Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

kierunek dietetyka 

Odkryj dietetykę w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach to studia licencjackielub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 168 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM.

 

Dietetyka to jeden z najdynamiczniej rozwijających się kierunków medycznych. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do nauk biochemicznych, chemicznych, medycznych. Studenci poznają przede wszystkim sposoby żywienia człowieka zdrowego i chorego. Uczęszczają na zajęcia z fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, chemii żywności i wielu innych.

Absolwenci studiów medycznych mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju naukowego. Zatrudniani są w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych oraz w placówkach i instytucjach, które zajmują się promocją i ochroną zdrowia. Mogą specjalizować się w konkretnych dziedzinach związanych z dietetyką i naukami medycznymi.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka?

Ponieważ od kilku lat dostrzegamy większe zainteresowanie sportem i zdrowym odżywianiem, również kierunek, jakim jest dietetyka, rozwija się coraz prężniej. Wiele osób interesuje się tą dziedziną nauki, stąd kandydatów na jedno miejsce jest coraz więcej.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka
 
By zwiększyć swoje szanse, warto zdać potrzebne przedmioty jak najlepiej i to na poziomie rozszerzonym. Już teraz zacznij przygotowania z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Oczywiście wymagania rekrutacyjne przewidują, prócz przedmiotów podstawowych, przedmiot do wyboru. Zdecyduj, z czym radzisz sobie najlepiej!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek dietetyka w Katowicach i Gliwicach to rozwojowa propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki. Studia medyczne w tym zakresie są bardzo popularne, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach panuje trend zdrowego trybu życia. Jest to o tyle ważne, że człowiek z większą starannością dobiera produkty, które je, a także dba o swoją aktywność fizyczną.

Wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia, dbałość o sylwetkę i wygląd, to tylko nieliczne cechy, które sprawiają, że specjaliści w tym zakresie są nieustannie potrzebni. Ukończenie kształcenia w zakresie dietetyki pozwoli Ci wykonywać zawód, a zarazem zajmować się ustalaniem zbilansowaną i indywidualną dietę. Studenci mają okazję nauczyć się zapobiegać chorobom dietozależnym. Poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci dietetyki zdobywają potrzebną wiedzę, która odnosi się między innymi do znajomości procesów metabolicznych na poziomie komórkowym, narządowym, układowym. Sprowadza się to także do mechanizmów i efektów regulacji hormonalnych, rozrodczych oraz procesów starzenia się organizmu oraz związku tego procesu z chorobami.

Poznasz fizjologię przewodu pokarmowego i trawienia, zwłaszcza enzymy, które biorą udział w trawieniu, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane. Studenci opisują budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek i narządów człowieka. Poznają budowę ciała człowieka w zakresie budowy układu pokarmowego, wydzielniczego, moczowo-płciowego, krwionośnego i nerwowego oraz w układzie topograficznym. Zapoznają się także z wybranymi testami i metodami oceny stanu odżywiania organizmu człowieka.

 

Umiejętności

Dzięki zdobywanej wiedzy i umiejętnościom studenci potrafią identyfikować problem, a dzięki temu udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczą się wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań funkcjonalnych i laboratoryjnych, a także oceniają żywienie i stan odżywiania. Studenci pracują nad komunikacją z jednostką i grupą społeczną, by precyzyjnie określić ich potrzeby zdrowotne, a także oczekiwania w stosunku do służby zdrowia i placówek opieki zdrowotnej.

Nauczysz się oceniać narażenia człowieka na czynniki szkodliwe i skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka. Będziesz w stanie identyfikować problem żywieniowy i zdrowotny pacjenta, pochodzącego z różnych grup społecznych. Dowiesz się, w jaki sposób należy podejmować działania profilaktyczne i opiekuńcze w odniesieniu do chorób zakaźnych lub niezakaźnych o znaczeniu społecznym lub uzależnień. Będziesz w stanie zidentyfikować błędy i zaniedbania popełnione w działaniach, które promują zdrowy styl życia. Sprecyzujesz także działania naprawcze.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów medycznych w zakresie dietetyki zdają sobie sprawę z faktu, że po ukończeniu kierunku muszą nieustannie dokształcać się w swojej dziedzinie, by być na bieżąco z nowościami badawczymi i technologicznymi. Stosują zasady etyki akademickiej i zawodowej, a także dbają o zdrowie swoje, zespołu i pacjentów.

