realizowane są zajęcia o profilu ogólnoakademickim. Następnie absolwenci mogą podjąć się realizowania specjalności najbardziej ich interesujących i postawić na dodatkowe kształcenie w zakresie profilu kierunkowego, na przykład w dziedzinie pediatrii czy chirurgii.

Studia medyczne obfitują także w praktykę medyczną po ukończeniu każdego roku kształcenia. Praktyki zawodowe pozwalają rozwinąć zdobytą wiedzę teoretyczną i uszczegółowić ją w umiejętności praktyczne. Jeśli jesteś gotowa/y na wieloletnią naukę i nieustanne dokształcanie się, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Kierunek lekarski w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Absolwenci studiów medycznych w zakresie kierunku lekarskiego w Zielonej Górze zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która wpływa na ich samodzielność podczas pełnienia obowiązków lekarza zwłaszcza w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Potrafią szybko reagować w sytuacjach nagłych i kryzysowych, a także zaplanować cały proces diagnostyczno-leczniczy. Absolwenci świadczą usługi takie jak podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Pracują w instytucjach naukowo-badawczych czy w instytucjach ochrony zdrowia.

Studenci są przygotowywani do pracy w szpitalach, przychodniach, laboratoriach i stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Eksperci medyczni pracują zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą kontynuować naukę na wybranej specjalizacji, dzięki czemu stają się ekspertami w dziedzinie między innymi chirurgii, ginekologii, pediatrii, a nawet psychiatrii, dzięki czemu znajdują zatrudnienie w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych lub zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze

Lekarz od wielu lat uważany jest za jeden z najbardziej elitarnych zawodów w kraju i za granicą. Uczelnie w Zielonej Górze pragną wykształcić najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy z oddaniem i pasją będą pełnili swoje obowiązki i dbali o zdrowie i życie przyszłych pacjentów, a także służyli pomocą ich rodzinom. Absolwenci mogą liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki, ale uzależnione jest to od miejsca zatrudnienia. Warto prześledzić możliwe ścieżki kariery nim zdecydujesz się na studia na kierunku lekarskim.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 70 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

 

Kierunek lekarski studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górze

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek kierunek lekarski:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku lekarskim cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy rozważają studia medyczne. Nim zdecydujesz o aplikowaniu na tego typu kierunek, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z zakresu biologii i chemii nie sprawia Ci trudności?
 • Czy jesteś gotowy oddać się nauce i nieustannie pogłębiać wiedzę w zakresie nauk medycznych?
 • Czy Twoim życiowym celem jest niesienie pomocy innym ludziom i ratowanie życia i zdrowia?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że liczba miejsc jest bardzo ograniczona, a progi punktowe bardzo wysokie. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Obowiązkowo powinieneś zdawać rozszerzoną biologię. Wśród dodatkowych przedmiotów rozszerzonych rozważyć możesz zwłaszcza chemię, matematykę oraz fizykę i astronomię. Wysokie wyniki możesz osiągnąć poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i gwarantują sobie najwyższe pozycje na listach zakwalifikowanych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej czy w Olimpiadzie Matematycznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych w Zielonej Górze bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach osiągniętych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Zweryfikuj informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego. Szczegóły znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Zielonej Górze

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Zielonej Górze?

Studia medyczne na kierunku lekarskim w Zielonej Górze cieszą się renomą i uważane są za niezwykle prestiżowe.

Kamila, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Momentami jest bardzo ciężko, ale to, czy się nie poddasz, definiuje stopień Twojego poświęcenia nie tylko dla nauki, ale przyszłych pacjentów. Jeśli jesteś gotowy na zgłębianie wiedzy medycznej i ratowanie życia i zdrowia w każdej sytuacji, ten kierunek jest idealny. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Zielona Góra studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Zielona Góra studia stacjonarne

Kierunek lekarski Zielona Góra studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia