Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka – Politechnika Poznańska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • teoria obwodów elektrycznych
 • przetwarzanie sygnałów
 • grafika inżynierska
 • symulacja i modelowanie komputerowe
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowany na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej zakłada rozwijanie umiejętności, które będą prowadzić do specjalistycznych kwalifikacji, wśród których można wyróżnić: projektowanie i programowanie mikroprocesorowych systemów sterowania, programowanie robotów i stanowisk zrobotyzowanych, konfigurowanie rozproszonych systemów sterowania opartych o sterowniki PLC.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: fizyka, teoria obwodów elektrycznych, przetwarzanie sygnałów, grafika inżynierska, symulacja i modelowanie komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania, systemy operacyjne czasu rzeczywistego.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Automatyki i robotyki na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych, jednostkach naukowo-badawczych, innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Paweł, student II stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Nie mogę powiedzieć, że polecam każdemu ten kierunek. Jest fantastyczny, ale niełatwy i naprawdę nie każdy byłby w stanie sobie z nim poradzić. Politechnika Poznańska to bardzo dobra, znacząca w kraju, uczelnia, z którą chciałbym także związać swoje życie zawodowe. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Automatyki i robotyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teorii sygnałów i informacji oraz metod ich przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości,
 • użytkowania systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • modelowania oraz identyfikacji systemów liniowych i nieliniowych,
 • wykorzystania sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i projektowaniu układów automatyki,
 • projektowania, uruchamiania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • projektowania i sterowania robotami medycznymi,
 • zarządzania projektami inżynierskimi i zarządzania jakością.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle budowy maszyn,
 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle przetwórstwa materiałów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących automatyzację procesów technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Automatykę i robotykę na Politechnice Poznańskiej jest bardzo łatwym procesem i wymaga tylko realizacji krok po kroku wyznaczonych poleceń. Pierwszym i najważniejszym z nich jest założenie indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji, który będzie nam służył jako centrum dowodzenia naszej drogi po indeks.

W naszym profilu musimy podać niezbędne dane osobowe, wpisać uzyskane wyniki maturalne, przesłać aktualną fotografię oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Kiedy rusza rekrutacja? Zazwyczaj na przełomie maja i czerwca, ale żeby poznać dokładną jej datę należy sprawdzać uczelniane aktualności. Wtedy nic ważnego nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na studia na Politechnice Poznańskiej lub uzyska status rezerwowego, składa jeden komplet dokumentów w wiązanej białej teczce. Wymagane dokumenty rekrutacyjne to ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to jeden z pierwszych elementów rekrutacyjnej układanki. Taką opłatę musi ponieść każdy kandydat, ponieważ jest ona traktowana jako przepustka do całego procesu kwalifikacyjnego. Jej brak jednoznacznie skreśla nas z listy osób ubiegających się o przyjęcie. Co ważne, dla każdego kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Przedmiotami, które zbliżą nas do grona nowych studentów Automatyki i robotyki są: fizyka, matematyka, język obcy nowożytny oraz język polski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Aby obliczyć swoje szanse w procesie rekrutacji należy użyć specjalnego wzoru rankingowego, który dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Jest on bardzo prosty i wymaga jedynie podstawienia uzyskanych przez nas wyników.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Automatykę i robotykę brane pod uwagę są między innymi takie konkursy i olimpiady ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Poznaniu

Politechnika Poznańska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym PP

Studia na Wydziale Informatyki PP 

Komentarze (0)