Będziesz potrafił/a pracować w zespole, a także krytycznie oceniać własne i cudze działania. Absolwenci mają świadomość własnych ograniczeń. W życiu prywatnym i zawodowym zajmują się promowaniem zachowań prozdrowotnych, zwłaszcza w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Nauczysz się określać priorytety i myśleć i działach w przedsiębiorczy sposób  z wykorzystaniem uwarunkowań ekonomicznoprawnych.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i poziomu kształcenia program zajęć będzie inny. Studenci dietetyki będą mieli okazję zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje sprowadzające się do opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia.

Proponowane przedmioty mają umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, analizy procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji, sposobów zapobiegania niedożywieniu, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia. Studenci poznają techniki przygotowywania potraw dietetycznych dla osób w różnych stanach fizjologicznych oraz dla różnych grup ludności oraz będą rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania.

 

W programie studiów na kierunku Dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • żywienie człowieka
 • pediatria
 • kliniczny zarys chorób wewnętrznych i chirurgicznych
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • edukacja żywieniowa
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • analiza i ocena jakości żywności
 • higiena toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • podstawy dietoterapii

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia dietetyczne powinni wykazywać zainteresowanie zdrowym żywieniem. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zadbać o zdrowie swoje i bliskich, a zawodowo chcą pracować jako instruktorzy, trenerzy, sportowcy. Realizowane kształcenie umożliwi Ci rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, która będzie związana z dietetyką, dlatego wiedza z obszarów dietetyki, suplementacji i zdrowego żywienia może okazać się niezbędna.

Jest to również kierunek dla ludzi, którzy lubią gotować, a także interesują się układaniem diet dla poszczególnych przypadków zdrowotnych. Odnajdą się tutaj osoby komunikatywne, otwarte, empatyczne. Zawód dietetyka wiąże się z komunikacją z drugim człowiekiem.

 

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku dietetyka oferowane przez uczelnie w Katowicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia jest o tyle praktyczny, że pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie już po ukończeniu pierwszego stopnia.

Trwa on od sześciu do siedmiu semestrów (w zależności od uczelni) i kończy się egzaminem licencjackim. Etap drugi to cztery semestry zapewniające tytuł magistra. W założeniu studia drugiego stopnia mają uzupełnić i rozwinąć wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym.
Zapewniają także szereg ciekawych specjalności i praktyki, które są ważnym elementem kształcenia. Na każdym etapie studia starają się mieć charakter jak najbardziej praktyczny, stąd przewaga ćwiczeń i laboratoriów, mimo że nie brakuje także wiedzy teoretycznej, którą można uzyskać na wykładach.
PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci dietetyki zajmują się planowaniem i wdrażaniem odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, odpowiedniego leczenia dietetycznego, a także rozpoznawaniem chorób żywieniowozależnych. W trakcie pracy będziesz miał/a okazję oceniać stan odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegać niedożywieniu, kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunki ich przechowywania. Absolwenci zajmują się również edukacją żywieniową indywidualną i grupową.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego, a także podjąć pracę w poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, w zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dietetyka:

 • przychodnie i gabinety specjalistyczne
 • placówki służby zdrowia, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • kluby sportowe
 • ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
 • siłownie
 • obozy sportowe dla młodzieży
 • placówki naukowo-szkoleniowe
 • obozy treningowe dla sportowców
 • ośrodki SPA
 • domy pomocy społecznej

Stanowisko pracy absolwentów dietetyki uzależnione jest od ich kwalifikacji i ukończonych specjalizacji. Absolwenci studiów medycznych tego typu mają bardzo wiele możliwości rozwoju.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Dietetyka:

 • dietetyk
 • specjalista ds. ochrony zdrowia
 • edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowia
 • dietoterapeuta
 • konsultant dietetyczny

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Dietetyka?

Po ukończeniu studiów na kierunku Dietetyka, obronieniu i odebraniu dyplomu absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach kolejnego stopnia lub na studiach podyplomowych, a także mogą zacząć poszukiwania pierwszej pracy powiązanej z ukończonym kierunkiem. Mogą oni szukać zatrudnienia m.in. w szpitalach, klinikach, prywatnych przychodniach i gabinetach dietetycznych, klubach sportowych lub w ośrodkach SPA. Niektórzy z absolwentów decydują się na otworzenie np. własnej poradni dietetycznej i pracują na własny rachunek. Do najczęściej wykonywanych zawodów przez absolwentów kierunku studiów Dietetyka możemy zaliczyć m.in. dietetyka, specjalistę do spraw ochrony zdrowia, a także konsultanta dietetycznego. Czym zajmują się na co dzień, wykonując poszczególne zawody, a także ile wynoszą ich średnie miesięczne wynagrodzenia?

