Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

Informatyka stosowana – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku informatyka stosowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • architektura systemów komputerowych
 • analiza i projektowanie aplikacji
 • elektroniczna wymiana danych
 • sieci komputerowe
 • programowanie systemów rozproszonych
 • zarządzanie strategiczne

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 28 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka stosowana, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru informatyki z połączeniem takich dziedzin jak: zarządzanie, finanse i rachunkowość czy ekonomia. Istotą nauki jest zapoznanie się z technikami współczesnej informatyki oraz procesami biznesowymi, zachodzącymi w organizacjach.

Lista przedmiotów do zaliczenia na kierunku Informatyka stosowana nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi takie zagadnienia, jak: architektura systemów komputerowych, analiza i projektowanie aplikacji, elektroniczna wymiana danych, sieci komputerowe, programowanie systemów rozproszonych, zarządzanie strategiczne, przetwarzanie języka naturalnego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki stosowanej na UE w Krakowie mogą wykorzystać jako specjaliści z zakresu przetwarzania informacji tekstowych, specjaliści budujący systemy ekspertowe, twórcy programów komputerowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Grzegorz, student Informatyki stosowanej mówi:

„Informatyka stosowana to kierunek dla tych, którzy chcą wykorzystać swoje umiejętności w konkretnym obszarze. To połączenie informatyki z wieloma dziedzinami, wśród których znajdują się zarządzanie i ekonomia. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to zdecydowany krok do przodu i wykształcenie, dzięki któremu nie będę miał problemu ze znalezieniem ciekawej, pasjonującej pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę stosowaną na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • języków programowania,
 • tworzenia i wykorzystywania programów komputerowych,
 • projektowania i wdrażania systemów informatycznych,
 • projektowania i konserwacji sieci komputerowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka stosowana:

Absolwent kierunku Informatyka stosowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie :

 • w przedsiębiorstwach sektora produkcyjnego,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • w administracji oświatowej,
 • w biurach projektowych i doradczych,
 • w firmach sektora finansowego,
 • w instytucjach zaplecza naukowo-badawczego i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • w firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania na UE w Krakowie

Komentarze (0)