Dietetyka

Dietetyka

Śląski Uniwersytet Medyczny - kierunki studiów

Dietetyka – Śląski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizjologia człowieka
 • podstawy żywienia człowieka
 • biochemia kliniczna
 • analiza żywności
 • higiena i toksykologia żywności

 

Śląski Uniwersytet Medyczny to znacząca uczelnia medyczna w naszym kraju. Górnośląska szkoła wyższa oferuje istotne kierunki kształcenia, a jednym z nich jest Dietetyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przybliżenie tematu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Studenci poznają fizjologiczne podstawy żywienia, zasady racjonalnego żywienia oraz sposoby oceny stanu odżywienia ludności. Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym to także nauka w jaki sposób zapobiegać chorobom dietozależnym, oraz jak oceniać jakość żywności.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: fizjologia człowieka, podstawy żywienia człowieka, biochemia kliniczna, analiza żywności, higiena i toksykologia żywności.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym mogą wykorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznych (diabetologicznej, chorób metabolicznych, alergologicznej, gastroenterologicznej, pediatrycznej), poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej, placówkach sportowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Kuba, student II- stopnia Dietetyki mówi:

„Śląski Uniwersytet Medyczny to innowacyjna uczelnia, z bogatą historią. Studiować tutaj to przyjemność i prestiż. Wiem, że za jakiś czas niektórzy z nas będą bardzo ważnymi postaciami w dziedzinie medycyny.”

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Katowice

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • planowania żywienia,
 • doboru właściwej diety w stanach chorobowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej,
 • szkołach,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach sportowych,
 • firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • organizacjach konsumenckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Katowicach i Gliwicach

Śląski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Katowicach i Gliwicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zdrowia Publicznego ŚUM

Komentarze (0)