Kierunek lekarski - Zielona Góra

Kierunek lekarski - Zielona Góra

Kierunek lekarski studia - Zielona Góra

Lekarz. Zawód szlachetny, prestiżowy i trudny. Odpowiedzialny, wymagający ciągłej nauki i poszerzania umiejętności. Szukając na mapie miasta akademickiego, w którym można się kształcić w zakresie Kierunku Lekarskiego, warto zatrzymać się w Zielonej Górze, choćby z tego powodu, że dla potrzeb szkolenia w ramach praktyk i stażu dostosowano infrastrukturę dwóch ważnych obiektów: Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 
Kierunek Lekarski w Zielonej Górze zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Studenci nabywają umiejętności postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego. Czy to koniec procesu kształcenia? Absolwent, otrzymując dyplom lekarza ubiega się o dyplom lekarza specjalisty, odbywając trzynasto-miesięczny staż lekarski i przystępując do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 
Kierunek Lekarski w Zielonej Górze to studia realizowane w jednolitym systemie magisterskim.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Zielonej Górze? Za proces kwalifikacyjny na studia odpowiada, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym należy pochwalić się wysokimi wynikami z biologii, języka obcego i matematyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Listy przedmiotów do zaliczenia w toku nauki bywają nie najkrótsze, a widnieją na nich, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia, biologia molekularna, parazytologia, etyka lekarska, chemia medyczna, mikrobiologia, humanizacja medycyny, genetyka kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, medycyna nuklearna.

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Zielonej Górze?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Zielonej Górze? Absolwenci znajdą zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Zielonej Górze?

Czy ważne jest miejsce, w którym chcemy podjąć studia? Oczywiście, że tak i nie powinno się podejmować tak istotnej decyzji pochopnie. Warto zadać sobie pytanie: Jakie ma Kierunek Lekarski w Zielonej Górze opinie? Klaudia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:
„Kierunek Lekarski w Zielonej Górze to bardzo prestiżowe studia. Oczywiście, prestiż łączy się z wysiłkiem jaki należy włożyć w naukę, bo przecież uczymy się leczyć i ratować ludzi. „
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI MEDYCZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)