Informatyka

Informatyka

Informatyka

07.07.2022

Informatyka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 108
 • studia stacjonarne II stopnia: 72
 • studia niestacjonarne I stopnia: 144
 • studia niestacjonarne II stopnia: 72

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 7600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka dostosowany jest do potrzeb i wymagań współczesnego rynku, a zatem nastawiony jest na solidne przygotowanie studentów do pracy w szeroko pojętej branży IT. W toku studiów zaznajamiają się z zagadnieniami matematyki dyskretnej, statystyki matematycznej oraz analizy matematycznej, a także z algorytmami i strukturą danych, językami i paradygmatami programowania, systemami operacyjnymi, sztuczną inteligencją oraz grafiką i komunikacją człowiek- komputer. Ponadto, otrzymują możliwość poszerzania wiedzy o zakres cyberbezpieczeństwa, grafiki komputerowej, czy teleinformatyki.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka posiadają wiedzę i umiejętności i potrafią sprawnie poruszać się po przestrzeniach data science, informatyki stosowanej, teleinformatyki, cyberbezpieczeństwa oraz grafiki komputerowej i multimediów. Pozyskane wykształcenie otwiera szerokie możliwości zawodowe, a zatem po ukończeniu nauki bez trudu odnajdą się zarówno w małych firmach, jak i w największych podmiotach gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka matematyczna
 • metody obliczeniowe
 • modelowanie zagadnień technicznych
 • systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • komputerowa technika pomiarowa
 • sztuczna inteligencja
 • projektowanie systemów cyfrowych

 

Politechnika Krakowska kształci studentów na najpopularniejszych i najważniejszych kierunkach technicznych. Zalicza się do nich także Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie i rozwijanie wielu umiejętności, w szczególności tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a w programach nauczania widnieją następujące zagadnienia: statystyka matematyczna, metody obliczeniowe, modelowanie zagadnień technicznych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, komputerowa technika pomiarowa, sztuczna inteligencja, projektowanie systemów cyfrowych, sieciowe systemy informacyjne, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki na Politechnice Krakowskiej mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Maciek, student Informatyki mówi:

„Jeśli miałbym wystawić ocenę uczelni, na której studiuję, czyli Politechnice Krakowskiej to wystawiłbym 4+. Informatyka tutaj daje bardzo wiele, różnych możliwości, chociażby z tego względu, że można ją studiować na kilku wydziałach, czyli można ją poznać z różnych stron i z różnym przeznaczeniem."

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Kraków

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii ochrony systemów informatycznych,
 • modelowania procesów dyskretnych,
 • projektowania algorytmów oraz analizowania  ich pod katem poprawności i złożoności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Od czego zacząć, aby studiować Informatykę na Politechnice Krakowskiej? Naturalnie, pierwszym i najważniejszym krokiem jest osiągnięcie dobrych wyników na egzaminach maturalnych, ale zakładając nasze powodzenie pozostaje nam tylko zasiąść przed komputerem. Dlaczego? Cały proces kwalifikacyjny na studia odbywa się za pośrednictwem Internetu.

Kandydaci na Politechnikę Krakowską zobowiązani są do rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym. W jego przestrzeni wpisują niezbędne dane osobowe, wprowadzają uzyskane wyniki, dokonują opłat i co najważniejsze uzyskują informacje na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyścig o indeks krakowskiej uczelni rozpoczyna się późną wiosną i ogłoszony termin rozpoczęcia rejestracji warto zaznaczyć sobie w kalendarzu, gdyż w rekrutacji na studia niezwykle ważne jest dotrzymywanie terminów. Wszelakie spóźnienia niestety nie będą usprawiedliwiane i mogą skutkować tym, że przestaniemy liczyć się w walce o indeks ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zbiór dokumentów, które musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia. Należy podejść do tego bardzo poważnie, ponieważ niezłożenie tych dokumentów może skutkować usunięciem z listy przyszłych studentów. O terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych dowiemy się z indywidualnego konta zapisów na studia. A jakie dokumenty należy złożyć? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Należy podkreślić, że opłata rekrutacyjna jest bardzo ważna i bez jej wniesienia nie będziemy brani pod uwagę w kontekście ubiegania się o przyjęcie na studia. Ta opłata to nasz bilet wstępu do procesu rekrutacyjnego.  Kwoty niniejszych opłat mogą się różnić w zależności od kierunków, a także konkretnych rekrutacji, ale nie trzeba się tym martwić, gdyż stosowne informacje otrzymamy w naszym indywidualnym profilu rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Co oczywiste, każdy maturzysta musi zdawać trzy przedmioty, czyli matematykę, język polski i język obcy. Naturalnie, to nie wystarczy, aby dostać się na Informatykę, zatem istotny jest jeszcze przedmiot dodatkowy. Może nim być fizyka albo – co oczywiste – informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Niejeden kandydat na studia zadaje sobie pytanie jak duże szanse posiada w wyścigu o indeks. Oczekiwanie na informacje o zakwalifikowaniu na studia może być stresujące, ale żeby choć trochę umniejszyć występujące nerwy można sprawdzić czy pisane nam będzie życie studenckie. Służą do tego przeliczniki punktów kwalifikacyjnych, czyli specjalnie przygotowane wzory, dostępne na stronach internetowych zarówno całej uczelni, jak i poszczególnych wydziałów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w różnorodnych olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Po pierwsze, poszerza naszą wiedzę i rozwija umiejętności, a po drugie może stanowić ułatwienie w procesie rekrutacyjnym na studia. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Informatykę? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)