Informatyka Politechnika Krakowska

Informatyka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska kształci studentów na najpopularniejszych i najważniejszych kierunkach technicznych. Zalicza się do nich także Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na Politechnice Krakowskiej realizowany jest na trzech wydziałach: Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziale Mechanicznym. Celem kształcenia jest nabycie i rozwijanie wielu umiejętności, w szczególności tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Analityka danych dla inżynierów, Analityka danych dla licencjatów, Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów, Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów, Informatyka stosowana dla inżynierów, Informatyka stosowana dla licencjatów, Inżynieria obliczeniowa dla inżynierów, Inżynieria obliczeniowa dla licencjatów, Teleinformatyka dla inżynierów, Teleinformatyka dla licencjatów.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej nie dzielą się na specjalności.

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale Mechanicznym nie dzielą się na specjalności, a studenci otrzymują możliwość wyboru przedmiotów kierunkowych, zawartych w czterech modułach. Są to: Inżynieria przemysłowa, Inżynieria oprogramowania, Systemy informatyczne w medycynie, Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a w programach nauczania widnieją następujące zagadnienia: statystyka matematyczna, metody obliczeniowe, modelowanie zagadnień technicznych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, komputerowa technika pomiarowa, sztuczna inteligencja, projektowanie systemów cyfrowych, sieciowe systemy informacyjne, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki na Politechnice Krakowskiej mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Maciek, student Informatyki mówi:

„Jeśli miałbym wystawić ocenę uczelni, na której studiuję, czyli Politechnice Krakowskiej to wystawiłbym 4+. Informatyka tutaj daje bardzo wiele, różnych możliwości, chociażby z tego względu, że można ją studiować na kilku wydziałach, czyli można ją poznać z różnych stron i z różnym przeznaczeniem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę  na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • technologii ochrony systemów informatycznych,
  • modelowania procesów dyskretnych,
  • projektowania algorytmów oraz analizowania  ich pod katem poprawności i złożoności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie w:

  • firmach komputerowych,
  • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Informatyka na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki: są matematyka, informatyka fizyka z astronomią, oraz język obcy nowożytny.

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

Studia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Studia na Wydziale Mechanicznym

Komentarze (0)