Architektura

Architektura

19.03.2024

Architektura – Politechnika Poznańska rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku architektura na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia na kierunku architektura w PUT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek architektura - Politechnika Poznańska

Kandydaci na Politechnika Poznańska ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek architektura musieli uzyskać co najmniej 638 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Politechnika Poznańska

Program kształcenia na kierunku Architektura skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką wiedzę, złożoną z wielu elementów. Tymi elementami są między innymi: historia i teoria architektury i urbanistyki, sztuki piękne, budownictwo i technologie budowlane, fizyka budowli oraz projektowanie architektoniczne i urbanistyczne. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi materiałoznawstwu, geometrii wykreślnej, teorii kompozycji w projektowaniu architektonicznym, konstrukcjom budowlanym, czy instalacjom budowlanym. Ponadto, zaznajamiają się z projektowaniem architektury mieszkaniowej, projektowaniem obiektów usługowych, projektowaniem zieleni, a także planowaniem miast i osiedli.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura posiadają wiedzę i umiejętności, które razem stanowią podstawę do działalności zawodowej. Pozyskane wykształcenie pozwala na koordynowanie prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzanie projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, jak również samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Architektura główne przedmioty:

 • teoria urbanistyki
 • matematyka
 • historia architektury
 • podstawy budownictwa
 • mechanika
 • prawo budowlane
 • materiałoznawstwo
 • rewitalizację obszarów śródmiejskich
 • wzornictwo przemysłowe

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Skierowany jest od osób zainteresowanych i uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, wśród których można wyróżnić, na przykład: planowanie przestrzenne, historię architektury polskiej, czy projektowanie architektury mieszkaniowej.

Wśród przedmiotów do zaliczenia można wymienić, między innymi: teorię urbanistyki, prawo budowlane, materiałoznawstwo, rewitalizację obszarów śródmiejskich, wzornictwo przemysłowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w jednostkach administracji publicznej, biurze inwestycyjnym, firmie projektowej, firmie konserwatorskiej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Karol, student II- stopnia Architektury mówi:

„Architektura to skomplikowany kierunek, wymagający olbrzymiego skupienia. Ponadto, trzeba posiadać różne predyspozycje; trzeba dobrze liczyć i poruszać się w dziedzinach ścisłych i jednocześnie mieć pojęcie o sztuce, modach i trendach. Studiuję Architekturę na Politechnice Poznańskiej nie tylko dlatego, że zawsze chciałem studiować ten kierunek. Zawsze chciałem także studiować w Poznaniu, bo to moje ulubione miasto, które traktuje jak drugi dom.”

 

Gdzie studiować architekturę na Politechnice Poznańskiej

Studia na kierunku architektura prowadzone są przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej zlokalizowany przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61665 3255

www.architektura.put.poznan.pl

 

Architektura Politechnika Poznańska limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 165

 

Architektura Politechnika Poznańska ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Poznań

​Architektura studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Architektury na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • planowania regionalnego,
 • prawa budowlanego,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • zasad projektowania architektury usługowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Architekturę rozpoczyna się późną wiosną, zwykle na przełomie maja i czerwca. Ubieganie się o przyjęcie na kierunek można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich podobny jest do rekrutacji na inne kierunki. Kandydaci zakładają indywidualne konto w specjalnym internetowym systemie rekrutacyjnym i zaznaczają chęć starania się o indeks uzupełniając niezbędne dane osobowe, wpisując uzyskane na maturze wyniki i dokonując opłaty rekrutacyjnej.

Drugim etapem są egzaminy wstępne, obowiązkowe dla tego kierunku. Rozpoczynają się one zwykle w drugiej połowie czerwca, ale żeby dokładnie poznać terminy ich przebiegu należy uważnie śledzić informacje z uczelni. Mówiąc o postępowaniu kwalifikacyjnym na studia należy przypominać o dotrzymywaniu terminów.

Na wszystkie elementy rekrutacyjne jest określony czas i należy się do niego dostosować. Spóźnienia niestety nie będą usprawiedliwiane i mogą się one skończyć skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie w poczet studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Niedostarczenie ich jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. W przypadku tego elementu rekrutacji należy pamiętać nie tylko o wyznaczonym terminie, lecz również o tym, aby zebrane dokumenty mieściły się w białej, wiązanej teczce. Czym dokładnie są dokumenty rekrutacyjne? To między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi każdy kandydat na studia, ponieważ stanowi ona przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na jakie konta należy przelać określoną sumę? Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w systemie rekrutacyjnym na stronie służącej do wyboru kierunków. Aby na nią przejść należy najpierw wypełnić dane osobowe, a następnie dane o edukacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kandydaci na studia na kierunku architektura w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto przyszli studenci tego kierunku studiów muszą przejść pozytywnie sprawdzian, podczas którego sprawdzone zostaną ich uzdolnienia artystyczne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalnie stworzony wzór, za pomocą którego kandydaci mogą obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy podstawić odpowiednie wartości do wzoru, który podany jest na stronie internetowej uczelni. Co ważne, wzór rankingowy wygląda inaczej na kierunku Architektura w stosunku do innych kierunków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Pomimo tego, że chcąc studiować Architekturę należy przejść dodatkowe egzaminy, to w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)