Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

09.02.2022

 

Budownictwo – Politechnika Częstochowska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Częstochowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w PCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • geodezja inżynierska
 • rysunek techniczny
 • mechanika budowli
 • mechanika gruntów
 • organizacja produkcji budowlanej
 • technologia robót inżynierskich

 

Politechnika Częstochowska to 33 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej realizowany jest na Wydziale Budownictwa. Celem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa miejskiego, komunalnego, przemysłowego i transportowego, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firmą budowlaną. Istotne jest rozwijanie umiejętności kreatywnego wykorzystywania wiedzy z zakresu, między innymi: projektowania konstrukcji i elementów budowlanych, identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich, czy też identyfikacji potrzeby prowadzenia niezbędnych prac badawczych. Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej to także nauka efektywnego przekazywania swoich myśli i pomysłów.

Studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej dzielą się na trzy specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie, Architektura w budownictwie. Każda realizowana specjalność odpowiada za przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, jak i nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Specjalność Konstrukcje budowlane i inżynierskie rozwija umiejętności projektowania konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz sprężonych. Studenci uczą się posługiwania oprogramowaniem komputerowym do obliczeń statycznych płaskich i przestrzennych konstrukcji oraz programami graficznymi typu AutoCAD do wykonywania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i prezentacji przestrzennych 3D.

Specjalność Technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru projektowania, kierowania i nadzorowania przebiegu procesu funkcjonowania obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia. Studenci uczą się jak koordynować przebieg procesu realizacji obiektu budowlanego, a także zostają przygotowani w zakresie jego eksploatacji.

Specjalność Architektura w budownictwie to przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci uczą się wykonywania projektów architektonicznych o znacznym stopniu złożoności, stosowania różnych środków technicznych i materiałowych do wizualizacji pomysłu architektonicznego, a także do przygotowywania planów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych, kulturowych i prawnych.

Lista przedmiotów do zaliczenia na Budownictwie nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, geodezja inżynierska, rysunek techniczny, mechanika budowli, mechanika gruntów, organizacja produkcji budowlanej, technologia robót inżynierskich. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Budownictwa na Politechnice Częstochowskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą i transportem.

Przed rozpoczęciem nauki, kandydaci sprawdzają, pytają, porównują – wszystko po to, aby wybrać najlepszą dla siebie ofertę edukacyjną. Jakie ma Politechnika Częstochowska opinie? Marek, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„ Budownictwo było moim marzeniem odkąd zacząłem bawić się klockami. Wyobrażałem sobie, że pewnego dnia wybuduję coś prawdziwego, dużego, znaczącego. Mam nadzieje, że moje marzenie się kiedyś spełni. Studiując na Politechnice Częstochowskiej każdego dnia jestem bliżej realizacji swoich planów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania wszystkich typów konstrukcji budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych,
 • kierowania budowami wszelkiego rodzaju obiektów,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • opracowywania i realizacji programów badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej znajdzie zatrudnienie w:

 • specjalistycznych biurach konstrukcyjno-projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem i architekturą.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Częstochowskiej są: fizyka, matematyka, język polski, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Częstochowa

 

Budownictwo studia

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Częstochowie

Politechnika Częstochowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów inżynierskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)