Architektura

Architektura

Politechnika Poznańska - kierunki studiów

Architektura – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku architektura na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria urbanistyki
 • prawo budowlane
 • materiałoznawstwo
 • rewitalizację obszarów śródmiejskich
 • wzornictwo przemysłowe

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Skierowany jest od osób zainteresowanych i uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, wśród których można wyróżnić, na przykład: planowanie przestrzenne, historię architektury polskiej, czy projektowanie architektury mieszkaniowej.

Wśród przedmiotów do zaliczenia można wymienić, między innymi: teorię urbanistyki, prawo budowlane, materiałoznawstwo, rewitalizację obszarów śródmiejskich, wzornictwo przemysłowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w jednostkach administracji publicznej, biurze inwestycyjnym, firmie projektowej, firmie konserwatorskiej.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Karol, student II- stopnia Architektury mówi:

„Architektura to skomplikowany kierunek, wymagający olbrzymiego skupienia. Ponadto, trzeba posiadać różne predyspozycje; trzeba dobrze liczyć i poruszać się w dziedzinach ścisłych i jednocześnie mieć pojęcie o sztuce, modach i trendach. Studiuję Architekturę na Politechnice Poznańskiej nie tylko dlatego, że zawsze chciałem studiować ten kierunek. Zawsze chciałem także studiować w Poznaniu, bo to moje ulubione miasto, które traktuje jak drugi dom.”

 

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

Architektura studia Poznań

​Architektura studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Architektury na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • planowania regionalnego,
 • prawa budowlanego,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • zasad projektowania architektury usługowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu z rysunku, języka obcego, języka polskiego i matematyki.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (portfolio, praca dyplomowa inżynierska). Podczas rozmowy poruszane są zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianej kultury.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Architekturę rozpoczyna się późną wiosną, zwykle na przełomie maja i czerwca. Ubieganie się o przyjęcie na kierunek można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich podobny jest do rekrutacji na inne kierunki. Kandydaci zakładają indywidualne konto w specjalnym internetowym systemie rekrutacyjnym i zaznaczają chęć starania się o indeks uzupełniając niezbędne dane osobowe, wpisując uzyskane na maturze wyniki i dokonując opłaty rekrutacyjnej.

Drugim etapem są egzaminy wstępne, obowiązkowe dla tego kierunku. Rozpoczynają się one zwykle w drugiej połowie czerwca, ale żeby dokładnie poznać terminy ich przebiegu należy uważnie śledzić informacje z uczelni. Mówiąc o postępowaniu kwalifikacyjnym na studia należy przypominać o dotrzymywaniu terminów.

Na wszystkie elementy rekrutacyjne jest określony czas i należy się do niego dostosować. Spóźnienia niestety nie będą usprawiedliwiane i mogą się one skończyć skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie w poczet studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Niedostarczenie ich jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. W przypadku tego elementu rekrutacji należy pamiętać nie tylko o wyznaczonym terminie, lecz również o tym, aby zebrane dokumenty mieściły się w białej, wiązanej teczce. Czym dokładnie są dokumenty rekrutacyjne? To między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną wnosi każdy kandydat na studia, ponieważ stanowi ona przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na jakie konta należy przelać określoną sumę? Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w systemie rekrutacyjnym na stronie służącej do wyboru kierunków. Aby na nią przejść należy najpierw wypełnić dane osobowe, a następnie dane o edukacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W przypadku kierunku Architektura przestrzeń przedmiotów kwalifikacyjnych wydaje się dość szeroka, ponieważ i tak kandydaci muszą przejść obowiązkowy egzamin wstępny z rysunku. Aby wziąć w nim udział należy zabrać ze sobą ołówki, gumkę, podkładkę oraz dokument tożsamości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalnie stworzony wzór, za pomocą którego kandydaci mogą obliczyć swoje szanse na rekrutacyjny sukces. Należy podstawić odpowiednie wartości do wzoru, który podany jest na stronie internetowej uczelni. Co ważne, wzór rankingowy wygląda inaczej na kierunku Architektura w stosunku do innych kierunków.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Pomimo tego, że chcąc studiować Architekturę należy przejść dodatkowe egzaminy, to w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę następujące olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Architektury PP

Komentarze (0)