Kierunek Lekarski

Kierunek Lekarski

Uniwersytet Zielonogórski - kierunki studiów

Kierunek Lekarski – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biologia molekularna
 • parazytologia
 • etyka lekarska
 • chemia medyczna
 • mikrobiologia
 • humanizacja medycyny
 • genetyka kliniczna
 • diagnostyka laboratoryjna
 • medycyna nuklearna

 

Uniwersytet Zielonogórski to 73 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Kierunek Lekarski, prowadzony na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnej pracy w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim to umiejętność postępowania w stanach nagłych, a także właściwego przeprowadzania wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego i planowania procesu diagnostyczno- leczniczego.

Na długiej liście przedmiotów widnieją, między innymi, takie zagadnienia jak: anatomia, biologia molekularna, parazytologia, etyka lekarska, chemia medyczna, mikrobiologia, humanizacja medycyny, genetyka kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, medycyna nuklearna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Kierunku Lekarskiego mogą wykorzystać w szpitalach, przychodniach, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jednostkach naukowych.  

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Zosia, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Nie pamiętam kiedy po raz pierwszy przyszło mi do głowy, aby zostać lekarzem; zapewne jeszcze w szkole podstawowej. Dlaczego wybrałam sobie taki zawód? Bo jest szlachetny. Pomagać ludziom to przecież cudowna sprawa. Tego uczę się tutaj, na Uniwersytecie Zielonogórskim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji i orzecznictwa,
 • postępowania w stanach nagłych
 • zarządzania placówkami służby zdrowia,
 • przeprowadzania wywiadu lekarskiego,
 • planowania całości procesu diagnostyczno-leczniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Kierunku Lekarskim:

Absolwent Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w szpitalach,
 • w przychodniach,
 • w stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • w instytucjach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku lekarskim - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UZ 

Komentarze (0)