Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

kierunek dietetyka 

Odkryj dietetykę w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach to studia licencjackielub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 168 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM.

 

Dietetyka to jeden z najdynamiczniej rozwijających się kierunków medycznych. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do nauk biochemicznych, chemicznych, medycznych. Studenci poznają przede wszystkim sposoby żywienia człowieka zdrowego i chorego. Uczęszczają na zajęcia z fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, chemii żywności i wielu innych.

Absolwenci studiów medycznych mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju naukowego. Zatrudniani są w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych oraz w placówkach i instytucjach, które zajmują się promocją i ochroną zdrowia. Mogą specjalizować się w konkretnych dziedzinach związanych z dietetyką i naukami medycznymi.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka?

Ponieważ od kilku lat dostrzegamy większe zainteresowanie sportem i zdrowym odżywianiem, również kierunek, jakim jest dietetyka, rozwija się coraz prężniej. Wiele osób interesuje się tą dziedziną nauki, stąd kandydatów na jedno miejsce jest coraz więcej.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • matematyka
 
By zwiększyć swoje szanse, warto zdać potrzebne przedmioty jak najlepiej i to na poziomie rozszerzonym. Już teraz zacznij przygotowania z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Oczywiście wymagania rekrutacyjne przewidują, prócz przedmiotów podstawowych, przedmiot do wyboru. Zdecyduj, z czym radzisz sobie najlepiej!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek dietetyka w Katowicach i Gliwicach to rozwojowa propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu żywienia i dietetyki. Studia medyczne w tym zakresie są bardzo popularne, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach panuje trend zdrowego trybu życia. Jest to o tyle ważne, że człowiek z większą starannością dobiera produkty, które je, a także dba o swoją aktywność fizyczną.

Wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia, dbałość o sylwetkę i wygląd, to tylko nieliczne cechy, które sprawiają, że specjaliści w tym zakresie są nieustannie potrzebni. Ukończenie kształcenia w zakresie dietetyki pozwoli Ci wykonywać zawód, a zarazem zajmować się ustalaniem zbilansowaną i indywidualną dietę. Studenci mają okazję nauczyć się zapobiegać chorobom dietozależnym. Poznają interakcje leków z żywnością oraz technologię i sposoby oceny jakości żywności.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci dietetyki zdobywają potrzebną wiedzę, która odnosi się między innymi do znajomości procesów metabolicznych na poziomie komórkowym, narządowym, układowym. Sprowadza się to także do mechanizmów i efektów regulacji hormonalnych, rozrodczych oraz procesów starzenia się organizmu oraz związku tego procesu z chorobami.

Poznasz fizjologię przewodu pokarmowego i trawienia, zwłaszcza enzymy, które biorą udział w trawieniu, rolę żółci, przebieg wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi związane. Studenci opisują budowę mikroskopową oraz właściwości i funkcje komórek, tkanek i narządów człowieka. Poznają budowę ciała człowieka w zakresie budowy układu pokarmowego, wydzielniczego, moczowo-płciowego, krwionośnego i nerwowego oraz w układzie topograficznym. Zapoznają się także z wybranymi testami i metodami oceny stanu odżywiania organizmu człowieka.

 

Umiejętności

Dzięki zdobywanej wiedzy i umiejętnościom studenci potrafią identyfikować problem, a dzięki temu udzielają pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczą się wykorzystywać i obsługiwać aparaturę i sprzęt do badań funkcjonalnych i laboratoryjnych, a także oceniają żywienie i stan odżywiania. Studenci pracują nad komunikacją z jednostką i grupą społeczną, by precyzyjnie określić ich potrzeby zdrowotne, a także oczekiwania w stosunku do służby zdrowia i placówek opieki zdrowotnej.

Nauczysz się oceniać narażenia człowieka na czynniki szkodliwe i skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka. Będziesz w stanie identyfikować problem żywieniowy i zdrowotny pacjenta, pochodzącego z różnych grup społecznych. Dowiesz się, w jaki sposób należy podejmować działania profilaktyczne i opiekuńcze w odniesieniu do chorób zakaźnych lub niezakaźnych o znaczeniu społecznym lub uzależnień. Będziesz w stanie zidentyfikować błędy i zaniedbania popełnione w działaniach, które promują zdrowy styl życia. Sprecyzujesz także działania naprawcze.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów medycznych w zakresie dietetyki zdają sobie sprawę z faktu, że po ukończeniu kierunku muszą nieustannie dokształcać się w swojej dziedzinie, by być na bieżąco z nowościami badawczymi i technologicznymi. Stosują zasady etyki akademickiej i zawodowej, a także dbają o zdrowie swoje, zespołu i pacjentów.

