Dietetyka - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Dietetyka studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach to studia licencjackielub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r. i potrwa do 4 sierpnia 2023 r. | Dietetyka Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu ŚUM) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim: dietetyka bariatrycznadietetyka klinicznadietetyka onkologicznadietetyka pediatrycznadietetyka w sporcie ... specjalności na dietetyce w Katowicach >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 6900 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka?

Ponieważ od kilku lat dostrzegamy większe zainteresowanie sportem i zdrowym odżywianiem, również kierunek, jakim jest dietetyka, rozwija się coraz prężniej. Wiele osób interesuje się tą dziedziną nauki, stąd kandydatów na jedno miejsce jest coraz więcej.
W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
By zwiększyć swoje szanse, warto zdać potrzebne przedmioty jak najlepiej i to na poziomie rozszerzonym. Już teraz zacznij przygotowania z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Oczywiście wymagania rekrutacyjne przewidują, prócz przedmiotów podstawowych, przedmiot do wyboru. Zdecyduj, z czym radzisz sobie najlepiej!
 

Rekrutacja na dietetykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Katowicach

Dietetykę w Katowicach można studiować na jednej uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, a na trzech niepublicznych szkołach wyższych: Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Katowicach

Dietetykę w Katowicach można studiować bezpłatnie jedynie w trybie stacjonarnym na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. 
Bezpłatnie można studiować jedynie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych (państwowych).  
 

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Katowicach

Dietetykę w Katowicach niestacjonarne (zaoczne) można podjąć na: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach, Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce w Katowicach

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za semestr na kierunku dietetyka w Katowicach wynoszą około 2736 zł za semestr. Czesne może się różnić w zależności od uczelni. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wielu przyszłych studentów może zastanawiać się czy są bezpłatne studia niestacjonarne. Niestety wszystkie kierunki studiów w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. 
Jedynie studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Dietetyka to jeden z najdynamiczniej rozwijających się kierunków medycznych. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do nauk biochemicznych, chemicznych, medycznych. Studenci poznają przede wszystkim sposoby żywienia człowieka zdrowego i chorego. Uczęszczają na zajęcia z fizjologicznych podstaw żywienia, anatomicznej budowy człowieka, chemii żywności i wielu innych.
 

Praca po studiach

Absolwenci studiów medycznych mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia i rozwoju naukowego. Zatrudniani są w działach żywienia w szpitalach, poradniach dietetycznych oraz specjalistycznych oraz w placówkach i instytucjach, które zajmują się promocją i ochroną zdrowia. Mogą specjalizować się w konkretnych dziedzinach związanych z dietetyką i naukami medycznymi.
 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni i poziomu kształcenia program zajęć będzie inny. Studenci dietetyki będą mieli okazję zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje sprowadzające się do opieki nad jednostką w obliczu zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i nieprawidłowym stylem życia.

Proponowane przedmioty mają umożliwić zdobycie wiedzy z zakresu rozpoznawania chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, analizy procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji, sposobów zapobiegania niedożywieniu, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia. Studenci poznają techniki przygotowywania potraw dietetycznych dla osób w różnych stanach fizjologicznych oraz dla różnych grup ludności oraz będą rozpoznawać psychologiczne uwarunkowania problemów odżywiania.

W programie studiów na kierunku Dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • żywienie człowieka
 • pediatria
 • kliniczny zarys chorób wewnętrznych i chirurgicznych
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • edukacja żywieniowa
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
 • analiza i ocena jakości żywności
 • higiena toksykologia i bezpieczeństwo żywności
 • technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo
 • podstawy dietoterapii
 • promocja zdrowia
 • żywienie kliniczne
 • klasyfikacja diet leczniczych

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku dietetyka to kierunek związany z nauką o żywieniu i zdrowiu człowieka. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy jako specjaliści od żywienia, którzy będą mieli wiedzę i umiejętności, aby pomagać ludziom utrzymać zdrowie poprzez właściwe odżywianie Program studiów na kierunku dietetyka składa się z różnych przedmiotów, takich jak anatomia, fizjologia, biochemia, mikrobiologia, psychologia, socjologia, a także nauka o żywności i suplementacji, technologia żywności, a także oczywiście dietetyka kliniczna i żywienie człowieka.

Studenci poznają także podstawy medycyny i farmakologii, aby zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu zdrowia człowieka i jego odżywiania. Podczas studiów na kierunku dietetyka studenci uczą się, jak planować i przygotowywać zdrowe i zbilansowane posiłki dla różnych grup wiekowych i chorób, jak diagnozować i leczyć problemy związane z żywieniem, jak też prowadzić badania naukowe dotyczące żywienia i zdrowia.

Absolwenci dietetyki wyróżniają się umiejętnościami w zakresie badań antropometrycznych, analizy składu ciała, diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenia konsultacji dietetycznych. Po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych instytucjach związanych z ochroną zdrowia, takich jak szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, kliniki dietetyczne, a także w firmach żywnościowych, gabinetach dietetycznych, a także w instytucjach badawczych i naukowych.


Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2022/2023, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oferuje 168 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SUM. Cena wynosi około 6900 zł.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek dietetyka

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Każda z katowickich uczelni ma odgórnie ustalony limit miejsc na każdy z kierunków studiów. Tyczy się to również dietetyki. Niestety uczelnie nie mogą przyjąć każdego z kandydatów, mimo że każdego roku jest wielu chętnych na podjęcie tego kierunku studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci? Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): 168

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w Katowicach w uczelniach publicznych są bezpłatne i jest to bardzo korzystna opcja pod względem finansowym dla studentów bowiem wyprowadzka na studia wiąże się często z takimi kosztami, jak m.in. wynajem pokoju lub mieszkania. Jednak sprawa wygląda nieco inaczej na uczelniach niepublicznych (prywatnych), a także w trybie niestacjonarnym w uczelniach publicznych bowiem taka forma studiów jest płatna. Ceny mogą się różnic w zależności od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą również rozłożyć czesne na raty – więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.   

Ceny studiów na kierunku dietetyka w Katowicach

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): 6900 zł
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kiedy kandydaci zarejestrują się w systemie i dokonają opłat rekrutacyjnych z pewnością oczekują na dzień ogłoszenia wyników. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK.

Przyszli studenci w systemie poza informacją o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia, znajdą również takie informacje, jak: uzyskana liczba punktów w procesie rekrutacyjnym oraz zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zarejestrowaniu swojej kandydatury na dietetykę w systemie, kandydaci muszą również złożyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym.

Jak złożyć dokumenty? Sposób składania dokumentów może różnić się na poszczególnych uczelniach bowiem jest to ustalane indywidualne przez poszczególne uczelnie, jednak najczęściej dokumenty należy złożyć osobiście, w siedzibie wydziału. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Przyszli studenci muszą mieć na uwadze, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie. Niezbędne może okazać się również zdjęcie w formie takiej jak m.in. do dowodu czy legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Pierwszym etapem rekrutacji na katowickie uczelnie jest rejestracja na stronie internetowej, a następnym złożenie dokumentów przez kandydata. Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Złożenie dokumentów jest to potwierdzenie wyników maturalnych, a także jest równoznaczne ze wpisanie kandydata na listę studentów, którzy rozpoczną zajęcia już w październiku.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą liczy się data nadania listu.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu): od 19.07.2022 do 27.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Dietetyce?

Dietetyka jest kierunkiem, który od pewnego czasu przeżywa rozkwit i wzrost popularności. Rosnące zainteresowanie kształceniem spowodowane jest przede wszystkim zmianami, jakie zachodzą w społeczeństwie, które polegają na przywiązywaniu coraz większej wagi do aspektów związanych ze zdrowym trybem życia. Na bazie tych zmian absolwenci studiów mogą dość swobodnie poruszać się po rynku zatrudnienia. Ich praca obejmuje liczne elementy, do których należą między innymi: przeprowadzanie wywiadu żywieniowego, dokonywanie oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia, a także planowanie i wdrażanie odpowiednich postępowań żywieniowych w celu zapobiegania chorobom dietozależnym oraz ich leczenia. Jak prezentują się zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2023 roku:

 • dietetyk prowadzący prywatny gabinet – 2500 - 5000 złotych
 • dietetyk w szpitalu – 3300 złotych
 • dietetyk w poradni – 3000 złotych
 • dietetyk sportowy – 2800 złotych

 

Czy warto iść na Dietetykę?

Dietetyka jest kierunkiem chętnie wybieranym na podstawie nakreślonych zmian, ale także ze względu na fakt, że umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w różnych miejscach, w tym we własnej działalności. Dietetyka jest kierunkiem potrzebnym, wychodzącym naprzeciw potrzebom współczesności, jednak zastanawiając się nad podjęciem nauki nie warto kierować się wyłącznie tymi przesłankami. Jest to bowiem kierunek należący do obszaru studiów medycznych, a zatem adresowany jest do osób o określonych zainteresowaniach i planach na przyszłość.

 

Gdzie warto studiować Dietetykę?

Kandydaci na studia w Katowicach i województwie śląskim mogą studiować Dietetykę w jednej placówce. Jest nią uczelnia publiczna, o medycznym profilu kształcenia.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka?

Dietetyka cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród katowickich uczelni. Kierunek ten zapewnia stabilizację i możliwość nieustannego rozwoju.
 
Justyna, absolwentka dietetyki na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, wyznaje:
Układam diety dla klientów indywidualnych, ale także członków klubów sportowych. Studia wspominam bardzo dobrze. To dużo pracy, dużo ćwiczeń, dużo praktyki. Czasem myślałam, że nie dam rady, ale ostatecznie ułożyło się dobrze. Pozdrawiam kadrę wykładowczą!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Katowice i woj. śląskie studia i stopnia

Dietetyka Katowice i woj. śląskie studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Dietetyka Katowice i woj. śląskie studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki medyczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia