Ogólne zasady rekrutacji 2018/19

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UE w Katowicach 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

 

Uchwała nr 72/2016/2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 81 ust. I Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwała, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

  1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie wyników egzaminu maturalnego w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat.
  2. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.

 

2

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełniają elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia na wybrany kierunek studiów

 

3

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stornia:

Kierunek studiów

Wydział

Przedmioty b
ędące podstawą kwalifikacji
kandydatów z nową
i starą maturą

Pierwszy przedmiot*

Drugi            . •

przedmiot

Analityka Gospodarcza

Zarządzania

matematyka

lub geografia

lub historia

lub informatyka lub fizyka—

lub wiedza

o społeczeństwie lub język polski.***

..

język obcy

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Informatyki i Komunikacji

Ekonomia

Ekonomii

Finanse Menedżerskie

Zarządzania

Finanse i Rachunkowość

Finansów i Ubezpieczeń

Finanse i Rachunkowość

Biznesu, Finansów i Administracji

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Finansów i Ubezpieczeń

Gospodarka Przestrzenna

Ekonomii

Gospodarka Turystyczna

Zarządzania

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

Ekonomii

Informatyka

Informatyki i Komunikacji

Informatyka i Ekonometria

Informatyki i Komunikacji

International Business

(kierunek prowadzony w języku angielskim)

Zarządzania

Logistyka

Ekonomii

Logistyka

Zarządzania

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ekonomii/Zarządzania

Przedsiębiorczość i Finanse

Ekonomii

Zarządzanie

Zarządzania

 

przedmiot wskazany przez kandydata

  • język obcy wskazany przez kandydata
  • fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem -- dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Uchwała nr 73/2016/2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 81 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia odbywa się w ramach limitów miejsc ustalonych przez Senat na następujące kierunki:

Kierunek studiów

Wydział

Analityka Gospodarcza

Zarządzania

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Informatyki i Komunikacji

Ekonomia

Ekonomii

Finanse i Rachunkowość

Finansów i Ubezpieczeń

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Finansów i Ubezpieczeń

Gospodarka Przestrzenna

Ekonomii

Gospodarka Turystyczna

Zarządzania

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

Ekonomii

Informatyka

Informatyki i Komunikacji

Informatyka i Ekonometria

Informatyki i Komunikacji

International Business

(kierunek prowadzony w języku angielskim)

Zarządzania

Logistyka

Ekonomii

Logistyka

Zarządzania

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ekonomii/Zarządzania

Przedsiębiorczość i Finanse

Ekonomii

Zarządzanie

Zarządzania

 

§2

  1. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunki, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.
  2. O przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Logistyka na Wydziale Ekonomii mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom studiów wyższych z tytułem zawodowym inżyniera, magistra lub równorzędnym nadanym przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (1)

Największy imprezowicz odpowiedz

Wybór dobrej uczelni jest kluczowym czynnikiem warunkującym przyszłość, jednak studia to nie tylko nauka- to przede wszystkim świetna przygoda, podczas której można poznać wyjątkowych ludzi! Mogą w ty pomóc obozy adaptacyjne oraz działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich! :D Check it: https://www.facebook.com/nzs.adapciak/