Będziesz potrafił/a pracować w zespole, a także krytycznie oceniać własne i cudze działania. Absolwenci mają świadomość własnych ograniczeń. W życiu prywatnym i zawodowym zajmują się promowaniem zachowań prozdrowotnych, zwłaszcza w zakresie zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Nauczysz się określać priorytety i myśleć i działach w przedsiębiorczy sposób  z wykorzystaniem uwarunkowań ekonomicznoprawnych.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i poziomu kształcenia program zajęć będzie inny. Studenci dietetyki będą mieli okazję zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje sprowadzające się do opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia.

Proponowane przedmioty mają umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, analizy procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji, sposobów zapobiegania niedożywieniu, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia. Studenci poznają techniki przygotowywania potraw dietetycznych dla osób w różnych stanach fizjologicznych oraz dla różnych grup ludności oraz będą rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania.

 

W programie studiów na kierunku Dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • żywienie człowieka
 • pediatria
 • kliniczny zarys chorób wewnętrznych i chirurgicznych
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • edukacja żywieniowa
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • analiza i ocena jakości żywności
 • higiena toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • podstawy dietoterapii

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia dietetyczne powinni wykazywać zainteresowanie zdrowym żywieniem. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zadbać o zdrowie swoje i bliskich, a zawodowo chcą pracować jako instruktorzy, trenerzy, sportowcy. Realizowane kształcenie umożliwi Ci rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, która będzie związana z dietetyką, dlatego wiedza z obszarów dietetyki, suplementacji i zdrowego żywienia może okazać się niezbędna.

Jest to również kierunek dla ludzi, którzy lubią gotować, a także interesują się układaniem diet dla poszczególnych przypadków zdrowotnych. Odnajdą się tutaj osoby komunikatywne, otwarte, empatyczne. Zawód dietetyka wiąże się z komunikacją z drugim człowiekiem.

 

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka?

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku dietetyka oferowane przez uczelnie w Katowicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia jest o tyle praktyczny, że pozwala na rozpoczęcie pracy w zawodzie już po ukończeniu pierwszego stopnia.

Trwa on od sześciu do siedmiu semestrów (w zależności od uczelni) i kończy się egzaminem licencjackim. Etap drugi to cztery semestry zapewniające tytuł magistra. W założeniu studia drugiego stopnia mają uzupełnić i rozwinąć wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym.
Zapewniają także szereg ciekawych specjalności i praktyki, które są ważnym elementem kształcenia. Na każdym etapie studia starają się mieć charakter jak najbardziej praktyczny, stąd przewaga ćwiczeń i laboratoriów, mimo że nie brakuje także wiedzy teoretycznej, którą można uzyskać na wykładach.
PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Absolwenci dietetyki zajmują się planowaniem i wdrażaniem odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, odpowiedniego leczenia dietetycznego, a także rozpoznawaniem chorób żywieniowozależnych. W trakcie pracy będziesz miał/a okazję oceniać stan odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegać niedożywieniu, kontrolować jakość produktów żywnościowych i warunki ich przechowywania. Absolwenci zajmują się również edukacją żywieniową indywidualną i grupową.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego, a także podjąć pracę w poradniach żywieniowych, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, w zakładach, które dostarczają pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Dietetyka:

 • przychodnie i gabinety specjalistyczne
 • placówki służby zdrowia, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • kluby sportowe
 • ośrodki rekreacyjno-rehabilitacyjne
 • siłownie
 • obozy sportowe dla młodzieży
 • placówki naukowo-szkoleniowe
 • obozy treningowe dla sportowców
 • ośrodki SPA
 • domy pomocy społecznej

Stanowisko pracy absolwentów dietetyki uzależnione jest od ich kwalifikacji i ukończonych specjalizacji. Absolwenci studiów medycznych tego typu mają bardzo wiele możliwości rozwoju.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Dietetyka:

 • dietetyk
 • specjalista ds. ochrony zdrowia
 • edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowia
 • dietoterapeuta
 • konsultant dietetyczny

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Katowicach?

 

Dietetyka studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK DIETETYKA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować dietetykę, warto wcześniej zainteresować się wymogami kwalifikacyjnymi. Są one uzależnione od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

W przypadku pierwszego stopnia obowiązkowo musisz zdać podstawowe egzaminy maturalne, ale warto przygotować się także do rozszerzeń z przedmiotów dodatkowych.

Wymagane dokumenty

W przypadku studiów medycznych potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka?

Dietetyka cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród katowickich uczelni. Kierunek ten zapewnia stabilizację i możliwość nieustannego rozwoju.
 
Justyna, absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wyznaje:
Układam diety dla klientów indywidualnych, ale także członków klubów sportowych. Studia wspominam bardzo dobrze. To dużo pracy, dużo ćwiczeń, dużo praktyki. Czasem myślałam, że nie dam rady, ale ostatecznie ułożyło się dobrze. Pozdrawiam kadrę wykładowczą!

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)