 

Dietetyk

Dietetyk odpowiada za przyjmowanie osób chorych, a także i zdrowych, które mają problemy zdrowotne wynikające z nieprawidłowej diety lub które po prostu chciałyby zadbać o swój sposób odżywiania i dostosować go np. do prowadzonego trybu życia i wykonywanej aktywności fizycznej. Dietetyk zleca szczegółowe badania i na ich podstawie, a także na podstawie indywidualnych upodobań żywieniowych, układa spersonalizowane jadłospisy dla swoich pacjentów lub klientów. Mediana zarobków dietetyka wynosi około 3210 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony zdrowia

Specjalista do spraw ochrony zdrowia zajmuje się na co dzień konsultacjami z klientami na temat ich diety. Doradza im jak właściwie się odżywiać i jak można ulepszyć swoją dietę. Dodatkowo specjalista do spraw ochrony zdrowia odpowiada również za promowanie zdrowego trybu życia i może np. prowadzić zajęcia dla dzieci i młodzieży z tego zakresu. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony zdrowia wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.

 

Konsultant dietetyczny

Konsultant dietetyczny może znaleźć zatrudnienie m.in. w poradniach, a także klubach sportowych i siłowniach. Zajmuje się on konsultacjami odnośnie diety dostosowanej do danego trybu życiu i aktywności fizycznej. Doradza, co można poprawić w diecie oraz np. jakie produkty wyeliminować. Mediana zarobków konsultanta dietetycznego wynosi około 3380 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Katowicach?

 

Dietetyka studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka będąca propozycją Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 168 osób)
 • niestacjonarnym 

Kierunek studiów Dietetyka jest skierowany do osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu zdrowego odżywiania i trybu życia, który przy współczesnym trybie życia jest niezwykle ważny. Dlatego, jeśli odnajdujesz się w naukach ścisłych takich jak np. biologia, a nawiązywanie kontaktów nie stanowi dla ciebie problemu, to Dietetyka może być właśnie dla ciebie. W ofercie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w kierunku interesujących ich zagadnień, są to:

 • dietetyka kliniczna,
 • dietetyka stosowana,
 • psychodietetyka,
 • profilaktyka żywieniowa,
 • dietetyka w sporcie,
 • dietetyka pediatryczna.

Będąc studentem kierunku studiów Dietetyka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, będziesz rozwijać swoją wiedzę w zakresie prawidłowego odżywiania. Dowiesz się, jakie są choroby, które wynikają z nieprawidłowej diety, a także dowiesz się, jak można je leczyć. Zdobędziesz również cenne umiejętności komunikacyjne, które pozwolą ci na swobodny kontakt z pacjentem i przeprowadzenie z nim wywiadu odnośnie jego stanu zdrowia.

Program studiów na kierunku Dietetyka opiera się na wielu przedmiotach ogólnych, ale także i specjalnościowych, dlatego niektóre z nich mogą się różnić między sobą. Przedmioty, jakie możemy znaleźć na Dietetyce to m.in. edukacja żywieniowa, biologia, dietoterapia, język obcy oraz farmakologia żywieniowa. Tak opracowany program studiów pozwala na wykształcenie specjalistów w dziedzinie dietetyki.

Jako absolwent kierunku studiów Dietetyka będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w przychodniach i gabinetach specjalistycznych, siłowniach, ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, a także w placówkach naukowych. Absolwenci są również przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Kierunek studiów Dietetyka proponowany przez Śląską Wyższą Szkołę Medyczną w Katowicach jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia licencjackie, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym 

Jeśli chcesz zdobywać wiedzę z zakresu biologii i chemii, nauk społecznych, a sport i zdrowy tryb życia jest ci bliski, to kierunek studiów Dietetyka może być dla ciebie ciekawą propozycją. Oferta Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach jest zaopatrzona w trzy specjalności, dzięki którym studenci mogą samodzielnie zdecydować, w jakim kierunku będą się rozwijać, są to:

 • dietetyka kliniczna,
 • dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej,
 • poradnictwo żywieniowe.

Studiując Dietetykę, nauczysz się jak pomagać pacjentom w zakresie odżywiania, a także chorób związanych z układem pokarmowym. Dowiesz się również, jak radzić sobie z zaburzeniami odżywiania i jak wyprowadzić z nich osoby, które są nimi dotknięte. W trakcie studiów nauczysz się także układać zróżnicowane jadłospisy, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z klientów lub pacjentów.

Zajęcia na kierunku Dietetyka są zróżnicowane, co jest uzależnione od wybranej specjalności przez studenta, a w planie studiów możemy znaleźć takie przedmioty jak m.in. genetyka, choroby cywilizacyjne, dietetyka kliniczna, biologia, język obcy, a także chemia żywności. Studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Dietetyka absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. jako konsultanci dietetyczni, dietetycy, specjaliści do spraw ochrony zdrowia, a także jako dietoterapeuci. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnego gabinetu lub poradni dietetycznej.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Dietetykę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku studiów Turystyka i rekreacja, który jest proponowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie. Turystyka i rekreacja jest realizowana w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym 

Kierunek studiów Turystyka i rekreacja jest przeznaczony z pewnością dla osób, które lubią podróżować, organizować wycieczki, a także oprowadzać innych po ciekawych miejscach i opowiadać interesujące historie z nimi związane. Dlatego, jeśli dodatkowo odnajdujesz się w wielu dziedzinach nauki, to ten kierunek może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie możemy znaleźć wiele specjalności, są to:

 • zarządzanie gastronomią i dietetyka,
 • turystyka międzynarodowa,
 • hotelarstwo,
 • menedżer sportu,
 • obsługa ruchu lotniczego,
 • obsługa ruchu turystycznego, pilotaż i przewodnictwo wycieczek,
 • turystyka regionalna i promocja produktów turystycznych śląska,
 • turystyka uzdrowiskowa, spa & wellness.

Wybierając specjalność zarządzanie gastronomią i dietetyką na kierunku Turystyka i rekreacja, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z zakresu turystyki, marketingu czy organizowania np. wycieczek, ale także poznasz zasady zbilansowanej diety oraz kuchnie świata i jak można je wykorzystać w diecie dla jej urozmaicenia. Dodatkowo w trakcie studiów dowiesz się, jak poprowadzić np. restaurację oraz ją wypromować.

Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności zarządzanie gastronomią i dietetyką opiera się na wielu przedmiotach z bloku zajęć ogólnych, a także specjalnościowych, są to m.in. technologia żywności, kuchnie narodowe i regionalne, zarządzanie zakładem gastronomicznym, język obcy, a także marketing.

Po ukończeniu studiów na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności zarządzanie gastronomią i dietetyka możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach turystycznych, ośrodkach SPA i wellness, a także we własnym przedsiębiorstwie np. gastronomicznym. 

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Dietetyka na Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu jest realizowana w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • niestacjonarnym 

Dietetyka jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób interesujących się dbaniem o zdrowe żywienie, sport, a także promowanie zdrowego trybu życia. Dlatego, jeśli dodatkowo nauka przedmiotów ścisłych i społecznych przychodzi ci z łatwością, to ten kierunek studiów może cię szczególnie zainteresować.

Studiując kierunek studiów Dietetyka, będziesz rozwijać się w zakresie nauk ścisłych, które opierają się m.in. na biologii i chemii. W trakcie studiów dowiesz się, jakie są najczęstsze choroby spowodowane złą dietą oraz jakie są najpopularniejsze choroby cywilizacyjne. Nauczysz się również przeprowadzać rozmowy na temat stanu zdrowia z pacjentami oraz rozwiniesz w sobie empatię, która jest niezbędna w pracy z osobami chorymi.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku studiów Dietetyka to m.in. biologia, pedagogika, mikrobiologia, dietetyka, edukacja żywieniowa oraz zdrowie publiczne. Studenci są również zobowiązani do uczęszczania na zajęcia z wybranego języka obcego ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2.

Absolwenci kierunku studiów Dietetyka mogą podjąć zatrudnienie m.in. w klubach sportowych, poradniach i gabinetach dietetycznych, siłowniach, obozach sportowych i treningowych, a także w ośrodkach rehabilitacyjnych. Niektórzy z absolwentów decydują się również na otworzenie własnej praktyki.

Dowiedz się więcej

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować dietetykę, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. Są one uzależnione od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymagane dokumenty

W przypadku studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka?

Dietetyka cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród katowickich uczelni. Kierunek ten zapewnia stabilizację i możliwość nieustannego rozwoju.
 
Justyna, absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wyznaje:
Układam diety dla klientów indywidualnych, ale także członków klubów sportowych. Studia wspominam bardzo dobrze. To dużo pracy, dużo ćwiczeń, dużo praktyki. Czasem myślałam, że nie dam rady, ale ostatecznie ułożyło się dobrze. Pozdrawiam kadrę wykładowczą!

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)